ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Materiaal voor kerkelijk gebruik - Zondag Trinitatis tot Advent

Zondag Trinitatis - Jacob de Wit
Zondag Trinitatis - Abraham en de drie engelen
Zondag Trinitatis - Rothschild cantica
Zondag Trinitatis - Drie-eenheid Andrej Roebljov
Zondag Trinitatis - Drie-eenheid Hans Multscher
Zondag Trinitatis - Drie in Een van Paul Hobbs
B + C jaar, Trinitatis: Tanner: Jezus en Nikodemus
B jaar Trinitatis - Engels getijdenboek
B jaar Trinitatis - Mary McCleary Icarus 
C Jaar Trinitatis - Crijn Hendricksz Volmarijn
A jaar Trinitatis 1 - F. Verhaak Knielende apostel
B jaar Trinitatis 1 - Nicolaas Werkman De sabbat
B jaar Trinitatis 1 - Uitdrijving kwade geest
A jaar Trinitatis 2 - Schaap zonder herder
C jaar Trinitatis 2 - De jongeling van Nain
A jaar, zomer 1 - Maaslands doopvont Slang en duif
B jaar, zomer 1 - C. Vonaesch Jezus stilt de storm
B jaar, zomer 2 - Arcabas: Dochter van Jaïrus
C jaar, zomer 2 - Jan Massijs De roeping van Elisa
A jaar, zomer 3 - Barlach: De gelovige
A jaar, zomer 3 - Joris Hoefnagel: Psalm 145:9
C jaar, zomer 3 - Russisch icoon: Uitzending vd 72
24 juni - Johannes de Doper - Geertgen tot St Jans
29 juni - Bekering van Saulus door Caravaggio
A jaar, zomer 4 - Janpeter Muilwijk: Zaaier
A jaar, zomer 4 - Van Gogh: De zaaier
B jaar, zomer 4 - Rouault: uitzending apostelen
C jaar zomer 4 - F.Eichenberg Christus v. broodrij
A jaar, zomer 5 - Roger Wagner: De oogst
B jaar, zomer 5 - John Piper: voeden 5000
B jaar, zomer 5 - Libbe Venema Spijziging 5000
C jaar zomer 5 - Krijnie Ederveen Maria en Martha
C jaar zomer 5 - Vermeer: Maria en Marta
A jaar, zomer 6 - Gerard Dou De schat in de akker
C jaar, zomer 6 - W.Holman Hunt Lucas 11:11-13
22 juli - Maria Magdalena door Georges de la Tour
22 juli - Maria Magdalena van Anneke Kaai
22 juli - Maria Magdalena van El Greco
22 juli - Maria Magdalena van Paul van Dongen
A jaar, zomer 7 - E. Sibuea 5 broden 2 vissen
B jaar, zomer 7 - Delftse Bijbel Rein en onrein
C jaar zomer 7 - Hans Thomann: Aureole (Vanitas)
A jaar, zomer 8 - Stephanie Pogue: Jona
B jaar, zomer 8 - Adolf Hölzel: de Kananese vrouw
C jaar, zomer 8 - Edward Hicks Koninkrijk v. vrede
A jaar, zomer 9 - Rembrandt Doop van de kamerling
B jaar, zomer 9 - J. Stankova Genezing doofstomme
C jaar, zomer 9 - Paul van Dongen: Zondaar
A jaar, zomer 10 - Carol Aust: Night Sky
B jaar, zomer 10 - Arcabas: Genezing van blinde
B jaar, zomer 11 - Andrei Mironov Genezing blinde
C jaar, zomer 11 - Britt Wikström: Bevestiging
C jaar, zomer 11 - Luca della Robbia: Troost
Loofhuttenfeest - Kees de Goede: Hoe als je je
A jaar, zomer 12 - S. Watanabe: Verzoening
C jaar, zomer 12 - H. Shcherbak: Leidt mij Heer 
A jaar, zomer 13 - Gerald Folkerts: Vrije val
B jaar, zomer 13 - John Reilly Genezing jongen
B jaar, herfst 1 - Otto Dix: De grootste
C jaar, herfst 1 - George F. Watts: Mammon
29 september - Vleugels van Michail Schnittmann
A jaar herfst 2 - J. de Heem: Boeket met schedel
C jaar, herfst 2 - Eduard von Gebhardt: Lazarus
C jaar, herfst 2 - James Janknegt: Lazarus
A jaar, herfst 3 - Middeleeuws Gelijkenis pachters
B jaar, herfst 3 - Rembrandt Laat de kinderen
C jaar, herfst 4 - Documentaire Stuk
C jaar, herfst 4 - Codex aureus: De 10 melaatsen
Oktober - Graanoogst en druivenoogst
A jaar, herfst 5 - Rubens: Het belastinggeld
C jaar, herfst 5 - Jip Wijngaarden: Gebed
A jaar, herfst 6 - Salvador Dali: Psalm 1
B jaar, herfst 6 - Kees de Kort Bartimeüs
A jaar Allerheiligen - Frans Nackaert Bergrede
B jaar Allerheiligen - J. Hoogenkamp Verrijzenis
C jaar Allerheiligen - David Robinson: Font
Allerheiligen - Het nieuwe Jeruzalem
Allerheiligen - M. Duifhuizen Communio sanctorum
Allerheiligen - Psalm 24 in Stuttgarter Psalter
Allerzielen - Drieluik over leven en dood
Allerzielen - Udo Mathee KruisDoorgang
Allerzielen - Damien Hirst
Allerzielen - In memoriam van Jason Dy
Allerzielen - Jeltje Hoogenkamp: Grond
Allerzielen - Annibale Carracci en het vagevuur
Allerzielen - Sylvia Grevel: The Way of the Cross
Allerzielen - DBA: Allerzielen
A jaar, herfst 7 - Janknegt Wijze en dwaze meisjes
C jaar herfst 7 - Soichi Watanabe: Zacheüs
A jaar, herfst 8 - Afrikaans: gelijkenis talenten
B Jaar, herfst 8 - Baccio Baldini De heilige berg
C jaar, herfst 8 - James Janknegt Man van smarten
November - Herfstritme van Jackson Pollock
A jaar herfst 9 - Pieter Bruegel: Caritas
B jaar, herfst 9 - P Lesire Penninkske van weduwe
C jaar, herfst 9 - Mary McCleary: Icarus
A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage
C jaar, herfst 10 - Sandra Ceas Onverschrokken
November - Het laatste oordeel op Torcello
November - Het laatste oordeel van John Martin
November - Middeleeuws timpaan Het laatste oordeel
November - Marc Mulders: Het laatste oordeel
November - Jan Henderikse: Voleinding