ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage

A jaar, 10e van de herfst

De lezing van deze zondag geeft een inkijkje in de geschiedenis. Jezus zit met zijn discipelen op de Olijfberg tegenover de tempel, die verworden is tot een rovershol. Geen steen zal op de andere blijven, voorzegt hij. En dan vertelt Jezus verder over al de verschrikkingen die de wereld te wachten staan voordat hij terugkomt. Zelfs de hemelse machten zullen wankelen. Ik kon geen kunstwerk vinden dat dit weergeeft, deze geboorteweeën van een nieuwe tijd. Het is geen terugkerend thema in de kunstgeschiedenis. Logisch, want hoe is dit alles uit te beelden?

Zo kwam ik bij dit semiabstracte werk van Henk Hage terecht dat Zie, hij komt met de wolken heet. Het geeft iets weer van de kosmische dramatiek van het toekomstgebeuren. Van het duister, maar ook van het licht en de enorme wolk, hemelsbreed, waarop Jezus terugkeert. Van de verwoesting (het rood) en de wanhoop (zie de zwarte figuur onderaan), maar ook van een lichte figuur die door de poort rechtsonder binnentreedt.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Voor meer materiaal voor de herfst, zie https://www.artway.eu/content.php?id=62&action=list&lang=nl&