ArtWay

De hint half geraden, de gift half begrepen, is de incarnatie. T.S. Eliot

Kunstenaars

Butler, Tanja

Tanja Butler
 
Levensloop
Tanja Butler is geboren in Duitsland in 1955 en verhuisde als jong meisje naar de Verenigde Staten. Ze studeerde kunstgeschiedenis en beeldende kunst aan de Universiteit van Albany, New York. Haar werk is tentoongesteld in vele solo- en groepstentoonstellingen in de Verenigde Staten.
 
Ze is geïnteresseerd in de verhouding tussen kunst en worship. Tijdens werkperioden in Italië groeide haar begrip van de verschillende manieren waarop beeldende kunst het werk van de kerk kan ondersteunen. De fresco’s van Fra Angelico in het klooster van San Marco in Florence oefenden in het bijzonder veel invloed op haar uit.
 
Haar eerste bundel met liturgisch gericht werk bestaat uit een verzameling grafische kunst die is gepubliceerd bij Augsburg Fortress Publishers. Daarna was ze artist-in-residence bij Christ Church Episcopal, Wenham, en bij Christ the Redeemer Anglican Church in Danvers, Massachusetts. Ze is als Associate Professor beeldende kunst verbonden aan Gordon College in Wenham, Massachusetts, waar ze de vakken schilderen, grafische kunst, illustratie en liturgische kunst geeft. Haar studenten hebben kunst gemaakt voor kerken, scholen en gemeentelijke centra in de omgeving. Ze vindt het leuk om aan samenwerkingsprojecten te werken die in een plaats krijgen binnen een gemeenschap.
 
Werkwijze
Mijn schilderijen zijn klein van formaat zodat de kijker op intieme wijze kan omgaan met de afbeelding. Ik breng mijn schetsen meestal over op panelen die zijn bewerkt met gips, vervolgens schilder ik een eerste laag met acrylverf en maak hierna het schilderij af met olieverf om zo een glanzend patina en rijkelijk verzadigde kleuren te verkrijgen. Mijn collages bevatten vaak stukken bedrukt textiel en geschilderd papier.
 
Stijl
Mijn werk is meditatief van karakter. Ik haak in op visuele tradities die gebruik maken van symboliek om een innerlijke werkelijkheid te verbeelden. Byzantijnse iconen bijvoorbeeld hanteren een omgekeerd perspectief om ruimte weer te geven alsof deze wordt gezien vanuit het gezichtspunt van de eeuwigheid. Ik gebruik kubistische fragmentatie om meervoudige perspectieven in beeld te vangen als metafoor van de transformatie en groei die de Geest bewerkt. Amerikaanse en Europese volkskunst, Perzische manuscripten en textielpatronen, Afrikaanse kunst, vroegchristelijke kunst, Russische suprematistische schilderijen en het fauvistische kleurenpalet zijn allemaal bronnen van inspiratie.
 
Inhoud
Deze schilderijen zijn gemaakt als visuele meditaties in aanvulling op het lezen van de Bijbel. De bijbelse verhalen worden weergegeven in gelaagde metaforen voor Gods verbondenheid met ons leven. Mijn doel is om beelden te scheppen die de eenvoud en helderheid van een ‘kinderlijke’ visie hebben, die nodig is als we het Koninkrijk van God willen zien.  
 
1. De onleefbare stad verlaten. Dit autobiografische statement laat een gebeurtenis in het leven van Abraham zien, waarin hij wordt geroepen om de stad en cultuur van zijn familie te verlaten ten einde Gods aanwezigheid te zoeken in een niet in kaart gebrachte wildernis. Op eenzelfde manier voelde ik mij geroepen om mijn opleiding in de taal van het modernisme achter me te laten om Gods aanwezigheid in voor mij nieuwe historische tradities te zoeken.
Olieverf en acryl op een paneel van 25 x 20 cm in een lijst van onbewerkt berkenhout van 5 cm.
 
2. God komt eten. Dit is een autobiografische versie van het Genesisverhaal van Abraham en Sara die de drie engelen op de maaltijd ontvangen. De christelijke traditie ziet in dit bezoek een verwijzing naar de Drie-ëenheid en een verschijning van Christus. Het schilderij bevat verwijzingen naar de beroemde Drie-ëenheid icoon van Andrej Roubljov.
Olieverf en acryl op een paneel van 25 x 20 cm in een lijst van onbewerkt berkenhout van 5 cm.
 
3. Vrouw bekleed met de zon. Maria wordt weergegeven met de ongeboren Christus, Licht van de Wereld, klaar om als ‘een jonge bruidegom het bruidsbed te verlaten, als een held die vrolijk voortrent op zijn weg’ (Psalm 19:5). Ze houdt een ladder vast, die verwijst naar zowel Jakobs visioen als het kruis, de ladder van het opklimmen naar de hemel.
Acrylverf en katoen op in gips gedoopt zuurvrij papier van 28 x 10 cm, geen rand, geen lijst.
 
4. De drie wijzen en Mondriaan. De wijzen vertegenwoordigen de culturen van de wereld, komend van de vier hoeken van de aarde om hulde te brengen aan de nieuwgeboren Koning. De houdingen van de wijzen zijn overgenomen van koninklijk Nigeriaans beeldhouwwerk, Chinese schilderijen en Perzische manuscripten. De wijzen zijn voorlopers van de toekomstige generaties; alle volken zullen de schatten van hun unieke culturen naar Jezus brengen. In de linker benedenhoek biedt Piet Mondriaan zijn schilderij met chrysanten aan dat de natuurlijke orde en de creatieve stagnatie weergeeft, het doel waarvoor hij al het niet-essentiële opofferde – wat doet denken aan de vastberaden zoektocht van de wijzen.
Olieverf en acryl op een paneel van 25 x 20 cm in een lijst van onbewerkt berkenhout van 5 cm.
 
5. Verloving (wachten). De kerk wacht op de komst van de bruidegom. Tijdens het wachten viert ze haar feesten en is ze gekleed op het feest dat komen gaat.
Olieverf en acryl op een paneel van 25 x 20 cm in een lijst van onbewerkt berkenhout van 5 cm.
 
Afbeeldingen van haar werk zijn te vinden op de website van Gordon College: http://www.gordon.edu/page.cfm?iPageID=1385&iCategoryID=67&Art&Tanja_Butler_Portfolio
 
Collecties:
Vatican Museum of Contemporary Religious Art, Florence Portfolio
Armand Hammer Museum of Art, Grunewald Center for Graphic Arts, UCLA, Florence Portfolio
DeCordova Museum, Lincoln, MA, The Nature of Things print portfolio
Smith College Museum of Art, Northampton, MA, The Nature of Things print portfolio
Boston Public Library, MA, The Nature of Things print portfolio
Portland Museum of Art, ME, The Nature of Things print portfolio
Graham Center Museum, Wheaton IL, twelve paintings
National Conference of Roman Catholic Bishops, Washington DC, four paintings
Albany Medical Center Chapel, Albany NY, seven paintings
 
Publicaties:
Judith Dupre, Full of Grace: Encountering Mary in Faith, Art, and Life, Random House, 2010. “Annunciation” reproduced.
 
Salt of the Earth: The Christian Seasons Calendar 2011, United Church of Canada, Vancouver, BC, www.uhill.net. “The Magi and Mondrian” and “Burning Bush” reproduced.
 
Tanja Butler, Icon: Visual Images for Every Sunday, Augsburg Fortress, 2001.
CD-Rom of 600 images based on the church year and lectionary readings for use in congregational bulletins and self-published materials.
 
Lectionary for Worship: Revised Common Lectionary, Ritual Edition, Augsburg Fortress, 1996. Produced the embossed cover design, inside cover, and blockprint illustrations.