ArtWay

Het doel van kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. Aristoteles

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, 3e van de zomer - Barlach: De gelovige

A jaar, 3e van de zomer

Beeld bij Matteüs 11:25-30      

In 1934 maakte de Duitse expressionistische beeldhouwer Ernst Barlach (1870-1935) een bijzondere reeks beelden: Het fries van de luisterenden, dat uit negen beelden bestaat van mensen die luisteren. Daartoe behoren o.a. een danseres, blinde, wandelaar en gelovige (hier afgebeeld). Barlach zei: ‘Het zijn allemaal heiligen of mensen van gebed.’ Je kunt ze ook zien als mensen die gehoor hebben gegeven aan Jezus’ woorden in Matteüs 11: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

Zachtmoedigheid en nederigheid, ophouden met streven en strijden, daar gaat het om. Met zijn open en vriendelijke gezicht kijkt de gelovige naar boven. Zijn gelaat is ontspannen en een glimlach speelt om zijn mond. Het is alsof hij een intiem gesprek voert en vol vertrouwen een goede vriend in de ogen kijkt. Zijn haren en baard doen denken aan vlammetjes: het gesprek heeft hem opnieuw in vuur en vlam gezet. Hij straalt een en al rust uit, zijn handen zijn geopend om te ontvangen. Gesterkt en gevoed door liefhebbende woorden wil hij op zijn beurt deze liefde uitdelen. Zijn armen strekken zich uit om te zegenen.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

**

Barlach: De gelovige (detail), onderdeel van het Fries van de luisterenden, 1930-35, eikenhout, hoogte van hele beeld 22 cm.