ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Marc Mulders: Gods atelier

 

Gods atelier

 door Marc Mulders
 
Het eerste atelier is een cadeautje dat mij elke dag opnieuw ten deel valt: te mogen verpozen,dwalen en werken in de pracht van de natuur, van de Schepping. ’s Morgens rond zessen trek ik mijn hardloopkleding aan en ren het bospad in. Op zomerse dagen is er de dauw en de nevel, op winterse dagen nog het duister, maar altijd sluit ik de eerste kilometer mijn ogen (ik loop de bospaden blindelings) en bid het Wees gegroet, vervolgens het Onze Vader, versnel dan mijn ritme, en bid vervolgens voor alle vrienden en bekenden die ziek of verdrietig zijn.
 
Met gesloten ogen, in het niet zien, wil ik naar God opzien. Als ik vervolgens mijn ogen weer open, zie en hoor ik Hem overal! Elk boomblaadje, elk ‘nietig’ insect en elke dauwdruppel istot in de details een wonder van architectuur, kleur, ritme en ordening. Elk schepsel draagt de handtekening van zijn Schepper. Als ik verder ren doe ik aan ‘intervaltraining’: snel een  sprintje trekken, uitlopen en weer aanzetten, tot er plotseling een ree voor me staat die pas op het laatste moment, op zijn elegante manier, wegsprint!
 
In dit ‘atelier’, zoals ik deze kamer van natuurpracht noem, is het niet de schildersarbeid zelf die ik beoefen, maar de voorbereiding daarop: oefening in gebed, uithoudingsvermogen en opsnuiven van inspiratie.
 
Dat is ook zo bij de twee andere twee ateliers die wel door ‘mensenhanden’ gemaakt zijn. Eerst is er de stal van de boerderij. Als ik de twee grote staldeuren open, valt er voldoende licht binnen en heb ik vanachter de ezel een uitzicht tot ver over de akkers. Tegelijkertijd is er de ‘geborgenheid’ onder de immense houten kap boven mij. Deze constructie wordt geheel met houten pennen bijeen gehouden en doet denken aan een groots vlechtwerk, een reusachtig nest. Maar ga je op je hoofd staan, dan zie je er een houten geraamte van een schip in, van de Ark.
 
Dit binnenatelier loopt over in het buitenatelier, een met veld- en wilde bloemen ingezaaide akker tegen de boerderij aan, waarin ook drie omkaderde bloementuinen zijn aangelegd: een voorraadkamer met irissen, papegaaitulpen, rozen en lelies, waaruit ik naar hartenlust kan plukken om na te schilderen. En ’s avonds ga ik het bos weer in, want juist bij ochtendgloren en zonsondergang is voor mij het penseel veel beter ter hand te nemen. Nevel, mist en schemer kleuren het linnen met een prachtig diffuus licht. Het is alsof deze sluier van licht het geheim van de Schepping juist meer openbaart en zo een dieper inzicht geeft in de bekoring van die Schepping.
 
Marc Mulders (1958) volgde de kunstacademie in Breda. Nu woont en werkt hij als kunstenaar in Oostelbeers, Noord-Brabant.
 
 
 
Voor meer materiaal voor het kerkelijk jaar, klik hier
 
 


Meer:

- april 2024: PASEN - André Kamba Luesa: De opstanding
- januari 2024: Meester van Alkmaar: De hongerigen voeden
- december 2023: Rembrandt van Rijn: Aankondiging aan Maria
- oktober 2023: Allerheiligen en Allerzielen
- april 2023: Zomertijd
- februari 2023: Veertigdagentijd - Anneke Kaai: Psalm 22
- november 2022: Kerst - Brian Kershisnik: De geboorte van Christus
- oktober 2022: A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage
- juni 2022: C jaar, 12e van de zomer: Hlafira Shcherbak
- maart 2022: Veertigdagentijd - Kruis van Madeleine Dietz
- januari 2022: De balk en de splinter
- november 2021: Advent - Zorg voor de aarde
- september 2021: B jaar, 6e van de herfst
- mei 2021: B jaar, 7e van de zomer
- april 2021: Jeltje Hoogenkamp: Verrijzenis
- februari 2021: B jaar, 4e van de veertigdagentijd
- januari 2021: B jaar, Epifanie 8
- december 2020: Advent: De vlinder
- augustus 2020: A jaar, 6e van de herfst - Psalm 1 Salvador Dali
- juni 2020: A jaar, 3e zondag van de zomer
- mei 2020: Pinksteren: Donna Shasteen
- april 2020: C jaar, 4e zondag van Pasen: De goede herder
- maart 2020: Kyrie eleison
- januari 2020: A jaar, 6e na Epifanie
- november 2019: ADVENT - Tanja Butler: Het nieuwe Jeruzalem
- oktober 2019: 4e zondag van de herfst, Christus en consumentisme
- augustus 2019: C jaar, 1e van de herfst - Mammon
- maart 2019: Veertigdagentijd: Christus en consumentisme
- januari 2019: De balk en de splinter
- december 2018: Emil Nolde: Heilige Nacht
- november 2018: Gor Chahal en Jan Krist
- augustus 2018: A jaar, 8e van de herfst - gelijkenis talenten
- mei 2018: Emil Nolde: Grote klaprozen
- maart 2018: Pasen: Grid Buster
- maart 2018: Goede Vrijdag: Mij dorst
- februari 2018: Veertigdagentijd: Christus en consumentisme
- januari 2018: Derde zondag na Epifanie: De roeping van Andreas
- november 2017: Advent - Het nieuwe Jeruzalem
- september 2017: A jaar, 6e zondag van de herfst
- augustus 2017: A jaar, 10de zondag van de zomer
- mei 2017: Pinksteren: Beelden voor de Geest
- april 2017: Fra Angelico: Christus in het voorgeborchte
- februari 2017: Roger Wagner: Lazarus (Psalm 49)
- januari 2017: Gislebertus: De droom van drie koningen
- november 2016: Advent: De vlinder
- november 2016: Allerzielen: DBA
- september 2016: Zak Benjamin: Christus en consumentisme
- januari 2016: 25 januari - Caravaggio: De bekering van Saulus
- december 2015: U2 en de zoektocht naar de zin van het leven
- november 2015: Gor Chahal en Jan Krist
- oktober 2015: Allerheiligen: Psalm 24 in het Stuttgarter Psalter
- juni 2015: 3 juli - Thomas
- februari 2015: Aswoensdag: Het spijzen van de hongerigen
- december 2010: Advent - Until He Comes!