ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Ida Gerhardt & Jeltje Hoogenkamp

Jeltje Hoogenkamp: Grond 
 
 
 
Over de eerbied II 
 
door Ida Gerhardt 
 
Gij moet het eenzaam laten
Het zaad dat ligt te slapen
En dat al kiem gaat maken.
Dit eerstelingsbewegen
Van leven binnen leven
Vermijd het te genaken.
Laat het stil in zijn waarde
Zaad in de donkere aarde;
Zaad in de donkere aarde.
En het zal groen ontwaken. 
 
*******
 
Jeltje Hoogenkamp: Grond, 2012, 50 x 70 cm, potlood, pen, Oost-Indische inkt en acrylverf.
 
Jeltje Hoogenkamp-Jansen werd geboren in 1946 in Sneek, opleiding Gerrit Rietveldacademie Amsterdam.Veel exposities, soms in een galerie, maar meestal in de openbare ruimte (ziekenhuis, universiteit, bibliotheek - vooral kerkelijke gebouwen) bij voorkeur rondom een thema, b.v. Het zonnelied van Franciscus van Assisi, de werken van barmhartigheid, de 10 woorden (vreugde der wet) mantels der lofzang ( doopkleed, feestjurk, mantel Elia, Jozef, Sint Maarten, Christus ) verder een serie voor de 40 dagen tijd, een advent reeks (de geboortestaties) een 50 - tal bij liederen uit het liedboek der kerken en veel drukwerk zoals kaarten, affiches, boekomslagen, etc. 
https://www.deroosvanculemborg.nl/schilderwerk/
 
Ida Gerhardt (1905-1997) was een christelijke Nederlandse dichteres en classica. Ze studeerde klassieke talen in Leiden. In 1935 begon ze serieus met het schrijven van gedichten. Ze vertaalde het Latijnse leerdicht De Rerum Natura van Lucretius, waarop ze in 1942 promoveerde. In 1940 kreeg Gerhardt een baan aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen. Na in 1963 met dit werk te zijn gestopt, ging zij Hebreeuws leren. Vervolgens werkte zij samen met Marie van der Zeyde aan een nieuwe psalmenvertaling uit het Hebreeuws, die in 1972 verscheen. In de jaren zeventig en tachtig werd Ida Gerhardt steeds bekender als auteur. Haar dichtbundels behaalden regelmatig herdrukken. In 1980 verschenen haar Verzamelde gedichten voor het eerst. Deze omvangrijke boekuitgave werd in slechts 16 jaar achtmaal herdrukt. Ida Gerhardt beschrijft in krachtige bewoordingen een aantal terugkerende thema's zoals de spanningen van een ongelukkige jeugd, hypocrisie en de teloorgang van het Hollandse landschap.