ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

Gedicht van Abraham Kuyper

Gedicht Abraham Kuyper

Hij trok Noorwegen uit de diepte der zeeën

tot een majestueus bergland op,

en op die bergen, waar niemand woont,

schiep Hij een plantenwereld, die niemand voedt,

en een dierenwereld, waar niemand bij kan:

en nog hoger schiep Hij ontoegankelijke spitsen

en onbeklimbare gletsjers,

waar geen enkel mens iets aan heeft,

ja, die tot voor nu dertig jaren nog

door geen mens ooit waren gezien.

**

Abraham Kuyper (1837-1920) was een verwoed alpinist. Dertig zomers bracht hij bergbeklimmend door in de Alpen maar ook beoefende hij het alpinisme in Zweden en Noorwegen.

Bron foto: Abraham Kuyper (denhaag.wiki)

Abraham Kuyper (1837-1920) staat vooral bekend als politicus. Hij was oprichter van de ARP (Antirevolutionaire Partij), de eerste politieke partij van Nederland, en van 1901 tot 1905 minister-president. Maar Kuyper is veel meer geweest dan dat. Hij was bijvoorbeeld ook een veelgelezen journalist en de stichter van de Vrije Universiteit van Amsterdam. En nóg veel meer, zo blijkt uit ‘De zeven levens van Abraham Kuyper’ van de historicus Johan Snel.

Dit boek is geen traditionele biografie, die begint bij de geboorte van de hoofdpersoon en eindigt bij diens overlijden. Snel, docent journalistiek aan de Christelijke Hogeschool in Ede, heeft voor een originele opzet gekozen. Hij schetst het leven van Kuyper aan de hand van de zeven voornaamste ‘rollen’ die deze speelde. Daarbij baseert Snel zich op een korte biografische notitie die de geportretteerde zelf in 1912 (op gevorderde leeftijd dus) maakte.

Kuyper komt in het boek voorbij als alpinist, als reiziger, als spreker, als wetenschapper, als activist, als journalist en tenslotte als staatsman. Helemaal weet Snel de gebaande paden overigens niet te vermijden, want hij sluit af met een verslag van de dood en begrafenis (dit jaar een eeuw geleden) van Kuyper. Niettemin zorgt de gekozen aanpak voor afwisseling en een verrassende inkijk.

Opmerkelijk is het hoofdstuk over Kuyper als alpinist. Voor zijn talrijke, vooral psychische kwalen (slapeloosheid, burn-out), zocht ‘Abraham de Geweldige’ genezing tijdens wekenlange bergtochten in onder meer de Alpen, de Pyreneeën en Noorwegen. Kennelijk knapte hij op van een langdurig verblijf op grote hoogte. Al liepen zijn klimpartijen soms maar net goed af, zoals de keer toen hij in het afgelegen Noorse binnenland een gezwel aan zijn been kreeg dat steeds erger werd. Pas na een ware ‘helletocht’ slaagde hij erin een dokter te bereiken. (bron Abraham de Geweldige had honderd armen | Historiek)