ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Veertigdagentijd - Anneke Kaai: Psalm 22

A jaar, Palmzondag - Beeld bij Psalm 22:1-22

Anneke Kaai: Psalm 22, 1999, gemengde media op plexiglas, 80 x 110 cm. 

In Psalm 22 horen we de vertwijfelde schreeuw om hulp van een mens die door zijn tegenstanders tot het uiterste wordt gekweld en bespot. Meerdere verzen uit deze psalm komen terug in het lijdensverhaal van Jezus, met name in Matteüs 27.

Op dit schilderij van Anneke Kaai zien we een gestalte die gebukt gaat onder verdriet, wiens vorm samenvalt met een groot rood vraagteken. Het is het grote waarom van ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ De onstuimige draaiing en chaotische wirwar van kleuren verwijzen naar boosheid (rood), haat (geel) en duisternis (zwart), aldus Anneke Kaai. Maar de hemel heeft het wel gehoord, getuige het licht en wit rechtsboven waarin ook een klein oor is te ontwaren. Dit wordt weer gespiegeld in het oor dat besloten ligt in het vraagteken, een oor dat zich spitst om een weerwoord van boven op te vangen.

Ook Jezus ging door deze onvoorstelbare vertwijfeling heen. Ik vraag me altijd af of God hem werkelijk verliet of dat dit alleen zo was in zijn eigen ervaring. God, de Vader, is er toch altijd bij?

In ieder geval citeert Jezus een psalm, waarvan hij wist dat die in vers 22 uitloopt in de woorden: ‘U geeft mij antwoord.’

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

**

Voor meer materiaal voor de veertigdagentijd, klik hier