ArtWay

Redemption rips through the surface of time in the cry of a tiny babe. Bruce Cockburn

Tentoonstellingen NEDERLAND en BELGIE

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier

 

NEDERLAND    

t/m 8 januari 2023, Koepelkathedraal Haarlem, Ingang aan het Bisschop Bottemanneplein: Thematentoonstelling Geloof in Geluk. In de Haarlemse KoepelKathedraal worden bezoekers bij de bijzondere tentoonstelling Geloof in Geluk uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen geluk. Verschillende vertellers, waaronder kunstenaars, schrijvers, theologen en musici, reflecteren in Geloof in Geluk op het onderwerp. De bijdragen bestaan uit beeldende kunst, fotografie, composities, video’s, gedichten, korte overwegingen en podcasts. Het merendeel van de onderdelen zijn in opdracht voor de tentoonstelling gemaakt en niet eerder gepresenteerd. Maandag t/m zondag: 13.00 uur – 17.00 uur. Geloof in Geluk - KoepelKathedraal Haarlem

9 september - 4 december Academiehuis Grote Kerk, Grote Markt 18, Zwolle: Klim naar de gewelven in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. In Academiehuis Grote Kerk Zwolle is de laatste fase van de restauratie van de gewelven gestart. Tijdens deze fase is de werksteiger geopend voor publiek. Maak een klimtocht tot grote hoogte in de kerk om de gewelven en de prachtige gewelfschilderingen van dichtbij te bekijken. Ook biedt dit een prachtig uitzicht over de kerk. 11 – 17 u. https://www.academiehuis.nl/evenementen/klim-naar-de-gewelven

10 september – 7 mei 2023, Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden: Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden. De tentoonstelling toont nieuwe wetenschappelijke inzichten over de samenleving van het noorden in de volle en late middeleeuwen. In de tentoonstelling wekt het Fries Museum de centrale en late middeleeuwen weer tot leven. Bezoekers stappen in een verdwenen wereld en komen dichterbij dan ooit bij deze samenleving vol vroegmiddeleeuwse tradities. Topstukken zoals de apostelsteen van Wons en het schilderij van ‘Geschoren Wijbe van Grovestins’ laten zien hoe geloof, angst, eer en macht de samenleving bepaalden. Het Friesland van toen (Tota Frisia) strekte zich uit van de huidige provincie Friesland tot aan de Wezer in het Duitse Noord-Duitsland. In tegenstelling tot elders in Europa bestuurden de Friezen zichzelf, kozen ze hun eigen rechters, hadden ze een eigen taal en kenmerkende kledingstijl. https://www.friesmuseum.nl/bezoekinfo/openingstijden

24 september – 23 maart 2023, Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem: Dicht bij Mari Andriessen. De Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen (1897 – 1979) is vooral bekend geworden door zijn oorlogsmonumenten als De Dokwerker, de Man voor het vuurpeloton en het Bomslachtoffer. Naast grote werken heeft hij zijn hele leven kleine beelden van terracotta gemaakt. Veel van zijn beelden en voorontwerpen in gips bevinden zich in de privécollecties van zijn kleindochters, die ze voor één keer uitlenen aan Museum Haarlem. Deze voorstudies en beelden vertellen een heel persoonlijk verhaal over Andriessen. Voor het eerst zullen ook enkele van zijn tekeningen en schetsboeken te zien zijn. Met voorwerpen uit Mari’s atelier wordt een reconstructie gemaakt van zijn werkruimte. Dichter bij Mari Andriessen kun je niet komen. https://museumhaarlem.nl/adres-en-bereikbaarheid/

25 september – 4 december, Huis van Zuid, Robert Kochstraat 2-4, Amersfoort: Roel Herfst, tekeningen uit 2002-2022. Woorden kunnen irriteren, zeker als het er veel zijn en de inhoud van vele woorden niet door iedereen als relevant wordt ervaren. Ook in mijn tekeningen, vooral in die van de laatste twintig jaar gebruik ik veel woorden, en ik kan me voorstellen dat dat bij sommigen wat irritatie opwerkt, omdat de teksten vaak zo moeilijk leesbaar zijn. De eerste reactie bij het zien van een tekst is toch immers te gaan lezen. Maar die eerste reactie, daar gaat het juist om: ga eerst goed kijken om de concrete visuele beeldende werking te ervaren, voordat je probeert de tekst te ontcijferen. Je zou het kunnen vergelijken met de werking van muziek met hoge kwaliteit. Als de eerste maten van de Matthäus Passion hebben weerklonken weet je al: hier gebeurt iets uitzonderlijks, ook al is er op dat moment nog geen woord van de tekst te horen geweest. Iets dergelijk moet er gebeuren bij beeldende kunst, maar dan door middel van vorm, lijn, kleur en compositie. En wanneer die eerste reactie positief is, zul je proberen diepere lagen van het beeld te zien. Ma – za op afspraak (033-4945920) en zo 12 – 13 u. https://fonteinkerk-amersfoort.nl/agenda-2/

30 september – 8 januari 2023, Frans Hals Museum, Groot Heiligland 47, HaarlemNieuwkomers. Vlaamse kunstenaars in Haarlem 1580-1630. Vlaamse kunstenaars brachten de kunst in Haarlem tot bloei. In de tentoonstelling Nieuwkomers ontdek je aan de hand van het werk en leven van zes bekende kunstenaars hoe rond 1600 de kunst en de stad blijvend veranderden. verhaal maar met eenzelfde achtergrond: hun wortels lagen in Vlaanderen of Brabant. Wat bracht hen in beweging en wat maakte Haarlem zo aantrekkelijk? Tussen 1580 en 1630 verhuisden veel mensen uit de Zuidelijke Nederlanden naar Haarlem. Deze Vlaamse nieuwkomers – ambachtslieden, handelaren en kunstenaars – moesten een nieuw leven opbouwen in een stad die ze niet kenden. Met hun kennis, kapitaal én talent droegen ze bij aan de bloei van de Haarlemse kunst. En dat zie je tot op de dag van vandaag nog terug. De hoofdpersonen in deze tentoonstelling zijn Frans Hals, Lieven de Key, Karel van Mander, Esaias van de Velde, Adriaen Brouwer en Pieter Claesz. Zij waren heel verschillende kunstenaars, ieder met een eigen verhaal maar met eenzelfde achtergrond: hun wortels lagen in de gebieden Vlaanderen en Brabant in de Zuidelijke Nederlanden, het gebied dat we nu Vlaanderen noemen. De invloed van deze kunstenaars op de ontwikkeling van de kunsten in Haarlem is onmiskenbaar. Zo is het Schilder-boeck van Karel van Mander de belangrijkste bron over kunst uit de Nederlanden rond 1600 en zou Frans Hals, die als peuter naar Haarlem kwam, uitgroeien tot een van de drie grootste Hollandse schilders uit de zeventiende eeuw. Openingstijden: https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/praktische-informatie/

1 oktober – 15 januari 2023, Smith Art, Singelstraat 13, Middelburg: expositie Resources met werk van Chung-Hsi Han, Judith Kleintjes, Rick Koren, Leon Riekwell en Tineke Smith. Elke eerste za en zo van de maand, 13 - 17 u.

15 oktober - 15 januari 2023, Kunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag: Anni en Josef Albers. Dit is de eerste tentoonstelling in Nederland ooit over het leven en werk van Anni en Josef Albers. Dit beroemde kunstenaarskoppel heeft met hun kunst én inspirerende docentschap een niet te overschatten impact gehad op de ontwikkeling van de moderne kunst. Met meer dan 200 werken, waaronder textiel, schilderijen, grafiek, foto’s, meubels en tekeningen, laat de tentoonstelling zien hoe Anni Albers (1899 -1994) uitgroeit tot een ware pionier van de moderne textielkunst en Josef Albers (1888-1976) een artistieke ontwikkeling doormaakt die uitmondt in zijn wereldberoemde reeks Homage to the Square, een serie van ontelbaar veel kleurenstudies in een vierkant vlak. Openingstijden: https://www.kunstmuseum.nl/nl/bezoek

3 november – 30 november, Dom, Utrecht: tentoonstelling De stad als schuilplaats – Utrecht 900 jaar stadsrechten. Studenten illustratie van de Hogeschool voor de Kunsten hebben op verzoek van de tentoonstellingscommissie van de Domkerk de geschiedenis van vluchtelingenbeleid en vluchtelingenstromen in de stad Utrecht in beeld gebracht ter ere van 900 jaar stadsrechten. Wat betekent een stad voor vluchtelingen. Wanneer je door de tentoonstelling loopt, loop je chronologisch door die geschiedenis en de ontwikkelingen van het beleid en langs impressies van illustratiestudenten over vluchtelingen die in de stad Utrecht een schuilplaats vonden.   https://domkerk.nl/nieuws/donderdag-3-november-opening-tentoonstelling-de-stad-als-schuilplaats-utrecht-900-jaar-stadsrechten

5 november – 19 maart 2023, Oude Kerk Oudekerksplein 23, Amsterdam: Nieuwe monumentale installatie van kunstenaar Ibrahim Mahama, Garden of Scars. Op uitnodiging van de Oude Kerk werkte Mahama de afgelopen twee jaar aan een serie nieuwe werken waarin hij de geschiedenis van de Oude Kerk verbindt met een zowel historische als actuele internationale context. Mahama’s installatie omvat onder meer een veelheid aan gedenkstenen en tekeningen. Deze zijn samengesteld uit afgietsels en frottages die hij maakte van de grafzerken in de Oude Kerk en de oppervlakken van eeuwenoude (Nederlandse) forten langs de Ghanese kust. Garden of scars toont de verbondenheid van deze plaatsen en maakt zo een gedeelde mondiale geschiedenis zichtbaar. Openingstijden: https://oudekerk.nl/bezoek/

5 november – 8 januari 2023, ACEC Gebouw. Roggestraat 44, Apeldoorn: Enlightened. In de tentoonstelling speelt het thema ‘licht en donker’ een centrale rol. Wilma van den Top vult de wanden van de ACEC Salon met grote papierwerken en ronde werken op doek. Dirk Schlebusch maakt tegen het plafond een ruimtelijke lichtinstallatie met neonbuizen, die zeker in de avond vanuit de etalage goed te zien zal zijn. Enlightened vormt een combinatie van installatiekunst en tweedimensionaal werk, die elkaar in een ander daglicht zetten in het donkere najaar. De gratis opening is gepland op zaterdag 5 november om 16 u. Openingstijden: https://acec.nl/over-acec/bezoekersinformatie/

11 november 2022 – 4 januari 2023, Galerie 44, Molenstraat 44, Den Haag: Uitzicht, een tentoonstelling van beeldhouwer Gert Fris. Opening 12 november 16 u. Open: wo, vr en za van 13 – 17 u. 

11 november – 1 januari 2023, The Curators Room – Amsterdam Chapel, Prinses Irenestraat 19, Amsterdam: Frans Franciscus ‘11+11=22’. Een overzicht van het werk van Franciscus van de afgelopen 20 jaar met een accent op recent werk. Schilderijen en sculpturen. Openingstijden: Exhibitions – www.thecuratorsroom.com

22 december – 29 mei 2023, Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, Zierikzee: Kees de Kort | Ikonen: Christelijke feestdagen in beeld te zien. Traditionele ikonen en gouaches van kunstenaar Kees de Kort verbeelden de geboorte van Jezus, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De werken van De Kort zijn afkomstig uit de serie bijbelverhalen die hij vanaf 1964 maakte. De tentoonstelling keert terug in Zierikzee als eerbetoon aan de in augustus 2022 overleden kunstenaar. Kees de Kort | Ikonen is ontwikkeld in coproductie met het Ikonenmuseum Kampen. De ruim 60 werken in de tentoonstelling dateren uit de  beginperiode van De Kort (1964 – 1979). De werken worden getoond in combinatie met ruim 40 ikonen, afkomstig uit de rijke collectie van het Ikonenmuseum Kampen. Openingstijden: https://www.stadhuismuseum.nl/bezoekersinformatie-2/#1572028003078-540cb7e8-6e19

14 januari - 2 april 2023, Fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43, Haarlem: Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld. Het Bijbels Museum en kunstenaar Caroline Waltman presenteren in samenwerking met Fotogalerie De Gang in Haarlem een nieuwe tentoonstelling met als titel Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld. De maakt deel uit van het themajaar dat Fotogalerie De Gang voor 2023 heeft vastgesteld, HAARlem 2023. De Gang nodigt hierin uitsluitend vrouwelijke fotografen uit. In Eva, Sara en Hanna geeft Caroline Waltman Bijbelse vrouwen een gezicht. Zonder specifiek te worden over wie waar staat afgebeeld, portretteert ze de vrouwen in hun eigen habitat. Jonge vrouwen die Eva of Hanna hadden kunnen zijn. Oudere vrouwen, zoals Sara of Elisabeth. Zussen als Martha en Maria. De foto’s van Bijbelse vrouwen worden afgewisseld met foto’s van landschappen, stillevens en details die elkaar via beeldrijm versterken. Ma, 12 – 17 u, di – zo, 10 – 17 u. http://www.fotogaleriedegang.nl

 

BELGIË

10 juli 2020 – 21 maart 2024, M Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven: Bewogen. Tot niet zo lang geleden speelde in onze streken religie een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Kerkelijke feestdagen en rituelen bepaalden de kalender en brachten gemeenschappen bij elkaar. Zowat iedereen nam eraan deel. Vandaag zijn we niet meer zo vertrouwd met die tradities. Maar veel van de objecten die er een centrale rol in speelden, zijn wel bewaard gebleven. Onder andere in de collectie van M. Deze collectiepresentatie laat je kennismaken met vergeten gebruiken aan de hand van bijzondere religieuze objecten bedoeld om – letterlijk en figuurlijk – te bewegen. Je ziet er de uitgebreide garderobe en zilveren accessoires van een beeld dat werd rondgedragen in processies, maar ook een huisaltaar, kostbare reliekhouders en bijzondere cultusvoorwerpen. Vaak fragiel, tactiel, kostbaar en ambachtelijk van aard zijn het stuk voor stuk intrigerende voorwerpen, gemaakt om bewogen te worden en zelf mensen spiritueel te bewegen. Do, 11 – 22 u, vr – di, 11 – 18 u. https://www.mleuven.be/nl/bewogen

28 oktober – 5 februari 2023, Sint Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge: Oog in oog met de Dood. Hugo van der Goes, oude meesters, nieuwe blikken. 'De dood van Maria’ van Hugo van der Goes is een van de belangrijkste werken in de wereldbefaamde collectie Vlaamse primitieven van Musea Brugge. Tussen 2018 en 2022 onderging het schilderij een intensieve restauratie, en het resultaat is verbluffend. Het meesterwerk staat vanaf het najaar van 2022 dan ook letterlijk en figuurlijk centraal in deze toptentoonstelling in het Sint-Janshospitaal. Waarom maakt 'De dood van Maria' al 550 jaar deel uit van ons meest grandioze erfgoed en waarom blijft het werk tot op vandaag intrigeren en inspireren? Ook zullen er schilderijen van onder meer Hans Memling, Jan Provoost en Albrecht Bouts te zien zijn, maar brengen we ook sculpturen, manuscripten en muziekstukken oog in oog met de Dood. In totaal zullen er meer dan zeventig kunstobjecten te zien zijn. Openingstijden: http://https://whichmuseum.nl/museum/sint-janshospitaal-brugge-1380/openingstijden

Voor tentoonstellingen elders in Europa en in de rest van de wereld, klik hier 

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier