ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Gislebertus: De droom van drie koningen

Gislebertus: Een engel verschijnt in een droom aan de drie koningen

 
Met zachte hand
 
door Richard Harries
 
Deze charmante sculptuur is te vinden op een kapiteel van de kathedraal van Autun in Midden-Frankrijk. Zij werd gemaakt door Gislebertus, de beroemdste beeldhouwer van zijn tijd en een van de weinigen die we bij naam kennen. We kennen die naam omdat hij op een van zijn werken de volgende woorden plaatste: Gislebertus hoc fecit – Gislebertus maakte dit – een teken van de hoge achting die zijn tijdgenoten voor hem hadden. Het werk in Autun voltooide hij tussen 1125 en 1135.
 
Tegenwoordig waarderen veel mensen het werk uit deze romaanse periode vanwege de expressiviteit en de gestileerde vorm. Een van de voordelen van de moderne kunst is dat zij ons in staat stelt dit soort kunst beter te waarderen dan onze voorgangers, die een voorkeur hadden voor ofwel naturalistische of klassieke vormen.
 
Gislebertus maakte vier taferelen uit het Matteüs evangelie voor de kapitelen in Autun: de Drie Wijzen voor Herodes, de Aanbidding van de Wijzen, de Droom van de Wijzen (hier afgebeeld) en de Vlucht naar Egypte.
 
Gislebertus nam een romaanse traditie over door de drie koningen in één bed en onder één deken af te beelden. Dat moet tamelijk ongemakkelijk geweest zijn, vooral met die kronen op hun hoofd. Maar het was natuurlijk de enige manier om aan te geven dat zij werkelijk koningen waren. De geborduurde deken lijkt samen met het gezicht, de nimbus, het gewaad en de vleugels van de engel opgenomen te zijn in een elegante, cirkelvormige beweging. Het is alsof de engel plotseling en stilletjes is binnengekomen. Met één hand wijst hij naar de ster die hen veilig naar huis zal begeleiden, met de andere raakt hij een van de koningen aan, die daarop zijn ogen opent. Ondanks zijn gebroken neus straalt de engel een grote vriendelijkheid uit.
 
 
Deze sculptuur wil, net als het verhaal waarop zij gebaseerd is, twee waarheden duidelijk maken. Allereerst geeft zij aan dat God voor ieder van ons zorgt. Nadat hij de drie koningen naar het Christuskind leidde, liet hij hen niet in de steek. Integendeel, zij moeten veilig naar huis komen, weg van de kwade plannen van Herodes. Ten tweede wordt duidelijk dat God voor ons zorgt en ons leidt. Het symbool daarvan is de ster aan de hemel.
 
Voor ons kan de ster ook een licht van binnen zijn. Mensen in de oude wereld hadden er geen moeite mee te geloven dat God in dromen via zijn engelen met ons spreekt. In de twintigste eeuw hebben wij het belang van dromen her­ontdekt. Zij laten ons meer over onszelf aan de weet komen. Bovendien, aangezien de heilige Geest in ons totale bestaan werkt, is hij ook in ons onbewuste actief, inclusief onze dromen. Door onze dromen te verstaan, kunnen we onszelf wellicht beter leren kennen en dus beter begrijpen welke kant wij op moeten met ons leven. Maar God leidt ons op vele manieren, niet alleen via dromen.
 
Wat Gislebertus zo prachtig weergeeft, is de zachte aanraking door de engel. Zijn vlucht wekt nauwelijks beroering in de lucht. Plotse­ling is hij er, een vriendelijke en stille aanwezigheid. De leiding door God is zelden luid en overrompelend. Meestal is het een zachte aanraking, een knikje, een hint.
 
*******
 
Uit het boek: De geboorte van Jezus in de kunst, door Richard Harries, Kok – Kampen, 1996.
 
Gislebertus: Een engel verschijnt in een droom aan de drie koningen1125-1135, kathedraal Saint-Lazare, Autun, Frankrijk.
 
Gislebertus is een beeldhouwer in de 12e eeuw, bekend door zijn werk in de kathedraal Saint-Lazare in Autun, waar de inscriptieGislebertus Hoc Fecit (Gislebertus heeft dit gemaakt) is gegraveerd in de timpaan waarin Christus in glorie is afgebeeld, recht onder de voeten van Christus op zijn rechterstroon! Hij was een zeer getalenteerd beeldhouwer. Zijn stijl is karakteristiek voor de Bourgondische romaanse beeldhouwkunst. De kunst van Gislebertus is één en al beweging en expressie. Zijn personages zijn uit het leven gegrepen, zelden statisch, vaak gebogen, onverwachtse bewegingen makend en uitzonderlijk actief. De lichamen zijn slank, het hoofd vaak klein in verhouding tot het lichaam. De expressie is in de blik en dramatische spanning in elk gezicht.
 
Richard Harries was van 1987-2006 Anglicaanse bisschop van Oxford. Daarvoor was hij Dean of King's College London, waar hij nu professor in de theologie is. Hij heeft zich steeds beziggehouden met sociale, politieke en interreligieuze problematiek. Hij heeft 26 boeken gepubliceerd over een breed spectrum aan onderwerpen, waaronder The Passion in ArtArt and the Beauty of God (Mowbray, 1993) enC.S. Lewis: The Man and his God (Collins, 1987).
 
******* 
 
* Richard Harries schreef ook The Passion in Art, Ashgate Publishing, Ltd., 2004 over de verschillende manieren waarop het lijden en de kruisiging van Christus in de loop der eeuwen is uitgebeeld. Harries gaat hierbij in op de historische en theologische achtergrond van de verschillende kunstwerken. Van harte aanbevolen!
 
* In zijn bespreking van Richard Harries’ Art and the Beauty of God zegt Iain Mc Killop: ‘This is a fascinating book, beautifully written by a bishop who knows how to communicate his ideas. It is not a treatise on the nature either of God or of art, but discusses how the arts affect us and how a perception of beauty has influenced the understanding of God through various church traditions.’ Lees meer
 
Voor meer materiaal voor het kerkelijk jaar, klik hier


Meer:

- april 2024: PASEN - André Kamba Luesa: De opstanding
- januari 2024: Meester van Alkmaar: De hongerigen voeden
- december 2023: Rembrandt van Rijn: Aankondiging aan Maria
- oktober 2023: Allerheiligen en Allerzielen
- april 2023: Zomertijd
- februari 2023: Veertigdagentijd - Anneke Kaai: Psalm 22
- november 2022: Kerst - Brian Kershisnik: De geboorte van Christus
- oktober 2022: A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage
- juni 2022: C jaar, 12e van de zomer: Hlafira Shcherbak
- maart 2022: Veertigdagentijd - Kruis van Madeleine Dietz
- januari 2022: De balk en de splinter
- november 2021: Advent - Zorg voor de aarde
- september 2021: B jaar, 6e van de herfst
- mei 2021: B jaar, 7e van de zomer
- april 2021: Jeltje Hoogenkamp: Verrijzenis
- februari 2021: B jaar, 4e van de veertigdagentijd
- januari 2021: B jaar, Epifanie 8
- december 2020: Advent: De vlinder
- augustus 2020: A jaar, 6e van de herfst - Psalm 1 Salvador Dali
- juni 2020: A jaar, 3e zondag van de zomer
- mei 2020: Pinksteren: Donna Shasteen
- april 2020: C jaar, 4e zondag van Pasen: De goede herder
- maart 2020: Kyrie eleison
- januari 2020: A jaar, 6e na Epifanie
- november 2019: ADVENT - Tanja Butler: Het nieuwe Jeruzalem
- oktober 2019: 4e zondag van de herfst, Christus en consumentisme
- augustus 2019: C jaar, 1e van de herfst - Mammon
- maart 2019: Veertigdagentijd: Christus en consumentisme
- januari 2019: De balk en de splinter
- december 2018: Emil Nolde: Heilige Nacht
- november 2018: Gor Chahal en Jan Krist
- augustus 2018: A jaar, 8e van de herfst - gelijkenis talenten
- mei 2018: Emil Nolde: Grote klaprozen
- maart 2018: Pasen: Grid Buster
- maart 2018: Goede Vrijdag: Mij dorst
- februari 2018: Veertigdagentijd: Christus en consumentisme
- januari 2018: Derde zondag na Epifanie: De roeping van Andreas
- november 2017: Advent - Het nieuwe Jeruzalem
- september 2017: A jaar, 6e zondag van de herfst
- augustus 2017: A jaar, 10de zondag van de zomer
- mei 2017: Pinksteren: Beelden voor de Geest
- april 2017: Fra Angelico: Christus in het voorgeborchte
- februari 2017: Roger Wagner: Lazarus (Psalm 49)
- november 2016: Advent: De vlinder
- november 2016: Allerzielen: DBA
- september 2016: Zak Benjamin: Christus en consumentisme
- januari 2016: 25 januari - Caravaggio: De bekering van Saulus
- december 2015: U2 en de zoektocht naar de zin van het leven
- november 2015: Gor Chahal en Jan Krist
- oktober 2015: Allerheiligen: Psalm 24 in het Stuttgarter Psalter
- augustus 2015: Marc Mulders: Gods atelier
- juni 2015: 3 juli - Thomas
- februari 2015: Aswoensdag: Het spijzen van de hongerigen
- december 2010: Advent - Until He Comes!