ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Wie wij zijn

Marleen Hengelaar-Rookmaaker, hoofdredacteur, studeerde musicologie aan de Universiteit van Amsterdam, aangevuld met de bijvakken kunstgeschiedenis, liturgiek en filosofie aan de Vrije Universiteit. Ze werkte daarna als freelanceredacteur, vertaler, onderzoeker en schrijver. Zij redigeerde de Complete Works van haar vader, kunsthistoricus Hans Rookmaaker, leverde bijdrages aan ca. twintig boeken en schreef artikelen over popmuziek, liturgie en beeldende kunst. Zij redigeerde een boek met beeldmeditaties voor de veertigdagentijd, Jezus voor ogen (2012), en was medeauteur van het Handboek voor kunst in de kerk (2015). In 2019 was zij co-curator van ‘Art Stations of the Cross’ in Amsterdam. In 2020 kwam door haar en Roger D. Henderson geredigeerde Kunst D.V. – (Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie uit. Zij woont in Langbroek.

Grady van den Bosch, researcher en redacteur, is Master of Education in Arts. Ze werkt vanuit haar eigen bedrijf Studio Grady Art & Arteducation als kunsteducator, muziekeducator en kunstenaar. Voorheen werkte ze jarenlang als docent muziek, de langste tijd in het Voortgezet Onderwijs. Ook werkte ze enige tijd als docent methodiek-didactiek VO bij de Opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Beeldende kunst had van jongst af aan haar aandacht en eind jaren ‘90 begon zij zich serieus te ontwikkelen als beeldend kunstenaar. Haar werk is vaak religieus van thematiek. Zij heeft een passie voor de relatie kunst & geloof en kunst & kerk. Op dit moment is zij bestuurslid van Platform Kerk & Kunst en lid van de werkgroep van christelijk kunstcollectief Arsprodeo. Zij heeft een voorliefde voor hedendaagse kunst.
  

Laurel Gasque, associate editor, is een Canadese kunsthistorica en auteur. Ze doceert theologie en kunst aan Regent College in Vancouver en kunstgeschiedenis aan Trinity Western University in Langley, B.C., Canada. Een paar jaar geleden publiceerde zij Art and the Christian Mind: The Life and Work of H.R. Rookmaaker. Na vele jaren samen met Marleen kunstreizen te hebben gemaakt door Noord-Amerika en Europa besloot zij de krachten met Marleen te bundelen.  

Victoria Emily Jones, assistant editor, woont in de buurt van Baltimore in de V.S., waar ze freelance werkt als redacteur en haar eigen blog schrijft onder de naam ArtandTheology.org. Ze studeerde journalistiek, Engelse literatuur en muziek, maar haar huidige research focust op de manieren waarop de beeldende kunst een hernieuwde omgang met de Bijbel kan stimuleren. 

Alida Sewell vertaalt voor ons van Nederlands naar Engels. Ze behaalde haar  PhD in de theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nu is ze gepensioneerd en woont met haar man Keith in Australië.

Wim Eikelboom, voorzitter, is journalist en kunstliefhebber. In het dagelijks leven werkzaam als zendercoordinator bij NPO Radio 1. Hij houdt van het IJssellandschap en geniet van kunst waarin de bezieling van de maker te proeven is. Onderschrijft van harte de woorden van Willem Jan Otten dat in ieder kunstwerk de ziel van de maker resoneert en "tevens ook de ziel van degene die ervan houdt." Dat is mede zijn drijfveer voor het voorzitterschap van stichting Artway. 

Albert Hengelaar, penningmeester, werkte voorheen in de ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening. Hij werkt binnen de Wereld Evangelische Alliantie als Advocacy Officer bij het Liaison kantoor voor de V.N. in Genève. Zijn hobbies zijn beeldende kunst en politieke geschiedenis.

Henk Reitsema, secretaris, is medewerker van Stichting L'Abri. Hij is in Zuid-Afrika opgegroeid waar zijn ouders actief zijn in de zending. Daar heeft hij aan de Universiteit van Potchefstroom filosofie gestudeerd. Theologie studeerde aan Covenant Theological Seminary in St. Louis, USA. Samen met zijn vrouw Riana is hij alweer vijftien jaar in Nederland werkzaam bij L'Abri. L'Abri werd door Francis Schaeffer in de vijftiger jaren in Zwitserland begonnen en in Nederland in 1971 door Hans Rookmaaker. L'Abri houdt zich bezig met de levensvragen van onze tijd en tracht daarop bijbelse antwoorden te geven. Hierin speelt de dialoog met wat er in de cultuur leeft een belangrijke rol. 

Robb Ludwick woont en werkt bij l’Abri in Eck en Wiel (www.labri.nl) met zijn vrouw Christa. Naast het verlenen van gastvrijheid en het begeleiden van de gasten schrijft en doceert Robb over culturele apologetiek en geestelijk leven. Door l'Abri is hij regelmatig in gesprek met kunstenaars en muzikanten over hun artistieke visie en de rol van het geloof daarin. Hij heeft literatuur, pastorale theologie en filosofische antropologie gestudeerd.

Wim Eilander bouwde en beheert de website. Hij is software engineer bij een IT-bedrijf. Tevens heeft hij met een compagnon een webdesignburo: Webternet. Webternet bouwt en beheert websites voor bedrijven, verenigingen en stichtingen.