ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

B jaar, zevende zondag van de zomer

B jaar, Zevende zondag van de zomer
 
 
Delftse Bijbel: Reinheid van de ziel
 
Marleen Hengelaar-Rookmaaker
 
Hoe beeld je een discussie af? Dat is niet zo makkelijk en het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat er over Marcus 7:1-23 nauwelijks afbeeldingen te vinden zijn. Deze middeleeuwse bijbelillustratie is een uitzondering, een prachtige houtsnede met veel decoratieve details.
 
De illustratie is opgedeeld in twee compartimenten. Rechts zien we Jezus, herkenbaar aan zijn kruisnimbus, naast twee bediendes die hem water aanbieden om zijn handen te wassen. Jezus maakt een afwerend gebaar. In de bijbeltekst zijn het de discipelen die hun handen niet wassen, hier staat Jezus als hun representant.
 
Links zien we Jezus aan een eettafel in discussie met twee Farizeeën. Jezus’ vingers lijken de logica van zijn woorden weer te geven: uit het een volgt het ander. Zijn rechter disgenoot houdt zijn hand op zijn hart, weergevend dat zijn eigen positie hem na aan het hart ligt. De man links gebaart heftig. Maar Jezus noemt hen huichelaars. In hun vroomheid zijn ze wettisch geworden en hebben ze de liefde voor hun medemens uit het oog verloren. Door mensen onrein te verklaren bouwden ze een muur op tussen henzelf en de rest van de wereld, een wereld die hun God zo hard nodig heeft. 
 
Delftse Bijbel: Reinheid van de ziel, 1488, houtsnede.
 
Bijbellezingen: Deuteronomium 10:12-21; Psalm 15; Efeziërs 4:17-25; Marcus 7:1-23
 
Voor meer materiaal voor de zondagen tussen Pinksteren en Advent, klik hier 

 


Meer:

- april 2024: PASEN - André Kamba Luesa: De opstanding
- januari 2024: Meester van Alkmaar: De hongerigen voeden
- december 2023: Rembrandt van Rijn: Aankondiging aan Maria
- oktober 2023: Allerheiligen en Allerzielen
- april 2023: Zomertijd
- februari 2023: Veertigdagentijd - Anneke Kaai: Psalm 22
- november 2022: Kerst - Brian Kershisnik: De geboorte van Christus
- oktober 2022: A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage
- juni 2022: C jaar, 12e van de zomer: Hlafira Shcherbak
- maart 2022: Veertigdagentijd - Kruis van Madeleine Dietz
- januari 2022: De balk en de splinter
- november 2021: Advent - Zorg voor de aarde
- september 2021: B jaar, 6e van de herfst
- mei 2021: B jaar, 7e van de zomer
- april 2021: Jeltje Hoogenkamp: Verrijzenis
- februari 2021: B jaar, 4e van de veertigdagentijd
- januari 2021: B jaar, Epifanie 8
- december 2020: Advent: De vlinder
- augustus 2020: A jaar, 6e van de herfst - Psalm 1 Salvador Dali
- juni 2020: A jaar, 3e zondag van de zomer
- mei 2020: Pinksteren: Donna Shasteen
- april 2020: C jaar, 4e zondag van Pasen: De goede herder
- maart 2020: Kyrie eleison
- januari 2020: A jaar, 6e na Epifanie
- november 2019: ADVENT - Tanja Butler: Het nieuwe Jeruzalem
- oktober 2019: 4e zondag van de herfst, Christus en consumentisme
- augustus 2019: C jaar, 1e van de herfst - Mammon
- maart 2019: Veertigdagentijd: Christus en consumentisme
- januari 2019: De balk en de splinter
- december 2018: Emil Nolde: Heilige Nacht
- november 2018: Gor Chahal en Jan Krist
- augustus 2018: A jaar, 8e van de herfst - gelijkenis talenten
- mei 2018: Emil Nolde: Grote klaprozen
- maart 2018: Pasen: Grid Buster
- maart 2018: Goede Vrijdag: Mij dorst
- februari 2018: Veertigdagentijd: Christus en consumentisme
- januari 2018: Derde zondag na Epifanie: De roeping van Andreas
- november 2017: Advent - Het nieuwe Jeruzalem
- september 2017: A jaar, 6e zondag van de herfst
- augustus 2017: A jaar, 10de zondag van de zomer
- mei 2017: Pinksteren: Beelden voor de Geest
- april 2017: Fra Angelico: Christus in het voorgeborchte
- februari 2017: Roger Wagner: Lazarus (Psalm 49)
- januari 2017: Gislebertus: De droom van drie koningen
- november 2016: Advent: De vlinder
- november 2016: Allerzielen: DBA
- september 2016: Zak Benjamin: Christus en consumentisme
- januari 2016: 25 januari - Caravaggio: De bekering van Saulus
- december 2015: U2 en de zoektocht naar de zin van het leven
- november 2015: Gor Chahal en Jan Krist
- oktober 2015: Allerheiligen: Psalm 24 in het Stuttgarter Psalter
- augustus 2015: Marc Mulders: Gods atelier
- juni 2015: 3 juli - Thomas
- februari 2015: Aswoensdag: Het spijzen van de hongerigen
- december 2010: Advent - Until He Comes!