ArtWay

De hint half geraden, de gift half begrepen, is de incarnatie. T.S. Eliot

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Materiaal voor kerkelijk gebruik - Zondag Trinitatis tot Advent

Zondag Trinitatis - Jacob de Wit
Zondag Trinitatis - Abraham en de drie engelen
Zondag Trinitatis - Rothschild cantica
Zondag Trinitatis - Drie-eenheid Andrej Roebljov
Zondag Trinitatis - Drie-eenheid Hans Multscher
Zondag Trinitatis - Drie in Een van Paul Hobbs
B + C jaar, Trinitatis: Tanner: Jezus en Nikodemus
B Jaar Trinitatis - Crijn Hendricksz Volmarijn
B jaar, 1e na Trinitatis - De sabbat
A jaar Trinitatis 2 - Frans Verhaak: Apostel
A jaar, 2e na Trinitatis - Schaap zonder herder
C jaar, Trinitatis 2 - De jongeling van Nain
B jaar, Trinitatis 4 - Uitdrijving kwade geest
A jaar, 1e van de zomer - Maaslands doopvont
B jaar, 1e van de zomer - Corinne Vonaesch: Storm
B jaar, 2e van de zomer - Dochter van Jairus
C jaar, 2e van de zomer - De roeping van Elisa
A jaar, 3e van de zomer - Barlach: De gelovige
A jaar, 3e van de zomer - Joris Hoefnagel
C jaar, 3e van de zomer - icoon uitzending 72
24 juni - Johannes de Doper - Geertgen tot St Jans
29 juni - Bekering van Saulus door Caravaggio
A jaar, 4e van de zomer - Janpeter Muilwijk
A jaar, 4e van de zomer: De zaaier
B jaar, 4e van de zomer - Rouault: uitzending
B jaar, 5e van de zomer - John Piper: voeden 5000
B jaar, 5e van de zomer - spijziging van de 5000
C jaar 5e van de zomer - Maria en Martha
3 juli - Thomas in Santo Domingo de Silos
C jaar 5e van de zomer - Maria en Marta
A jaar, 6e van de zomer - De schat in de akker
A jaar, 6e van de zomer - raam Oude Kerk Delft
C jaar, 6e van de zomer - W.H. Hunt Lucas11:11-13
22 juli - Maria Magdalena van Anneke Kaai
22 juli - Maria Magdalena van El Greco
22 juli - Maria Magdalena door Georges de la Tour
22 juli - Maria Magdalena van Paul van Dongen
A jaar, 7e van de zomer - Erland Sibuea
B jaar, 7e van de zomer - Rein en onrein
A jaar, 8e van de zomer - Jona
B jaar, 8e van de zomer - de Kananese vrouw
C jaar, 8e van de zomer: Edward Hicks
A jaar, 9e van de zomer - Eunuch door Rembrandt
B jaar, 9e van de zomer - Julia Stankova: Genezing
C jaar, 9e van de zomer - Paul van Dongen
A jaar, 10e van de zomer - Carol Aust
B jaar, 10e van de zomer - Arcabas
C jaar, 11e van de zomer - Britt Wikstrom
C jaar, 11e van de zomer - Luca della Robbia
Loofhuttenfeest - Kees de Goede: Hoe als je je
A jaar, 12e van de zomer - Soichi Watanabe
A jaar, 13e van de zomer - Gerald Folkerts
C jaar, 12e van de zomer - Hlafira Shcherbak 
B jaar, 13e van de zomer - John Reilly
B jaar, 1e van de herfst - Otto Dix
C jaar, 1e van de herfst - G.F. Watts: Mammon
29 september - Vleugels van Michail Schnittmann
A jaar, 2e van de herfst - Soichi Watanabe
C jaar, 2e van de herfst - Eduard von Gebhardt
A jaar, 3e van de herfst - gelijkenis pachters
B jaar, 3e van de herfst - Rembrandt
C jaar, 4e van de herfst - Documentaire Stuk
C jaar, 4e van de herfst - genezing 10 melaatsen
C jaar, 4e van de herfst - Zak Benjamin
C jaar, 5e van de herfst, Jip Wijngaarden
Oktober - Graanoogst en druivenoogst
A jaar, 5e van de herfst - Rubens
A jaar, 6e van de herfst - Psalm 1 Salvador Dali
A jaar, 7e van de herfst - wijze en dwaze meisjes
B jaar, 6e van de herfst - Bartimeüs
C jaar 7e van de herfst - Zacheüs Soichi Watanabe
A jaar, 8e van de herfst - gelijkenis talenten
B Jaar, 8e van de herfst - Het grootste gebod
Allerheiligen - Psalm 24 in Stuttgarter Psalter
C jaar, Allerheiligen - Frans Nackaert
Allerheiligen - Het nieuwe Jeruzalem
Allerheiligen - M. Duifhuizen Communio sanctorum
Allerzielen - Over Allerzielen
Allerzielen - Drieluik over leven en dood
Allerzielen - Udo Mathee KruisDoorgang
Allerzielen - Damien Hirst
Allerzielen - In memoriam van Jason Dy
Allerzielen - Jeltje Hoogenkamp
Allerzielen - Annibale Carracci en het vagevuur
Allerzielen - Sylvia Grevel: The Way of the Cross
Allerzielen - Allerzielen van DBA
B jaar, 9e van de herfst - Penninkske van weduwe
November - Herfstritme van Jackson Pollock
C jaar, 8e van de herfst - Man of Sorrows
C jaar, 9e van de herfst - Mary McCleary
A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage
C jaar, 10e herfst - Sandra Ceas Lucas 21:15-19
November - Het laatste oordeel op Torcello
November - Het laatste oordeel van John Martin
Het laatste oordeel - Middeleeuws timpaan
November - Marc Mulders: Het laatste oordeel
Zondagen van de voleinding - Jan Henderikse