ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Wat wij doen

Wat we hebben gedaan in 2022

* Dit jaar was gericht op het beantwoorden van de vraag hoe we de toekomst van ArtWay het best vorm kunnen geven, zowel wat betreft de Engelse als de Nederlandse kant van de website.

* De nieuwe rubriek van De Blauwe Koepel is in februari op de ArtWay website gezet. De Blauwe Koepel is een platform voor interdisciplinaire vorming: Kunst, Filosofie, Geloof.

* In februari is het Rookmaakernummer van The Big Picture verschenen, vanwege het honderdjarige geboortejaar van Rookmaaker. Marleen heeft meegedacht over auteurs en heeft het redactioneel en een artikel over Kuyper en kunst geschreven.

* Ook Ultimato in Brazilië besteedt aandacht aan Rookmaaker door een en ander te vertalen, o.a. de artikelen in The Big Picture.

* Het februarinummer van het Ouderlingenblad is gewijd aan kerk en kunst. Daarin een inleidend artikel van Marleen en een column over Saenredam.

* In tijdschrift van de PKN in Zoetermeer staat een bespreking van het Handboek voor kunst in de kerk in het februarinummer.

* Ook is er een goede plaats voor een buste van mijn vader door Engelse kunstenaar gezocht. Deze heeft de afgelopen 40 jaar in het huis van Nigel Goodwin gestaan. In juni is afgesproken dat het een nieuwe plaats zal krijgen bij het Kirby Laing Centre in Cambridge, Engeland.

* Marleen heeft afbeeldingen gezocht bij liederen van Andries Govaart, die op zijn website bij de liederen worden geplaatst.

* We hebben de kruisweg van Pierre Servat aangeboden bij onze nieuwspunten. Pierre Servat (Pierre van Hemert, 1939) schilderde in 2003/2004 een kruisweg getiteld ‘Jezus in spijkerbroek’. Sindsdien is de kruisweg een aantal keren in kerken geëxposeerd. De reacties waren lovend. ‘Nu zoekt hij deze kruisweg te exposeren in de lijdenstijd/veertigdagentijd in een kerk of klooster. Mocht hij met de juiste personen in contact komen, dan is er ook de mogelijkheid dat hij deze bijzondere kruisweg als schenking aanbiedt. ‘

* Marleen is gevraagd als Fellow van The Laing Centre for Public Religion (Cambridge). Later dit jaar zal een arts hub gevormd worden, een groep kunstonderzoekers die de krachten gaan bundelen.

* In de veertigdagentijd vindt dit jaar in Toronto Crossings plaats als volgende aflevering van de Stations. In 2019 heeft Marleen een delegatie van de Canadese kunstgroep Imago rondgeleid in Amsterdam en met hen meegedacht over de Stations in Toronto.

* In april zijn we met IVP Academic in de VS overeengekomen dat zij de Engelse versie van Kunst D.V. gaan uitgeven. We mikken op eind 2023.

* Wij ontvingen als bericht van de Koninklijke BibliotheeK: ‘In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.’

* Met Pasen zijn we van vier naar twee beeldmeditaties per jaar gegaan. Dit vanwege de achteruitgaande werkkracht van Marleen vanwege de problemen met haar ogen.

* In april – juni zijn verschillende gesprekken gevoerd met de CHE en De Blauwe Koepel over een eventuele overname of samenwerking met ArtWay. In beide gevallen is hier vanaf gezien.

* Marleen schreef een artikel over beelden voor God de Vader voor het Ouderlingenblad.

* Marleen is gevraagd als jurylid voor de wedstrijd van Engage Art. Who: Anyone (age 18+) from anywhere in the world. Topic: The Spiritual Battle as discussed in Ephesians 6:10-20 and related scriptures. The scripture, written when Rome ruled the known world, uses a military dress metaphor for the ways truth, righteousness, prayer, salvation, faith, and scripture keep us safe in a world of unseen forces that buffet us daily. What are the contemporary metaphors and manifestations of this critical spiritual dynamic? The Engage Art Contest creates a space for artists to reflect on and express their vision of the Spiritual. Visit www.engageart.org/contest for detailed information about the contest rules, submission requirements, jurying criteria, and more. Deze jurering heeft in het late voorjaar plaatsgevonden.

* Marleen heeft zich in de zomer teruggetrokken als teamlid van De Blauwe Koepel in het kader van het terugschroeven van haar werkzaamheden en ook omdat ze zich te weinig deskundig acht op onderwijsgebied.

* Seth Trey heeft een audiobook van Art Needs No Justification van Hans Rookmaaker gemaakt, met oude jazzmuziek op de achtergrond. Klik hier

* Marleen heeft Martin Visser, gebarendominee, aangeraden om eens naar kerkramen te kijken om een serie afbeeldingen van het Onze Vader te vinden. Hij kwam uit bij de 30 ramen in de Maranathakerk in Rijnsburg.

* Het Kirby Laing Centre for Public Theology in Cambridge, Engeland, heeft in oktober de fondsen binnengekregen om de ArtWay website te vernieuwen, zowel de Engelse als de Nederlandse kant. Dit zal begin 2023 van start gaan.

* Marleen schreef een artikel over Jezus in de kunst voor het Ouderlingenblad.

* Marleen is gevraagd om te blijven bijdragen aan de rubriek Aan de Tijd (beeldbesprekingen) van het tijdschrift Heilig spel, de voortzetting van Laetare en Vieren. Zij zal dat nog twee jaar voortzetten totdat ze het complete A, B en C jaar heeft volgemaakt (3 x 52 zondagen).

* In de aanloop tot Advent hebben we meerdere verzoeken van kerken gekregen om een meditatie in hun kerkblad te mogen publiceren.

* Net als vorige jaren heeft Marleen een lijst met in 2022 gepubliceerde boeken op het raakvlak van kunst en geloof samengesteld. Deze krijgt een plaats onder de nieuwsbrief op de website.

* Eind november hebben we onze Kerstnieuwsbrief aan onze abonnees toegestuurd en op de website gezet.