ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

James Tissot: Maria Magdalena

 
 
James Tissot: Maria Magdalena bevraagt de engelen in het graf
 
 
Hoe ziet de opstanding eruit?
 
door Saskia van Lier
 
Hoe breng je als kunstenaar de Opstanding van Christus in beeld? Het merendeel van de voorstellingen zal ongeveer het volgende patroon volgen: Christus stapt met één been uit het graf, lichaam en wonden zijn duidelijk te zien, hij heeft een opstandingsvaan in de hand en hij ziet er sterk uit. De nadruk in deze beelden ligt op de lichamelijkheid van de Opstanding en Christus’ goddelijkheid.
 
Voor mij persoonlijk zijn dit niet de beelden waardoor je gaat nadenken over het grootse mysterie van deze gebeurtenis, het is – ik denk voor veel moderne ogen – veel te letterlijk verbeeld. Hoe weet je nou dat het er zo uitzag? Er was geen publiek aanwezig, alleen het lege graf werd achteraf door de Maria’s aanschouwd. En laat dat nu net het uitgangspunt zijn van het beeld dat James Tissot heeft gemaakt: Maria Magdalena bevraagt de engelen in de tombe (Brooklyn Museum, 1886-94).
 
Het gezichtspunt alleen al is origineel, we kijken vanuit de tombe met engelen (meerdere kennelijk) naar de uitgang, waarin Maria Magdalena geschrokken en vertwijfeld ineen is gaan zitten. Ze houdt zich nog vast aan de zijkant, ze lijkt het niet te kunnen geloven. Ik kan mij haar reactie wel voorstellen en dat maakt dit werk aantrekkelijker dan een letterlijke verbeelding. Stel je eens voor: je bezoekt het graf van een dierbare, maar dat is geschonden. Het graf is open! En dan legt een hemels wezen je uit dat het graf leeg is. Dat is niet vreugdevol, dat is niet goddelijk of groots, dat is een schok en het laat je vertwijfeld achter. Daarin zit ook direct het mankement van dit werk: het is niet vreugdevol genoeg. In een kerkelijke setting wil je idealiter dat de Opstanding een vreugdevol mysterie is. Halleluja, de Heer is opgestaan!
 
 
Die vreugde is goed te voelen in het oude paasspel. In de middeleeuwse katholieke traditie werd Pasen altijd met theater gevierd: het oudste kerkelijk theater is de viering van de Opstanding op Paasmorgen. We kennen dit al uit negende-eeuwse bronnen. Geestelijken speelden de Maria’s op weg naar het graf. Een andere geestelijke speelde de engel. Er volgde een korte dialoog: ‘Wie zoekt u in het graf?’ ‘Wij zoeken Jezus van Nazareth, de gekruisigde.’ ‘Hij is niet hier, hij is opgestaan, zoals voorzegd was.’ Na het spel volgde dan ‘Halleluja de Heer is opgestaan’ en het Te Deum. Deze korte dialoog werd steeds uitgebreider: de Maria’s gingen balsem kopen op de markt, ze vertellen aan Petrus van de opstanding, enzovoorts, in iedere regio weer andere varianten. Van kloosterkerken breidde de traditie zich uit naar dorpskerken en de rollen in het spel werden door leken gespeeld.
 
 
Maar hóe werd het verbeeld? Niet met een acteur die als Christus uit het graf stapt. Het werd overal in Europa symbolisch verbeeld: er is meestal een grafkist waaruit een kruis werd gehaald of een hostie. Er werd een lege lijkwade of zweetdoek getoond, allemaal manieren die genoemd worden in oude teksten. Lees hieronder eens de tekst en regieaanwijzingen uit het Walfridusmissaal uit Hellum, twaalfde eeuw:
 
Vrouwen: Maria Magdalena en een andere Maria droegen in de dageraad geurige kruiden en ze zochten de Heer in het graf. ‘Wie rolt voor ons de vijandige steen weg, die het heilige graf aan het oog onttrekt?’
Engelen: ‘Wie zoeken jullie, o bevende vrouwen, die bij dit graf staan te huilen?’
Vrouwen: ‘Wij zoeken Jezus van Nazareth, de gekruisigde.’
Engelen: ‘Hij die jullie zoeken is niet hier, maar ga snel vertellen aan zijn discipelen en aan Petrus dat Jezus is opgestaan.’
(…)
Terwijl de priester zich terugtrekt van het graf zingen de vrouwen:
‘Wij komen treurend naar het graf, wij zien een engel van God zitten die zegt dat Jezus is opgestaan.’
(…)
Dan wordt de zweetdoek opgenomen uit het graf en getoond aan het volk.
(…)
Dan gaan ze naar beneden naar het kruis terwijl ze deze antifoon zingen: ‘Jullie zullen Jezus zien in Galilea zoals jullie is gezegd. Halleluja.’
Dan heft de priester het kruis omhoog, luid zingend: ‘Christus de Heer is opgestaan! God zij dank.’
Weer heft de priester het kruis omhoog, nog luider zingend: ‘Christus de Heer is opgestaan! God zij dank.’
Voor de derde keer heft hij het kruis omhoog, allerluidst zingend: ‘Christus de Heer is opgestaan! God zij dank.’
 
 
En u kunt dit gelukkig weer in het echt gaan zien! Sinds enkele jaren wordt het Hellums Paasspel weer bijna jaarlijks uitgevoerd. Niet alleen in Hellum (Groningen) zelf, maar ook in andere kerken in de omgeving. Het is een van de weinige bewaarde paasspelen in ons land, het complete missaal ligt in het Catharijneconvent. De enscenering van het stuk door Super Librum (het ensemble) is bijzonder smaakvol. De combinatie van het oude spel, de zang, muziek, begeleiding met het oude traporgel, de plaats daar in de kerk en die subtiele enscenering maken dat je inderdaad het mysterie én de blijdschap van de Opstanding even voelt.
 
*******
 
Volgend jaar met Pasen wordt het Hellums Paasspel waarschijnlijk weer uitgevoerd, zie https://www.superlibrum.nl/index.php/nl/concerten-hoofdmenu
 
James Tissot: Maria Magdalena bevraagt de engelen in het graf, 1886-1894, gouache en grafiet op papier, 18.4 x 14.6 cm, Brooklyn Museum. Foto: wikipedia
 
Hellums Paasspel, foto’s Annemieke Woldring/Super Librum.
 
James Tissot (1836-1902) was een Frans schilder en graficus, geboren in Nantes als Joseph-Jacques Tissot. Na een periode met afbeeldingen van historische kostuums, legde hij zich vanaf 1864 toe op het dagelijkse leven. Hierbij ontwikkelde hij een voorkeur voor portretten van mondaine vrouwen en wel met name voor hun kleding. In 1871 vertrok hij naar Londen, waar hij zijn carrière met succes voortzette. Na de dood van zijn maîtresse (1882) keerde hij terug naar Frankrijk, waar hij een visioen kreeg in de Parijse Saint-Sulpice en zich nadien toelegde op religieuze afbeeldingen. Hiertoe maakte hij twee reizen naar het Heilige Land (1886-87 en 1889). Net als zijn 'kledingstukken' was zijn religieuze werk zeer populair. (statenvertaling.net)
 
Saskia van Lier is godsdienstwetenschapper en gespecialiseerd in het gebruik van christelijke kunst in de liturgische ruimte. Ze is freelance docent op dit vakgebied. Tevens ontwikkelt ze erfgoedprojecten voor basisschoolleerlingen.
 
*******
 
KUNSTNIEUWS
 
ARTWAY BLOG – Rouault, Chagall, Arcabas en Jacques Maritain. Lees over de invloed van de katholieke Franse filosoof Jacques Maritain op deze drie belangrijke 20ste-eeuwse kunstenaars. Lees hier
 
SYMPOSIUM EN EXPOSITIE PLATFORM KERK & KUNST – zaterdag 5 oktober. Zoals een mantel om mij heen geslagen. Deze regel komt uit een lied van Huub Oosterhuis en dit lied heeft het Platform Kerk & Kunst geïnspireerd om samen met de Jacobikerk in Utrecht in het najaar een expositie te organiseren. Op zaterdag 5 oktober wordt deze expositie geopend met een symposium en jij kunt daar bij zijn. Noteer de datum alvast in je agenda, meer informatie over het aanmelden volgt. In onze tijd van veel eenzaamheid neemt de behoefte aan echt contact toe. Al eeuwenlang speelt de kerk een rol in contact: de zichtbare ontmoeting tussen mensen onderling en de ontmoeting tussen God en mens. Daarom willen de Jacobikerk en het Platform Kerk & Kunst met een expositie aandacht vragen voor het verlangen naar echt contact en geborgenheid. Kunstenaars worden gevraagd om in een kunstwerk oprechte en compassievolle nabijheid tot uitdrukking te brengen. Meer informatie over het thema, de aanmelding en de ballotage volgt nog. www.platformkerkenkunst.nl
 
REGENT COLLEGE BIBLE AND CULTURE IN BERLIN – 23 June – 6 July. Join Jeff GreenmanIwan Russell-Jones, and our friends from IFES for a unique summer learning experience. Bible and Culture is an opportunity to explore how God’s word speaks with clarity and relevance to the big issues of our time. Bible and Culture 2024 will take place 23 June–6 July at a beautiful education centre in Woltersdorf, just outside Berlin. Come for one or two weeks (your choice!) for week-long courses on a variety of topics. With in week 2 the course Arts and Incarnation. This course explores art and the imagination in the light of the central features of the Christian faith - creation, fall, incarnation and redemption. Taught by Iwan Russell-Jones. Bible and Culture costs €350–€500 per week, depending on whether you choose hostel or hotel accommodation. Register by April 30 to get a 10% early bird discount!  More information
 
MEREDITH MONK IN DE OUDE KERK AMSTERDAM – Het zijn de laatste weken van de tentoonstelling Meredith Monk: Calling (te zien t/m zondag 14 april). Dit eerste Europese overzicht viert haar visionaire werk en vormt een unieke terugblik op haar invloedrijke interdisciplinaire kunstenaarschap. Monk transformeert de kerkruimte in een zingend lichaam en dompelt je onder in een speciaal voor de Oude Kerk gecreëerde audiovisuele ervaring. De tentoonstelling vertaalt haar live optredens en concerten naar ontmoetingen met meeslepende video- en geluidsinstallaties in de 700 jaar oude kerk. Informatie en tickets
 
LEZING VIA DOLOROSA IN HAMME – 12 april om 20 u: Lezing over de lijdensweg van Jezus in de kunst door Christian Wittebroodt in het Koetshuis B&B La Corderie, Hoogstraat 23, Hamme, België. Vertrekkend vanuit de oudste voorstellingen van Jezus aan het kruis, wordt de geschiedenis verteld hoe de Via Dolorosa in de 15de eeuw massaal in de kunst terechtkwam en hoe de kruisweg op Goede Vrijdag een essentieel herinneringsgegeven werd in alle rooms-katholieke kerken. Een aantal artistieke meditaties op de Via Dolorosa zijn het leidmotief van deze lezing waarin kunstenaars als o.a. Albert Servaes, Ute Resch, Aad de Haas, Hilde Van Sumere, Rik Poot, Barnett Newman en Léon Zack de illustratieve benadering vormen van een tijdsgebonden diversiteit aan kruiswegen. Entree: € 5 per persoon voor leden, € 8 per persoon voor niet-leden. Deelname registreren voor 10 april op info@idcollectief.be. www.idcollectief.be 
 
KUNSTZINNIG EN POËTISCH CONCERT – 14 april in De Duif in Huizen: Onder de zon, kunstzinnig en poëtisch concert door Janine Beens, Grady van den Bosch, Jan Willem van Delft. Zondag 14 april bundelen zangeres Janine Beens en beeldend kunstenaar en dichter Grady van den Bosch hun krachten en presenteren een programma waarin muziek, poëzie en beeldende kunst elkaar ontmoeten, met als titel ‘Onder de zon’. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door pianist Jan Willem van Delft. Grady van den Bosch en Janine Beens vinden elkaar in een gedeelde liefde voor licht, warmte en creatieve vrijheid in verschillende kunstdisciplines. Janine zal songs zingen uit haar albums, een mix van pop, jazz en folk, creatief en fijnzinnig. Grady reageert daarop met het voordragen van gedichten uit haar boek Alles wat zacht was. De songs en gedichten worden geïllustreerd met de kunstwerken uit Grady ’s boek. Zondag 14 april, 19.30 – 21.00 uur met drankje na, Toegang: 12,50 euro, De Duif, Huizermaatweg 298, Huizen. Meer informatie en tickets: www.alleswatzachtwas.nl
 
ART MEETS FAITH CONFERENTIE IN MAASSLUIS – 19 & 20 april. Dit weekend wordt georganiseerd door Art Meets Faith by EGMA: een beweging voor kunst als ontmoetingsplaats tussen God en mens. De conferentie start vrijdagavond met Willem de Vink die vertelt over wat het creatieve proces bij hem teweeg brengt. Op zaterdag gaan we verder met het ontdekken van Gods creatieve hart in jouw hart. Carla Veldhuis neemt je mee in de taal van kunst. Vervolgens vinden er verschillende workshops plaats (fotografie, playback theater, art journaling en spoken word). De workshop wordt verdeeld in twee rondes. Ervaring is voor geen van de workshops nodig! Bij het bestellen van je ticket selecteer je direct je workshop naar keuze. Tevens heb je de mogelijkheid om een ticket inclusief lekkere lunch te bestellen. Lees meer
 
EXPOSITIE IN RAARD – 13 april t/m 8 juni Galerie Andringa, Terpkerk, De Buorren 8, Raard: Paul Andringa en Jenny Piso: The stories of Morpheus. Tekeningen, verbeelde dromen, schilderijen, assemblages en objecten. Openingstijden Zaterdag 13 - 17 uur. www.paulandringa.nl  insta / paulandringa ; www.jennypiso.nl  insta / jennypaulapiso
 
RUMI IN MUSEUMPARK ORIENTALIS – T/m 3 november, Museumpark Orientalis Heilig Landstichting: Rumi – De mystieke dichter. In 2024 kun je in ons museumpark de mystieke dichter Rumi en de cultuur waarin hij leefde beter leren kennen. Na ruim 750 jaar behoren zijn verzen wereldwijd nog steeds tot de meest invloedrijke literaire werken. Maar wie was deze Meester Rumi nou precies? Waar kwam hij vandaan? Waar haalde hij zijn inspiratie, schrijfzin en wijsheden vandaan? En wat kunnen we in deze tijd nog van hem leren? Centraal in Rumi’s werk staat de vraag hoe de mens zich verhoudt tot het hogere – wat zo vaak vertaald wordt als ‘de liefde’. In de expositie zijn naast maquettes en objecten uit onze eigen collectie ook verschillende bruiklenen te zien zoals boeken, schilderijen, tapijtkunst en een gedenksteen van bij het familiehuis van Rumi in Balkh. Aan de hand van duidelijke teksten wordt een beeld van de persoon Rumi geschetst en uit welke cultuur hij stamt. De Rumi-expositie is te bezoeken tijdens deze periodes: vrijdag 29 maart – dinsdag 21 mei; zaterdag 6 juli – zondag 15 september; zaterdag 19 oktober – zondag 3 november. www.museumparkorientalis.nl
 
OPNIEUW UITGEGEVEN – Wessel Stoker, God opnieuw verbeeld. Een theologische kunstbeschouwing. Amsterdam University Press, 2024. Kunst en religie zijn aan elkaar verwant, omdat ze beide ingaan op bestaansvragen. Religieuze kunst is niet meer vanzelfsprekend in onze seculiere tijd. Is de huidige kunstopvatting het probleem? Is God afwezig in onze cultuur? Of is het beeld zo vlak geworden dat het niet meer verwijst naar een diepere werkelijkheid? Op deze vragen gaat Wessel Stoker uitgebreid in. Religieuze symboliek in de moderne kunst blijft een breed publiek aanspreken. Werken van Vincent van Gogh, Graham Sutherland, Marlene Dumas, Marc Mulders en anderen zijn daar een voorbeeld van. Dit boek laat zien hoe hun werk aansluit bij de traditionele religieuze beeldtaal, maar deze verrassend transformeert. Hun werk verbeeldt God of Christus met een nieuwe beeldtaal. Met behulp van een theologische beeldtheorie wordt duidelijk hoe hun kunst een functie kan hebben in de kerk en in het maatschappelijk leven: als dialoog, als een vorm van protest of als spirituele verdieping. Daarbij krijgt ook de esthetische vorm van een kunstwerk aandacht. God opnieuw verbeeld was in oktober 2022 het boek van de maand van de Kathedraal van Antwerpen. Paperback, 352 p. € 29,99. Lees meer
 
CREATIEVE RETRAITE – van 7 tot 9 juni en 20-22 september begeleidt Elisabeth Baron een retraite in klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Rust, ruimte, verstilling, bezinning, inspiratie en creativiteit zijn de belangrijkste elementen van deze creatieve retraite. De retraite is een mooie manier om stil te staan bij wat er in jou leeft aan emoties, verlangens en behoeftes; wat vind je belangrijk, waar sta je nu en waar wil je naartoe. Hier kun je op een creatieve manier mee aan de slag gaan en waar nodig, dieper op ingaan. Verder kun je heerlijk wandelen in de prachtige bosrijke omgeving van het klooster, word je verwend met vegetarische maaltijden en kun je meedoen met de getijdengebeden in de kloosterkerk. Meer informatie vind je hier
 
LEZING OVER ICONISCHE ICONEN – 24 april, Amsterdam. Met haar nieuwe boek Iconische Iconen stoft Karin Braamhorst eeuwenoude iconen grondig af. Geen droge vertellingen over religie, wél een frisse blik op de kunst- en cultuurhistorie. Maar wat maken iconen zo fascinerend? Iconen zijn méér dan alleen afbeeldingen uit de vroegchristelijke en Byzantijnse wereld. Ze vertellen verhalen! Historische verhalen vol met symboliek: over kluizenaars in grotten, pilaarheiligen en woestijnvaders. Op een pakkende wijze weet Karin in haar boek en tijdens de lezing van de Vrije Academie deze diepere lagen met jou te onderzoeken. Volg de lezing online of in de zaal: Online via Zoom: dinsdag 23 april (20:00-21:00 uur); Zaal in Amsterdam: woensdag 24 april (11:30-12:30 uur). Meer informatie. Kijk je liever op jouw eigen moment een lezing? Op ons on-demand kanaal VAthuis van de Vrije Academie is ook een lezing (4 korte video's) van Karin te bekijken. Lees meer
 
DE SCHEPPING VAN DE WETENSCHAP – T/m 2 juni, Museum Catharijneconvent, Utrecht: De schepping van de wetenschap. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. De twee hebben innig samengewerkt maar kunnen ook keihard botsen. En tot op de dag van vandaag hebben ze onverwacht veel met elkaar gemeen. Hoe zit dat? Ga vanaf februari 2024 mee op een fascinerende reis door de geschiedenis. Dwaal langs eeuwenoude wetenschappelijke instrumenten, zeldzame manuscripten en intrigerende kunst. Ontdek hoe de ontwikkeling van de moderne wetenschap in West-Europa niet kan worden begrepen zonder kennis over de invloed van religie. Je wordt uitgenodigd om steeds met een andere blik naar de geschiedenis en naar jezelf te kijken. www.catharijneconvent.nl
 
MARINA ABRAMOVIC IN HET STEDELIJK – T/m 14 juli, Stedelijk Museum Amsterdam: Marina Abramović. Dompel je onder in de wereld van de legendarische Marina Abramović, in het grootste overzicht ooit in Nederland! Ruim 60 sleutelwerken tonen de ontwikkeling van het indrukwekkende oeuvre van de pionier van de performancekunst in de afgelopen vijftig jaar: van haar vroege werk, dat ze maakte in het voormalige Joegoslavië en in Amsterdam, tot de baanbrekende performances met haar partner Ulay en het solowerk waar ze nog steeds actief mee is. Lees meer
 
ANDRES SERRANO IN GRONINGEN – T/m 5 november, Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, Groningen: Andres Serrano: America & Trump. Deze expositie bestaat uit een unieke samenstelling van drie werken van Andres Serrano, die voor het eerst samen te zien zijn. Samen vormen ze een reflectie op de Amerikaanse maatschappij en Donald Trump. Te zien zijn: 1. De fotoserie America (2001-2004). Andres Serrano werkte meer dan drie jaar aan de fotoserie America met portretten van onbekende en bekende Amerikanen: van brandweerman tot drugsverslaafde en van Yoko Ono tot Donald Trump. Door de lens van Serrano laten ze ieder op hun eigen wijze het gezicht van Amerika zien. 2. De multimedia-installatie The Game: All Things Trump (2018-2019). Serrano’s multimedia-installatie toont het universum dat Donald Trump vanaf de jaren ’80 voor zichzelf heeft opgebouwd. Het bestaat uit een indrukwekkende collectie van meer dan duizend objecten die Serrano via veilingen, eBay en mond-tot-mondreclame wist te verzamelen. Van hotel- en casino-souvenirs van het merk Trump, tot sportmemorabilia, gokautomaten en gesigneerde tijdschriftcovers en foto’s. 3. De film Insurrection (2022). Insurrection is Serrano’s eerste filmproject. Hij maakte de film als reactie op de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen een protestbijeenkomst tegen de verkiezingsuitslag van november 2020 uitmondde in de bestorming van het Capitool. Universele thema’s als dood, geloof, seks en geweld vormen een rode draad in Serrano’s werk. Lees meer
 
100 HEADS IN ALKMAAR – T/m 12 mei, Grote Kerk Alkmaar: Petra Kruijt – 100 Heads. Met haar serie 100 portretten maakt Petra Kruijt een statement tegen de gefotoshopte wereld. Er is geen enkel tijdschrift meer waarin geen bewerkte foto’s staan, meisjes beginnen steeds jonger aan plastische chirurgie en we vinden dit met z’n allen steeds normaler. Om een tegengeluid te bieden schildert Petra Kruijt daarom echte mensen. Juist in deze imperfectie ligt voor haar de schoonheid. Deze gratis tentoonstelling is te zien in de consistorieruimte van de Grote Kerk Alkmaar. https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/petra-kruijt-100-heads/
 
DE GRONDLEGGERS VAN DE NEDERLANDSE SCHILDERKUNST – De wieg van de Nederlandse schilderkunst stond… in Nijmegen. Recent verscheen het boek Johan Maelwael en de gebroeders van Lymborch – grondleggers van de Nederlandse schilderkunst. De auteurs/samenstellers André Stufkens en Clemens Verhoeven schreven al eerder over deze kunstenaars van rond 1400. In de summiere verantwoording is te lezen dat de huidige uitgave te zien is als een derde, geheel herziene druk, waarin het recentste onderzoek is verwerkt. Lees meer
 
GEBROEDERS VAN LYMBORCH HUIS IN NIJMEGEN – Ontdek de Rembrandts van de Middeleeuwen. Bakermat van de Nederlandse schilderkunst! Burchtstraat 63, Nijmegen: dit is de plek waar ruim 600 jaar geleden hun familie-atelier stond. Hier zijn de Gebroeders van Lymborch opgegroeid. Nergens ter wereld zie je zoveel van hun werk bij elkaar als hier. Het betoverende blauw en het glanzende goud heeft na ruim 6oo jaar niets van zijn kracht verloren. In het Gebroeders van Lymborch Huis nemen we je mee in het spannende verhaal van Herman, Paul en Johan van Lymborch. Geniet van hun kunst en beleef de geschiedenis in de kelder van hun 14e-eeuwse atelier. Het Gebroeders van Lymborch Huis is geopend op woensdag en vrijdag t/m zondag van 11 tot 17 uur. Toegang is altijd met een rondleiding – het verhaal bij de platen wil je niet missen! Ieder heel uur start een rondleiding. Reserveren voor een rondleiding kan altijd en is zeer gewenst. Dat kan via onze ticketshop. Lees meer
 
BOEK ICONISCHE ICONEN – Karin Braamhorst: Iconische iconen. Amersfoort: De Vrije Uitgevers, 2024. Iconen zijn al eeuwenlang betekenisvol. Sommige iconen vertellen verhalen die je hoofd doen tollen en sommige brengen je tot intense verstilling. Elk icoon zit vol met lagen, letterlijk van verguldsel en verf en figuurlijk van geschiedenis en symboliek. Ieder icoon verwijst door en geeft richting. Wat betekenen iconen, waarom fascineren ze al eeuwen en wat vertellen ze ons vandaag de dag nog? Specialist Karin Braamhorst neemt steeds een meesterwerk als verteller van verhalen vol geschiedenis, symboliek, filosofie en spirituele betekenis. Zo geeft ze de lezer een breed palet aan perspectieven door de eeuwen heen. Marlies Visser tekent voor de beeldredactie en ontwerp. Dit rijk geïllustreerde boek toont alle facetten van de rijkdom van de iconentraditie. 224 pag., € 34,95.
 
Bekijk meer actuele tentoonstellingen, symposia, lezingen, boeken, podcasts, video's, ArtWay nieuws en meer, hier 
 
ArtWay is een website met materiaal voor kerken en individuen die kunst en geloof met elkaar willen verbinden.
 
ARTWAY: OPENING EYES, HEARTS AND MINDS