ArtWay

Het doel van kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. Aristoteles

Wat u (niet) mag doen

Op de inhoud van deze website berust auteursrecht. Nederlands recht is van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden. De teksten, afbeeldingen en foto's op de website mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Stichting ArtWay.
 
Het is toegestaan naar materiaal op onze website te linken.
 
Stichting ArtWay heeft de inhoud van haar website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of niet meer juist is. Ook komen de meningen die naar voren worden gebracht in de artikelen, beeldmeditaties, boekbesprekingen enz. niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de redactie. De auteurs zijn voor hun uitlatingen zelf verantwoordelijk. 
 
ArtWay publiceert alleen materiaal met toestemming van de copyrighthouder. We verzoeken u vriendelijk om eventuele fouten te melden, dan zullen we die meteen herstellen.