ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Boeken

Boeken - Boekbesprekingen

Lisette Almering: Lodewijk Schelfhout
Arjen Bakker: De gereformeerde kathedraal
J.P. Balkenende e.a.: De kunst van het leven
M. Barnard & G. v.d. Haar: De Bijbel cultureel
M. Barnard: Wat het oog heeft gezien
R. Bauer: Betekenis van gotische kerkarchitectuur
Jeremy Begbie (red.): Beholding the Glory
H. Brand en A. Chaplin: Art and Soul
Kick Bras: Oog in oog
A.C. Bronswijk: Christelijke symbolen van A-Z
N. Bustard: Revealed, Storybook Bible Grown-Ups
Doevendans en v.d.Harst: Kerkbouw postindustrieel
Marius v. Dokkum: De beste wensen uit Bethlehem
Daan van Driel: De tekenaar. Dagboeken 1925-1992
Joris Geldhof (red.): Ruimten voor Heiliging
C.G. Geluk: Geest en cultuur
H. Geybels: Kapellen in Vlaanderen
B. van Hellenberg-Hubar: De genade van de steiger
E.H. Gombrich: In Search of Cultural History
M. Hengelaar (red.): Rookmaaker Complete Works
M. Hengelaar (red.): Jezus voor ogen
M. Hengelaar (red.): Jezus voor ogen
M. Hengelaar en R. Henderson (red): Kunst D.V.
Hengelaar en Ouweneel: Handboek kunst in de kerk
M. Hengelaar (red.): Jezus voor ogen
Gerda Hoekveld-Meijer: De God van Rembrandt
B. van Iersel: Onuitwisbaar aangedaan
E.A. de Jong en A. van der Kuijl: Etsen met licht
Jan de Jong: Voorbij het Woord
J.A.B. Jongeneel (red.): Verbeelden en gelijken
Marc de Klijn: De doden zullen herrijzen
D. Kraaijpoel en H. v. Seventer: Helmantel
Liesbeth Labeur: Een lamp voor mijn voet
P. Larmour: Life & Work of Liam McCormick
W. van Leeuwen - Mooiste kerken van Noord-Brabant
Willem L. Meijer: Rembrandt en het Evangelie
Paul Moyaert: Iconen en beeldverering
Arent Weevers: Mijmeringen kunst, lichaam, religie
Paul Post: Voorbij het kerkgebouw
Herwi Rikhof: De Cenakelkerk heilig Landstichting
Dinah Roe Kendall: De hemel op aarde
James Romaine: Objects of Grace
Leland Ryken: The Liberated Imagination
Edith Schaeffer: Hidden Art
Calvin Seerveld: Bearing Fresh Olive Leaves
Calvin Seerveld: Bearing Fresh Olive Leaves 2
Calvin Seerveld: In the Fields of the Lord
Peter Smith: The Way I See It
Betty Spackman: A Profound Weakness
Betty Spackman: A Profound Weakness 2
R. Steensma, Protestantse kerken, pracht en kracht
J. v.d. Stoep e.a. red.: Alles wat je hart begeert
Wessel Stoker: God opnieuw verbeeld
M.Tolsma en M.v.Wijngaarden: Prachtig Protestant
Steve Turner: Stel je voor...
Ph. Verdult (red.): God en kunst
Ph. Verdult (red.): God en kunst
Joost de Wal: Kunst zonder kerk
John Walford: Great Themes in Art
C. Weber: Hoe andere culturen de Bijbel zien
Lieke Wijnia - Maria Magdalena
Nicholas Wolterstorff: Art in Action