ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

De Blauwe Koepel

De Blauwe Koepel

Platform Interdisciplinaire vorming: Kunst, Filosofie, Geloof

De Blauwe Koepel is een nieuw initiatief en bestaat uit een kerngroep van vier personen, die allen geïnteresseerd zijn in het interdisciplinair bij elkaar brengen van kunst, filosofie en geloof in het onderwijs (meerdere niveaus) en vorming daarbuiten. Onze naam heeft associaties met alle drie de onderdelen. In de kunst kennen we kleur en leggen we een knipoog naar de groep Der Blaue Reiter (zonder inhoudelijke relatie). In de filosofie gaat het om denken, wat enige afstandelijkheid in zich heeft, net zoals de blauwe kleur. En in het geloof kennen we het uitzicht op de hemel. Wij vormen hiermee een koepel.

Ga verder bij het menu van De Blauwe Koepel (rechtsboven)