ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

NIEUWS EN AGENDA LENTE 2024

ACTUELE TENTOONSTELLINGEN, LEZINGEN, SYMPOSIA, BOEKEN, PODCASTS, ARTWAY NIEUWS EN MEER
 
PODCAST MET ALFRED BRONSWIJK – Afbeeldingen van het dode lichaam van Jezus waren nergens in kerken te vinden tot de negende eeuw. De religieuze kunst levert daarvoor het bewijs. Waarom niet? En wat dan wel? Het maakte dr. Alfred Bronswijk nieuwsgierig en was de aanzet tot een lange zoektocht door het landschap van de christelijke kunst en de theologie. Met een biografie van het kruis als resultaat. Tom en Tabitha gaan in deze aflevering in gesprek met Alfred Bronswijk over zijn ontdekkingen. Beluister hier
 
BOEK – Alfred C. Bronswijk: Het kruis. Biografie van een symbool kunst, traditie, geschiedenis. Utrecht: KokBoekencentrum, 2024. Vergeten verhalen over het kruis. Een verrassende zoektocht naar de geschiedenis van een symbool. In Het kruis neemt theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk lezers mee op reis naar de oorsprong van het symbool van het kruis. Het kruis staat nu bekend als het centrale symbool in het christendom, maar dat is niet altijd zo geweest. Dit boek vertelt over de bewogen geschiedenis van het kruis op een ontdekkende manier. Niet alleen over de vele verschijningen in de kunst en de samenleving, maar ook over de theologische gedachten achter al die verschillende uitingen. Het kruis dook echter niet alleen op in een religieuze context, er waren ook politieke bedoelingen. Vaak werd het kruis als symbool misbruikt. Daarom gaat dit boek ook over godsdienstoorlogen en kolonisatie. Paperback, 256 pagina's, € 24,99 
 
BOEK/PROEFSCHRIFT – Alfred C. Bronswijk, God en zijn beelden. Protestantse Theologie & Visuele Zingeving - een oriëntatie. Deventer: De Mug, 2021. Beeldloosheid is typisch protestants. Dit in tegenstelling tot de beeldrijke rooms-katholieken en oosters-orthodoxen. Deze negatieve houding heeft de Bijbel als argument en sentiment. Specifiek het beeld-verbod, Exodus 20. Dit zou alle visuele religieuze zingeving verbieden. Ook de kijk op het vroegste christendom speelde een rol. Dit was louter spiritueel en beeldloos, net zoals het volk Israël. Althans, in de ogen van de zestiende-eeuwse hervormers. Die bestreden daarom de visueel-materiële wereld van de middeleeuwse kerk. Woord kwam tegenover beeld. Maar klopt die protestantse visie? De ideevorming achter de protestantse beeldloosheid wordt kritisch onderzocht. Conclusies: het beeldverbod is veel jonger dan het bijbelverhaal suggereert; het bijbelse Israël kende wél beelden; de oude kerk was niet principieel beeldmijdend; het jodendom evenmin; de Bijbel is niet iconoclastisch; het negatieve oordeel van de hervormers heeft geen eeuwigheidswaarde. Zeker niet nu christendom en kunst in een postmoderne stroomversnelling zijn geraakt. We leven nu in een ‘visual age’. Die situatie vraagt een theologische heroriëntatie. De auteur pleit voor meer systematische beeldaandacht. Protestantse beeldtheologie dus. Niet in de laatste plaats omwille van de oecumene, wereldwijd. € 29,45
 
BOEK – Lieke Wijnia e.a., De schepping van de wetenschap. Zwolle: Waanders, 2024. De mens heeft altijd vol verwondering en vragen naar zichzelf en haar omgeving gekeken. Zowel religie als wetenschap bieden manieren om de wereld te begrijpen en vat te krijgen op de plek van de mens daarin. Hoewel religie en wetenschap vandaag de dag vaak lijnrecht tegenover elkaar worden gezet, was dit lange tijd heel anders. Deze publicatie, die verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent, gaat over de veelzijdige relatie tussen het christendom en de bestudering van het heelal, het menselijk lichaam, de natuur en de aarde in West-Europa. Een veelzijdigheid die zich beweegt tussen onlosmakelijke verbondenheid en desastreuze vijandschap. De auteurs laten vanuit verschillende invalshoeken zien hoe de ontwikkeling van de moderne wetenschap in West-Europa zonder de rol van het christendom niet is te begrijpen. Tentoonstelling: 15 februari t/m 2 juni 2024, Museum Catharijneconvent Utrecht. € 34,95. Lees meer
 
NIEUW – Todd H. Weir and Lieke Wijnia (ed.), The Bloomsbury Handbook of Religion and Heritage in Contemporary Europe, 2024. Het Bloomsbury Handbook of Religion and Heritage in Contemporary Europe is recent uitgekomen. Deze gids is online en open access beschikbaar en is een waardevolle hulpbron voor docenten, studenten, academici, erfgoedprofessionals en iedereen die geïnteresseerd is in religieus erfgoed. Het biedt lezers 44 bijdragen van vooraanstaande internationale wetenschappers, beleidsmakers en erfgoedbeoefenaars, die de belangrijkste uitdagingen onderzoeken waarmee organisaties, kerken en overheidsinstanties die zich bezighouden met religie en erfgoed worden geconfronteerd. Lees meer
 
ARTWAY BLOG – Rouault, Chagall, Arcabas en Jacques Maritain. Lees over de invloed van de katholieke Franse filosoof Jacques Maritain op deze drie belangrijke 20ste-eeuwse kunstenaars. Lees hier
 
SYMPOSIUM EN EXPOSITIE PLATFORM KERK & KUNST – zaterdag 5 oktober. Zoals een mantel om mij heen geslagen. Deze regel komt uit een lied van Huub Oosterhuis en dit lied heeft het Platform Kerk & Kunst geïnspireerd om samen met de Jacobikerk in Utrecht in het najaar een expositie te organiseren. Op zaterdag 5 oktober wordt deze expositie geopend met een symposium en jij kunt daar bij zijn. Noteer de datum alvast in je agenda, meer informatie over het aanmelden volgt. In onze tijd van veel eenzaamheid neemt de behoefte aan echt contact toe. Al eeuwenlang speelt de kerk een rol in contact: de zichtbare ontmoeting tussen mensen onderling en de ontmoeting tussen God en mens. Daarom willen de Jacobikerk en het Platform Kerk & Kunst met een expositie aandacht vragen voor het verlangen naar echt contact en geborgenheid. Kunstenaars worden gevraagd om in een kunstwerk oprechte en compassievolle nabijheid tot uitdrukking te brengen. Meer informatie over het thema, de aanmelding en de ballotage volgt nog. www.platformkerkenkunst.nl
 
LEZING OVER ICONISCHE ICONEN – 24 april, Amsterdam. Met haar nieuwe boek Iconische Iconen stoft Karin Braamhorst eeuwenoude iconen grondig af. Geen droge vertellingen over religie, wél een frisse blik op de kunst- en cultuurhistorie. Maar wat maken iconen zo fascinerend? Iconen zijn méér dan alleen afbeeldingen uit de vroegchristelijke en Byzantijnse wereld. Ze vertellen verhalen! Historische verhalen vol met symboliek: over kluizenaars in grotten, pilaarheiligen en woestijnvaders. Op een pakkende wijze weet Karin in haar boek en tijdens de lezing van de Vrije Academie deze diepere lagen met jou te onderzoeken. Volg de lezing online of in de zaal: Online via Zoom: dinsdag 23 april (20:00-21:00 uur); Zaal in Amsterdam: woensdag 24 april (11:30-12:30 uur). Meer informatie. Kijk je liever op jouw eigen moment een lezing? Op ons on-demand kanaal VAthuis van de Vrije Academie is ook een lezing (4 korte video's) van Karin te bekijken. Lees meer
 
ART MEETS FAITH CONFERENTIE IN MAASSLUIS – 19 & 20 april. Dit weekend wordt georganiseerd door Art Meets Faith by EGMA: een beweging voor kunst als ontmoetingsplaats tussen God en mens. De conferentie start vrijdagavond met Willem de Vink die vertelt over wat het creatieve proces bij hem teweeg brengt. Op zaterdag gaan we verder met het ontdekken van Gods creatieve hart in jouw hart. Carla Veldhuis neemt je mee in de taal van kunst. Vervolgens vinden er verschillende workshops plaats (fotografie, playback theater, art journaling en spoken word). De workshop wordt verdeeld in twee rondes. Ervaring is voor geen van de workshops nodig! Bij het bestellen van je ticket selecteer je direct je workshop naar keuze. Tevens heb je de mogelijkheid om een ticket inclusief lekkere lunch te bestellen. Lees meer
 
REGENT COLLEGE BIBLE AND CULTURE IN BERLIN – 23 June – 6 July. Join Jeff GreenmanIwan Russell-Jones, and our friends from IFES for a unique summer learning experience. Bible and Culture is an opportunity to explore how God’s word speaks with clarity and relevance to the big issues of our time. Bible and Culture 2024 will take place 23 June–6 July at a beautiful education centre in Woltersdorf, just outside Berlin. Come for one or two weeks (your choice!) for week-long courses on a variety of topics. With in week 2 the course Arts and Incarnation. This course explores art and the imagination in the light of the central features of the Christian faith - creation, fall, incarnation and redemption. Taught by Iwan Russell-Jones. Bible and Culture costs €350–€500 per week, depending on whether you choose hostel or hotel accommodation. Register by April 30 to get a 10% early bird discount!  More information
 
TENTOONSTELLING FRANS FRANCISCUS IN OOSTERHOUT – 14 april - 16 juni, MOYA, Wilhelminakanaal Zuid 104, Oosterhout: Frans Franciscus: Flying Circus. In deze solotentoonstelling balanceert Franciscus als een koortdanser tussen verschillende tijdperken en culturele archetypen. Hij is de dompteur die kunstgeschiedenis en verleden weet te temmen en er een eigenzinnige universele beeldtaal van maakt. Zijn reizende kunstwerken fungeren als verhalen waarin de protagonisten in de traditie van weleer zijn gesitueerd of juist het verleden van eigentijdse kaders voorzien. Museum Of Young Art is een industriele expositieruimte van 2.800 m². MOYA heeft zich als doel gesteld frisse en innovatieve kunst van kunstenaars van alle leeftijden te tonen.  MOYA is ook de grootste galerie van Nederland. Alle getoonde werken zijn te koop. Er zijn altijd meerdere exposities tegelijkertijd te zien. Meer info
 
MUSEUM KRONA IN UDEN – 20 april - 22 september, Museum Krona, Uden: Verborgen achter Muren, 50 jaar kunst, klooster, kruidentuin. Iconen, zilver, beelden, textiel, relieken en schilderkunst, van de tijd van Jeroen Bosch tot Marc Mulders: ‘Verborgen achter Muren’ toont een veelzijdigheid aan bijzondere kunstschatten uit de collectie van Museum Krona, aangevuld met unieke bruiklenen uit kerken en klooster. Tijdens deze laatste expositie van het jubileumjaar worden zelden getoonde schatten gepresenteerd, de kruidentuin in het middelpunt gezet, delen van het klooster tijdens speciale gelegenheden geopend. www.museumkrona.nl
 
ELSA HARTJESVELD IN DEN HAAG - 18 april tot 22 mei, Galerie 44, Molenstraat 44, Den Haag: Elsa Hartjesveld, Intérieur-extérieur. Elsa is opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Zij maakt hoofdzakelijk tekeningen en schilderijen en in het verleden ook af en toe ruimtelijk werk. Haar tekeningen en schilderijen zijn heel verschillend van aard. Bij haar uitsluitend zwart-witte tekeningen is het meditatieve aspect voor Elsa het belangrijkst. De basis van haar tekeningen is meestal een cirkel: een vorm die haar bijzonder aanspreekt omdat hij geen begin of einde heeft. Binnen of vanuit die cirkel tekent ze, geen lijnen, maar vlakken, en door het eindeloze ritmische herhalen van bepaalde bewegingen ontstaat er een bepaalde meditatieve leegte en vrijheid in haar. Zo zoekt ze in haar tekeningen naar diepgang, een andere werkelijkheid, en probeert ze bij de dingen te komen die voor iedereen gelden, kosmische elementen als het ware, spiritualiteit. Maar Elsa wil niet alleen ingetogen en meditatief bezig zijn. Zij houdt ook erg van schilderen, van ruw tot fijn en delicaat, en ze geniet van de verf en de streek, van het hele schilderproces. Bij schilderen is Elsa veel meer naar buiten gericht, het zijn vaak alledaagse, aardse thema’s, die haar inspireren, zoals een plaatje, een kleur, een kledingstuk of de lichtval in een bos, maar het kan ook iets in haarzelf zijn. De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 20 april om 16.00. U bent van harte welkom! Meer info
 
JOSEF EN ANNI ALBERS IN BRUSSEL – 10 april - 8 september, Villa Empain, Brussel: Josef en Anni Albers – Een gevierd modernistisch koppel. De Boghossianstichting pakt uit met de allereerste tentoonstelling in België over Josef en Anni Albers. Deze twee pioniers van het modernisme hebben beiden met hun oeuvre mee de fundamenten van de 20e-eeuwse kunst gelegd. Met bijna honderd werken (schilderijen, assemblages, foto’s, grafische werken, textiel, films en meubelen) presenteert de tentoonstelling niet alleen een boeiende staal van hun respectieve oeuvre, maar laat ze ook zien hoe sterk hun onderlinge band was en hoe goed ze elkaar artistiek aanvoelden. Hun hele leven lang steunden en stimuleerden ze elkaar. De tentoonstelling vindt plaats in de Villa Empain, oorspronkelijk ontworpen als woonst voor een koppel. De villa is een parel van de art-deco-architectuur en kondigt met haar zuivere lijnen de moderne stijl aan. Het is dan ook een passend decor voor de presentatie van de internationale en uitgesproken moderne visie van het echtpaar Albers, en dan vooral de artistieke en pedagogische waarden die ze tot op heden belichamen. https://villaempain.com/nl/
 
EXPOSITIE IN RAARD – 13 april t/m 8 juni Galerie Andringa, Terpkerk, De Buorren 8, Raard: Paul Andringa en Jenny Piso: The stories of Morpheus. Tekeningen, verbeelde dromen, schilderijen, assemblages en objecten. Openingstijden Zaterdag 13 - 17 uur. www.paulandringa.nl  insta / paulandringa ; www.jennypiso.nl  insta / jennypaulapiso
 
RUMI IN MUSEUMPARK ORIENTALIS – T/m 3 november, Museumpark Orientalis Heilig Landstichting: Rumi – De mystieke dichter. In 2024 kun je in ons museumpark de mystieke dichter Rumi en de cultuur waarin hij leefde beter leren kennen. Na ruim 750 jaar behoren zijn verzen wereldwijd nog steeds tot de meest invloedrijke literaire werken. Maar wie was deze Meester Rumi nou precies? Waar kwam hij vandaan? Waar haalde hij zijn inspiratie, schrijfzin en wijsheden vandaan? En wat kunnen we in deze tijd nog van hem leren? Centraal in Rumi’s werk staat de vraag hoe de mens zich verhoudt tot het hogere – wat zo vaak vertaald wordt als ‘de liefde’. In de expositie zijn naast maquettes en objecten uit onze eigen collectie ook verschillende bruiklenen te zien zoals boeken, schilderijen, tapijtkunst en een gedenksteen van bij het familiehuis van Rumi in Balkh. Aan de hand van duidelijke teksten wordt een beeld van de persoon Rumi geschetst en uit welke cultuur hij stamt. De Rumi-expositie is te bezoeken tijdens deze periodes: vrijdag 29 maart – dinsdag 21 mei; zaterdag 6 juli – zondag 15 september; zaterdag 19 oktober – zondag 3 november. www.museumparkorientalis.nl
 
OPNIEUW UITGEGEVEN – Wessel Stoker, God opnieuw verbeeld. Een theologische kunstbeschouwing. Amsterdam University Press, 2024. Kunst en religie zijn aan elkaar verwant, omdat ze beide ingaan op bestaansvragen. Religieuze kunst is niet meer vanzelfsprekend in onze seculiere tijd. Is de huidige kunstopvatting het probleem? Is God afwezig in onze cultuur? Of is het beeld zo vlak geworden dat het niet meer verwijst naar een diepere werkelijkheid? Op deze vragen gaat Wessel Stoker uitgebreid in. Religieuze symboliek in de moderne kunst blijft een breed publiek aanspreken. Werken van Vincent van Gogh, Graham Sutherland, Marlene Dumas, Marc Mulders en anderen zijn daar een voorbeeld van. Dit boek laat zien hoe hun werk aansluit bij de traditionele religieuze beeldtaal, maar deze verrassend transformeert. Hun werk verbeeldt God of Christus met een nieuwe beeldtaal. Met behulp van een theologische beeldtheorie wordt duidelijk hoe hun kunst een functie kan hebben in de kerk en in het maatschappelijk leven: als dialoog, als een vorm van protest of als spirituele verdieping. Daarbij krijgt ook de esthetische vorm van een kunstwerk aandacht. God opnieuw verbeeld was in oktober 2022 het boek van de maand van de Kathedraal van Antwerpen. Paperback, 352 p. € 29,99. Lees meer
 
CREATIEVE RETRAITE – van 7 tot 9 juni en 20-22 september begeleidt Elisabeth Baron een retraite in klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Rust, ruimte, verstilling, bezinning, inspiratie en creativiteit zijn de belangrijkste elementen van deze creatieve retraite. De retraite is een mooie manier om stil te staan bij wat er in jou leeft aan emoties, verlangens en behoeftes; wat vind je belangrijk, waar sta je nu en waar wil je naartoe. Hier kun je op een creatieve manier mee aan de slag gaan en waar nodig, dieper op ingaan. Verder kun je heerlijk wandelen in de prachtige bosrijke omgeving van het klooster, word je verwend met vegetarische maaltijden en kun je meedoen met de getijdengebeden in de kloosterkerk. Meer informatie vind je hier
 
ANDRES SERRANO IN GRONINGEN – 23 maart t/m 5 november, Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, Groningen: Andres Serrano: America & Trump. Deze expositie bestaat uit een unieke samenstelling van drie werken van Andres Serrano, die voor het eerst samen te zien zijn. Samen vormen ze een reflectie op de Amerikaanse maatschappij en Donald Trump. Te zien zijn: 1. De fotoserie America (2001-2004). Andres Serrano werkte meer dan drie jaar aan de fotoserie America met portretten van onbekende en bekende Amerikanen: van brandweerman tot drugsverslaafde en van Yoko Ono tot Donald Trump. Door de lens van Serrano laten ze ieder op hun eigen wijze het gezicht van Amerika zien. 2. De multimedia-installatie The Game: All Things Trump (2018-2019). Serrano’s multimedia-installatie toont het universum dat Donald Trump vanaf de jaren ’80 voor zichzelf heeft opgebouwd. Het bestaat uit een indrukwekkende collectie van meer dan duizend objecten die Serrano via veilingen, eBay en mond-tot-mondreclame wist te verzamelen. Van hotel- en casino-souvenirs van het merk Trump, tot sportmemorabilia, gokautomaten en gesigneerde tijdschriftcovers en foto’s. 3. De film Insurrection (2022). Insurrection is Serrano’s eerste filmproject. Hij maakte de film als reactie op de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen een protestbijeenkomst tegen de verkiezingsuitslag van november 2020 uitmondde in de bestorming van het Capitool. Universele thema’s als dood, geloof, seks en geweld vormen een rode draad in Serrano’s werk. Lees meer
 
100 HEADS IN ALKMAAR – 29 maart t/m 12 mei, Grote Kerk Alkmaar: Petra Kruijt – 100 Heads. Met haar serie 100 portretten maakt Petra Kruijt een statement tegen de gefotoshopte wereld. Er is geen enkel tijdschrift meer waarin geen bewerkte foto’s staan, meisjes beginnen steeds jonger aan plastische chirurgie en we vinden dit met z’n allen steeds normaler. Om een tegengeluid te bieden schildert Petra Kruijt daarom echte mensen. Juist in deze imperfectie ligt voor haar de schoonheid. Deze gratis tentoonstelling is te zien in de consistorieruimte van de Grote Kerk Alkmaar. https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/petra-kruijt-100-heads/
 
ATELIERKERKJE GINNUM – 2024 zal het 15e jaar zijn waarin het Middeleeuwse kerkje in Ginnum (in Friesland) beschikbaar is als atelier voor beeldend kunstenaars. Tientallen kunstenaars ervoeren deze unieke ruimte al eerder als een bijzondere gelegenheid om meerwaarde en richting te geven aan hun persoonlijk beeldende ontwikkeling. Als kunstenaar blijf je niet ongevoelig bij het besef dat de ruimte waarin je werkt al achthonderd jaar gebruikt is als ontmoetingsplaats met de God van hemel en aarde, de God van de Bijbel. Een ruimte die van christelijke inspiratie getuigt, vormt ook in deze tijd van verharding, polarisatie en crises wereldwijd, een uitdaging tot visuele (her-)bezinning op geloofs- en levensvragen over tijd en eeuwigheid. Het kerkje prikkelt je daarbij om je eigen werk misschien van andere accenten te voorzien. Heel veel kunstenaars gingen jou op deze plek van intense inspiratie al voor. Heb je belangstelling om je gedurende 1 of 2 weken onder te dompelen in deze inspirerende ambiance, dan kun je je vanaf nu aanmelden en meer informatie vragen bij Henk Pietersma via art@henkpietersma.nl. Het gaat om weken vanaf 29 april t/m 14 oktober. Wacht niet te lang, omdat het principe geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Voor wat betreft je verblijf: Er is een piepklein keukentje en toilet. Er is geen verwarming. Logeren of overnachten in de kerk is niet mogelijk. Voor verblijfsmogelijkheden kun je een lijstje met adressen opvragen. De kosten voor gebruik van het kerkje bedragen dit jaar €75,00 per persoon per week, van maandag t/m zaterdag. Alleen bij een reservering van twee aaneensluitende weken, is de ‘tussenzondag’ inclusief. Alle andere zondagen is het kerkje niet in gebruik. www.henkpietersma.nl
 
DE GRONDLEGGERS VAN DE NEDERLANDSE SCHILDERKUNST – De wieg van de Nederlandse schilderkunst stond… in Nijmegen. Recent verscheen het boek Johan Maelwael en de gebroeders van Lymborch – grondleggers van de Nederlandse schilderkunst. De auteurs/samenstellers André Stufkens en Clemens Verhoeven schreven al eerder over deze kunstenaars van rond 1400. In de summiere verantwoording is te lezen dat de huidige uitgave te zien is als een derde, geheel herziene druk, waarin het recentste onderzoek is verwerkt. Lees meer
 
GEBROEDERS VAN LYMBORCH HUIS IN NIJMEGEN – Ontdek de Rembrandts van de Middeleeuwen. Bakermat van de Nederlandse schilderkunst! Burchtstraat 63, Nijmegen: dit is de plek waar ruim 600 jaar geleden hun familie-atelier stond. Hier zijn de Gebroeders van Lymborch opgegroeid. Nergens ter wereld zie je zoveel van hun werk bij elkaar als hier. Het betoverende blauw en het glanzende goud heeft na ruim 6oo jaar niets van zijn kracht verloren. In het Gebroeders van Lymborch Huis nemen we je mee in het spannende verhaal van Herman, Paul en Johan van Lymborch. Geniet van hun kunst en beleef de geschiedenis in de kelder van hun 14e-eeuwse atelier. Het Gebroeders van Lymborch Huis is geopend op woensdag en vrijdag t/m zondag van 11 tot 17 uur. Toegang is altijd met een rondleiding – het verhaal bij de platen wil je niet missen! Ieder heel uur start een rondleiding. Reserveren voor een rondleiding kan altijd en is zeer gewenst. Dat kan via onze ticketshop. Lees meer
 
WORKSHOP GRADY VAN DEN BOSCH – Workshop TWEELUIK maken: Monoprint & Gedicht. We gaan aan de slag om een tweeluik te maken bij een filosofisch thema. We maken een kunstwerk met een techniek voor monoprint, waarbij we met stukjes plastic zak acrylverf drukken op papier. En we maken een bijpassend gedicht in 3 stappen. Dit concept heb ik ook toegepast in een deel van mijn boek Alles wat zacht was, wat je misschien kan inspireren. Ik zorg voor voorbeelden, maar je kunt ook helemaal je eigen idee volgen. 
Workshop: Monoprint & Gedicht
Datum & Tijd: Zaterdag 15 juni 13.30 - 16.30 uur (uiteindelijke tijden kunnen nog iets afwijken)
Locatie: De Duif in Huizen
Kosten: 57,50 euro (inclusief alle materialen, koffie/thee/lekkers)
Deelnemers: Minimaal 3, maximaal 5
Aanmelden: Uiterlijk 1 juni bij
gradyvandenbosch@kpnmail.nl
 
DE SCHEPPING VAN DE WETENSCHAP – T/m 2 juni, Museum Catharijneconvent, Utrecht: De schepping van de wetenschap. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. De twee hebben innig samengewerkt maar kunnen ook keihard botsen. En tot op de dag van vandaag hebben ze onverwacht veel met elkaar gemeen. Hoe zit dat? Ga vanaf februari 2024 mee op een fascinerende reis door de geschiedenis. Dwaal langs eeuwenoude wetenschappelijke instrumenten, zeldzame manuscripten en intrigerende kunst. Ontdek hoe de ontwikkeling van de moderne wetenschap in West-Europa niet kan worden begrepen zonder kennis over de invloed van religie. Je wordt uitgenodigd om steeds met een andere blik naar de geschiedenis en naar jezelf te kijken. www.catharijneconvent.nl
 
TINEKE SMITH - T/m 22 mei, SmithArt, Singelstraat 13, Middelburg: tentoonstelling Rakelings nabij van Tineke Smith. Open: iedere za en zo van 13.00 – 17.00 uur. Zie de website voor het begeleidende programma: www.tinekesmith.com/smithart/
 
DICHTER BIJ CUYPERS – T/m 29 december 2024, Cuypershuis Roermond: Dichter bij Cuypers. De presentatie in het Cuypershuis laat bezoekers ontdekken hoe Cuypers het klaarspeelt grote opdrachten binnen te halen én uit te voeren. Het Cuypershuis vertelt het verhaal van architect en vormgever Pierre Cuypers (1827 – 1921), zijn ambitie, visie en bedrijvigheid. Het Cuypershuis is dé plek waar hij woonde en werkte. Vanuit hier bouwde hij een enorm oeuvre op dat hij in zijn atelier vorm kreeg. De vermaarde architect is vooral bekend als ontwerper van het Rijksmuseum, het Centraal Station van Amsterdam, Kasteel de Haar in Haarzuilens en de restauratie van de Ridderzaal in Den Haag. De presentatie in het Cuypershuis laat bezoekers ontdekken hoe Cuypers met zijn persoonlijkheid, ambitie en moderne ondernemersgeest het klaarspeelt deze grote opdrachten binnen te halen én uit te voeren. De bedrijvigheid in het bijzondere gebouw is zicht- en voelbaar, waardoor een bezoek aan het Cuypershuis een onvergetelijke en inspirerende ervaring is. De presentatie in het Cuypershuis laat bezoekers ontdekken hoe Cuypers het klaarspeelt grote opdrachten binnen te halen én uit te voeren. www.cuypershuis.nl
 
RUBENSGRAFIEK - T/m 12 mei, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen: Zwart op wit – Rubensgrafiek uit de KMSKA-collectie. https://kmska.be/nl
 
ROELANT SAVERY – T/m 19 mei , Mauritshuis Den Haag: Roelant Savery’s Wonderlijke Wereld. Hij was een pionier op vele gebieden en introduceerde tal van nieuwe thema’s in de Nederlandse schilderkunst. Hij maakte het eerste Nederlandse bloemstilleven en was dé schilder van de legendarische (uitgestorven) dodo. Ook was hij de eerste kunstenaar die buiten op straat gewone mensen tekende. Zijn geschilderde landschappen zijn vaak sprookjesachtig, met antieke ruïnes en wonderlijke vergezichten. En op zijn ‘dierstukken’ staan, zitten en liggen zóveel dieren dat ‘overvol’ een understatement is. De tentoonstelling Roelant Savery’s Wonderlijke Wereld laat de bezoeker kennismaken met deze ‘alleskunner in de kunst’ aan de hand van ruim 40 schilderijen en tekeningen uit eigen collectie en vele buitenlandse bruiklenen. https://www.mauritshuis.nl/
 
KIRBY LAING CENTRE CONFERENTIE IN JUNI – FIRST THINGS FIRST: SPIRITUALITY AND PUBLIC THEOLOGY, 11-13 JUNI 2024 IN CAMBRIDGE - Het doel van de conferentie is een bijeenkomst die ons ethos belichaamt: gemeenschap - met heerlijk eten - geworteld in spiritualiteit, gecombineerd met intellectuele strengheid coram deo. De lancering van het boek The Artistic Sphere. The Arts in Neo-Calvinist Perspective onder redactie van Roger D. Henderson en Marleen Hengelaar-Rookmaaker is een belangrijk onderdeel van het programma, samen met andere kunstgerelateerde bijeenkomsten. We hebben de data zo gekozen dat buitenlandse deelnemers ervoor kunnen kiezen om eerder te komen en later te vertrekken, zodat er zo extra tijd is voor maaltijden en gesprekken. Het thema voor de bijeenkomst van dit jaar is First Things First: Spirituality and Public Theology. De conferentie omvat lezingen en presentaties over het wezen van publieke theologie, maar ook tijden van stilte en aanbidding, luisteren naar elkaars verhalen, tijd voor onze hubs om samen te komen, en meer. We hebben een locatie geboekt die plaats biedt aan 75 personen. Om ons te helpen met de planning, willen we graag weten hoeveel van plan zijn aanwezig te zijn. We zullen ons best doen om de kosten laag te houden en zodra we weten hoeveel er aanwezig zullen zijn, zullen we de locatie en accommodatie afronden. Als je aanwezig wilt zijn, registreer je dan via de link hieronder en zodra we de kosten kennen, zullen we je waarschuwen en vragen om je online te registreren en te betalen. Meer informatie en om je in te schrijven, zie Events - The Kirby Laing Centre
 
MARINA ABRAMOVIC IN HET STEDELIJK – T/m 14 juli, Stedelijk Museum Amsterdam: Marina Abramović. Dompel je onder in de wereld van de legendarische Marina Abramović, in het grootste overzicht ooit in Nederland! Ruim 60 sleutelwerken tonen de ontwikkeling van het indrukwekkende oeuvre van de pionier van de performancekunst in de afgelopen vijftig jaar: van haar vroege werk, dat ze maakte in het voormalige Joegoslavië en in Amsterdam, tot de baanbrekende performances met haar partner Ulay en het solowerk waar ze nog steeds actief mee is. Lees meer
 
DAVITHA VAN DE KUILEN – T/m Pinksteren, expositie in Leiden, Marekerk, hartje centrum. Wat is er te zien? Een serie kunstwerken passend bij de 40-dagentijd en van mijn nieuwste werk een aantal grote doeken. Openingstijden expositie: iedere zaterdag 14.00-16.00 en zondag na de dienst (met koffie) 11.00-12.30u.
 
HENDRIK ANTONIUS TER REEGEN – T/m 26 mei, Veenkoloniaal Museum Veendam: Hendrik Antonius ter Reegen. Zijn heiligenbeelden, preekstoelen, banken, doopvonten en andere kerkmeubels zijn tot op de dag van vandaag te zien in kerken in het noorden van Nederland, maar zijn naam is nog maar bij weinigen bekend: de beeldhouwer Hendrik Antonius ter Reegen werkte vanaf 1922 tot aan zijn dood in 1973 in zijn werkplaats aan het Boven Oosterdiep in Veendam. Ter Reegen maakte zijn leven lang werken voor veel katholieke en enkele protestantse kerken in Nederland en soms daarbuiten. Het grootste deel van zijn kerkelijke werk is te vinden in Noord-Nederland, en in het bijzonder in de Groninger en Drentse Veenkoloniën. Het meeste ervan stamt uit de periode tussen 1925 en 1950. In deze door gastconservator Jacolien Wubs samengestelde tentoonstelling, maken we kennis met de ontwerpschetsen, heiligenbeelden, meubilair en vrij werk van ter Reegen. www.veenkoloniaalmuseum.nl
 
REGIE REMBRANDT – T/m 26 mei 2024 in Museum Rembrandthuis, Amsterdam: Regie Rembrandt. Ontdek in deze tentoonstelling de theatrale technieken die Rembrandt gebruikte om verhalen te vertellen en hoe hij als een regisseur scènes in zijn kunstwerken, naar zijn hand zette. Rembrandt was een meesterlijke verhalenverteller, niet in woorden maar in beeld. Hiervoor gebruikte hij technieken die ook in het theater werden ingezet, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, belichting, kostuums en attributen. En hij ging op zoek naar het moment waarop de spanning te snijden is – de ultieme suspense. In de tentoonstelling Regie: Rembrandt zet Museum Rembrandthuis Rembrandts rol als regisseur van zijn kunstwerken voor het eerst in de schijnwerpers. En wordt duidelijk hoe 17de-eeuwse schilders en theatermakers elkaar inspireerden. Voor de tentoonstelling komt een aantal topstukken naar Museum Rembrandthuis, uit onder andere het Staatliche Museen zu Berlin, Mauritshuis en The Kremer Collection.
 
BOEK REGIE: REMBRANDT – Rembrandt was een meesterlijke verhalenverteller, niet in woorden maar in beeld. Hiervoor gebruikte hij technieken die ook in het theater werden ingezet, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, belichting, kostuums en attributen. En hij ging op zoek naar het moment waarop de spanning te snijden is: de ultieme suspense. Ga in het boek Regie: Rembrandt met Rembrandt naar het theater in de belangrijkste stad van zijn tijd, Amsterdam. Lees over het straattheater, de herfstkermis en de Amsterdamse Schouwburg die in 1638 de deuren opende, en ontdek hoe schilders en theatermakers elkaar inspireerden in de zeventiende eeuw. In dit boek komt de bruisende theaterwereld in zeventiende-eeuws Amsterdam tot leven en worden enkele personen op Rembrandts schilderijen geïdentificeerd als destijds ‘wereldberoemde’ acteurs. En voor de eerste keer wordt Rembrandts rol als regisseur van zijn kunstwerken in de schijnwerpers gezet. Regie: Rembrandt verschijnt ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Rembrandthuis, van 2 maart t/m 26 mei 2024. Klik hier voor het inkijkexemplaar. €
29,95.
 
KLOEKE KERKEN VAN DE PLOEG – T/m 26 mei te zien in Museum Wierdenland, Ezinge. Fier, kordaat en haast heroïsch staan ze verspreid als bakens in het Groninger landschap. Vaak prijken ze bovenop een wierde, zoals in Ezinge. Het gaat hier natuurlijk om al de kerken die Groningen rijk is. Kloeke kerken welteverstaan. Museum Wierdenland zet met deze tentoonstelling de Groninger kerken in de schijnwerpers. Voor veel leden van de indertijd nog jonge Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg waren de kerken in hun provincie een geliefd onderwerp. Ontdek de kloeke Groninger kerken door de ogen van kunstenaars als Johan Dijkstra, Jan Wiegers, Jannes de Vries en andere vroege Ploegleden. Het grootste gedeelte van de schilderijen, tekeningen en grafiek die te zien zijn is nog nooit eerder museaal getoond. Meer info: www.wierdenland.nl 
 
DE VREUGDE VAN HET GEWONE LEVEN – T/m 16 juni, De vreugde van het dagelijks leven in Nederland en Denemarken, The Nivaagaard Collection, Nivå, Denemarken. Rustige momenten en hard zwoegen, uitbundig gezelschap en luidruchtige feesten, liefde en ruzie – plus alle pauzes daartussenin. De productieve Nederlandse kunstwereld van de zeventiende eeuw getuigde van een nieuwe trend, toen schilders steeds meer alledaagse gebeurtenissen en voorwerpen begonnen af te beelden. Tijdens de Deense Gouden Eeuw van de negentiende eeuw volgden Deense kunstenaars dit voorbeeld en The Nivaagaard Collection heeft nu enkele beroemde meesterwerken en verborgen schatten uit deze twee perioden verzameld. De tentoonstelling omvat meer dan 100 werken uit toonaangevende musea en particuliere collecties in Nederland, de VS, Frankrijk, Engeland, Zweden en Denemarken. De vreugde van het dagelijks leven in Nederland en Denemarken richt zich op wat bekend staat als genreschilderkunst – afbeeldingen van volkse waarin gewone mensen een hoofdrol spelen als verhalende onderwerpen in alledaagse omgevingen. De afgebeelde scènes zijn vaak sensueel en humoristisch, vaak eigenaardig en soms moraliserend. En ze zitten boordevol details - van glimmende koperen ketels tot zacht textiel en reflecties in een bierglas. Zelfs vandaag de dag slaagt genreschilderkunst er nog steeds in om onze eigen levenservaringen recht te zetten en gevoelens van aanwezigheid, mededogen, afkeer of misschien zelfs een glimlach op te wekken als we oog in oog komen te staan met mensen uit een vergeten tijd, afgebeeld door enkele van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis. Lees meer
 
BOEK ICONISCHE ICONEN Karin Braamhorst: Iconische iconen. Amersfoort: De Vrije Uitgevers, 2024. Iconen zijn al eeuwenlang betekenisvol. Sommige iconen vertellen verhalen die je hoofd doen tollen en sommige brengen je tot intense verstilling. Elk icoon zit vol met lagen, letterlijk van verguldsel en verf en figuurlijk van geschiedenis en symboliek. Ieder icoon verwijst door en geeft richting. Wat betekenen iconen, waarom fascineren ze al eeuwen en wat vertellen ze ons vandaag de dag nog? Specialist Karin Braamhorst neemt steeds een meesterwerk als verteller van verhalen vol geschiedenis, symboliek, filosofie en spirituele betekenis. Zo geeft ze de lezer een breed palet aan perspectieven door de eeuwen heen. Marlies Visser tekent voor de beeldredactie en ontwerp. Dit rijk geïllustreerde boek toont alle facetten van de rijkdom van de iconentraditie. 224 pag., € 34,95.
 
BOEK DE KATHEDRALENBOUWERS – Georges Duby, De kathedralenbouwers. Gorredijk: Uitgeverij Noordboek, 2024. Het standaardwerk van Georges Duby, nu in de allermooiste full colour-uitgave ooit. De kathedralenbouwers is hét meesterwerk over ontwikkelingen in de middeleeuwse kunst in Europa. In dit alom geprezen boek – hiervoor het eerst in een zeer rijk geïllustreerde editie – schetst de beroemde mediëvist Georges Duby een rijk cultuurhistorisch portret van een complex en schitterend tijdperk. Hij voert zijn lezers langs romaanse kloosters uit de tijd dat monniken het middelpunt van het culturele en geestelijke leven vormden, via de majestueuze kathedralen uit de gotiek, naar de profane veertiende-eeuwse paleizen. Op beeldende wijze beschrijft hij allerlei kunstuitingen; van koninklijke graven in de kathedraal van Saint-Denis tot de schitterende glas-in-loodramen van Chartres, de fresco’s van Giotto en de sterrenmantel van Hendrik de Tweede. Alle kunstwerken blijken sleutel tot een beter begrip van de sociologische omstandigheden en de mentaliteit van de middeleeuwer. GEORGES DUBY (1919-1996) behoort tot de meest invloedrijke historici en middeleeuwenkenners van de twintigste eeuw en was vanaf de jaren zeventig tot aan zijn overlijden een van de prominentste Franse intellectuelen. Hardcover, 440 p., € 49,90.
 
KUNST D.V. IN HET ENGELS: THE ARTISTIC SPHERE – The Artistic Sphere. The Arts in Neo-Calvinist Perspective, Edited by Roger D. Henderson and Marleen Hengelaar-Rookmaaker, uitgegeven door IVP-Academic. De neocalvinistische traditie – zoals weergegeven in het werk van Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd, Hans Rookmaaker en anderen – heeft consequent de bereidheid getoond om zich met allerlei culturele en artistieke uitingen bezig te houden. Dit boek, onder redactie van Roger Henderson en Marleen Hengelaar-Rookmaaker, de dochter van kunsthistoricus en cultuurcriticus Hans Rookmaaker, brengt de kunstgeschiedenis, filosofie en theologie samen om de relatie tussen kunst en de neocalvinistische traditie te onderzoeken. "The Artistic Sphere is een boeiend tegengif voor de stereotypen rond calvinisme en visuele beelden. Deze essays worden niet gekenmerkt door een uniform standpunt. Er zijn verfrissende accentverschillen en interpretaties in de manier waarop onderwerpen als schoonheid, de verbeelding of de sociale rol van kunst worden besproken. Dit boek is een uitstekende introductie tot de plaats van beeldende kunst in calvinistische kringen (Theodore Prescott, emeritus hoogleraar kunst aan de Messiah University).” Meer informatie
 
BOEK – Egbert Modderman & Pieter Jan Kruizinga, Van aangezicht tot aangezicht. Leeuwarden: Jongbloed Media, 2023. In Van aangezicht tot aangezicht vormen schilderkunst en poëzie een uitdagende eenheid. Dertig schilderijen met daarop bijbelse taferelen van kunstschilder Egbert Modderman worden gecombineerd met gedichten van de Groningse dichter Pieter Jan Kruizinga. In zowel de schilderijen als in de poëzie kiezen schilder en auteur een andere invalshoek dan gebruikelijk waardoor de oude verhalen in een nieuw licht komen te staan. De gebrokenheid, de eindigheid en de kwetsbaarheid van het leven voeren de boventoon. De emoties die in de bijbelse verhalen te vinden zijn, vormen voor de makers een inspiratiebron voor hedendaagse kunst. Pieter Jan Kruizinga (1992) studeerde Theologie in Zwolle. Tijdens zijn studie ontdekte hij zijn passie voor poëzie en met name in de vorm van het Italiaans sonnet. In Kruizinga’s gedichten spelen de geneugten van het leven en de eindigheid ervan een belangrijke rol. Egbert Modderman (1989) is een Nederlandse kunstschilder die zich voornamelijk toelegt op het schilderen van bijbelse taferelen. In 2020 won hij voor zijn werk Rusteloos de ‘BP Young Artist Award’, uitgereikt door de ‘The National Portrait Gallery in London’ en sindsdien exposeert Modderman in binnen- en buitenland. Zijn stijl is figuratief met een dramatische insteek en toont, tegen een sobere achtergrond, levensgrote personages, die de toeschouwer vaak aankijken. Hardcover, €29.99.
 
BOEK – Alfred C. Bronswijk: Het kruis. Biografie van een symbool kunst, traditie, geschiedenis. Utrecht: KokBoekencentrum, 2024. Vergeten verhalen over het kruis. Een verrassende zoektocht naar de geschiedenis van een symbool. In Het kruis neemt theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk lezers mee op reis naar de oorsprong van het symbool van het kruis. Het kruis staat nu bekend als het centrale symbool in het christendom, maar dat is niet altijd zo geweest. Dit boek vertelt over de bewogen geschiedenis van het kruis op een ontdekkende manier. Niet alleen over de vele verschijningen in de kunst en de samenleving, maar ook over de theologische gedachten achter al die verschillende uitingen. Het kruis dook echter niet alleen op in een religieuze context, er waren ook politieke bedoelingen. Vaak werd het kruis als symbool misbruikt. Daarom gaat dit boek ook over godsdienstoorlogen en kolonisatie. Paperback, 256 pagina's, € 24,99. 
 
BOEK – Jaap Versteegh: Geloof in beeldhouwkunst, René van Seumeren (1923-1989). Zwolle: Waanders, 2023. In Geloof in beeldhouwkunst besteedt kunsthistoricus Jaap Versteegh uitgebreid aandacht aan zowel de jeugd en opleiding van René van Seumeren, als de kunstwereld van zijn dagen. Met dit boek, dat is voorzien van een voorwoord door Jan Teeuwisse, beschrijft Jaap Versteegh als eerste het leven en oeuvre van René van Seumeren. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van René van Seumeren,tegelijkertijd met de gelijknamige tentoonstelling in het Vechtstreekmuseum in Maarssen. 144 pagina’s, 100 illustraties, paperback, € 24,95.
 
REIZENDE EXPOSITIE – De expositie ‘LICHT voor mensen op de vlucht’ van ArsProDeo is een reizende expositie en kan op diverse locaties worden ingericht zoals kerken, scholen, buurtcentra, bibliotheken en andere instellingen. Wilt u deze expositie aanvragen, neem dan contact op met ArsProDeo. Een collecte of sponsoractie voor ZOA is van harte welkom. Tijdens de tentoonstelling kunnen mensen van ZOA of APD lezingen, workshops of rondleidingen geven of meewerken aan een themadienst. We willen het werk van ZOA steunen, een deel van de opbrengst bij de verkoop van de kunstwerken zal worden gedoneerd. Geïnteresseerd? Kijk op www.arsprodeo.nl
 
BOEK WILLEM JAN OTTEN EN PAUL VAN DONGEN – Willem Jan Otten en Paul van Dongen, Wie zeggen de mensen dat Ik ben. Middelburg: Skandalon, 2023. “God is dood, maar van zijn zoon komen we niet af, zo bleek in de loop van de vorige eeuw. Hij is ons blijven bezoeken, precies zoals hij vlak voor zijn dood heeft voorspeld." In 33 essays laat dichter en essayist Willem Jan Otten zien hoe Christus, zelfs al valt zijn naam niet, blijft opduiken in films, romans, muziek. In de gestalte van een tuinman, van een pasgeborene, in Harry Potters leraar Dumbledore en in een melodielijn van Olivier Messiaen. 'Kortom,' aldus Otten, 'het verlangen om Jezus ergens in te ontwaren, is onverlet gebleven.' Wie zeggen de mensen dat Ik ben? De schrijver onthult en doordenkt de uiteenlopende antwoorden van kunstenaars op deze vraag, die Jezus zijn leerlingen ooit stelde. In evenzovele beelden zoekt kunstenaar Paul van Dongen naar zijn antwoord op die vraag. Van Dongens iconische beelden vormen samen met de dichterlijk-denkende essays van Otten een dubbelkunstwerk dat poogt hart, hoofd en ziel te raken. Willem Jan Otten (1951) is dichter en essayist. Voor zijn boek Zondagmorgen ontving hij in 2022 de prijs Beste Theologische Boek. Zijn werk werd onder meer bekroond met de P.C. Hoofprijs en de Libris Literatuurprijs. Paul van Dongen (1958) is kunstenaar. Zijn werk hangt o.a. in het Noordbrabants Museum in Den Bosch, Stedelijk Museum Amsterdam en het Museum Krona in Uden. Hardcover, 152 p. € 27.99.