ArtWay

De hint half geraden, de gift half begrepen, is de incarnatie. T.S. Eliot

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Materiaal voor kerkelijk gebruik - Nieuwe Testament

Lucas 1, geboorte van Johannes de Doper - Murillo
Johannes de Doper - Geertgen tot Sint Jans
Maria, Magnificat - Timur Poerwowidagdo
Lucas 1:39-45 - De visitatie Pontormo en Viola
Christus, kinderjaren - Gerard van Honthorst
Luke 2:41-52 - Jonge Jezus in tempel W.H. Hunt
Matteüs 4, Christus verzocht - Biblia Pauperum
Jezus verzocht - Gustave van de Woestijne
Matteüs 5:1-12 - Frans Nackaert: Zaligsprekingen
Matteüs 5:14-16, licht van de wereld - A. Lettnin
Matteüs 6, Kijk naar de vogels - Teresa Carter
Matteüs 8:23-27 - Schip in de storm - Jan Toorop
De roeping van Andreas - Dick Tulp
Johannes 2, Bruiloft te Kana - Dinah Roe Kendall
Johannes 2, Bruiloft te Kana - He Qi
Johannes 2 - Tempelreiniging van Friedrich Peter
Johannes 3:1-16 - Tanner: Jezus en Nikodemus
Johannes 4, de Samaritaanse vrouw - A. Lettnin
Marcus 1 - genezing huidvraat Ed Knippers
Marcus 2:1-12 - Verlamde door Egbert Modderman
Marcus 2:23 - 3:6 - De Sabbat der eenvoudigen
​Marcus 3, Uitdrijving kwade geest
Marcus 4, Schip in de storm - Sadao Watanabe
Marcus 5, Dochter van Jairus - Arcabas
Lucas 5 - Rubens: De wonderbare visvangst
Lucas 6 - Gelijkenis balk en splinter, tegel
Lucas 7, de jongeling van Nain - 12e eeuw
Marcus 7 - De Kananese vrouw van Adolf Hölzel
Marcus 8:22-26 - Andrei Mironov: Genezing blinde
Lucas 8, De zaaier - Vincent van Gogh
Lucas 10 - Bob Booth: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10 - Karin Kraus: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10, Maria en Marta - Johannes Vermeer
Lucas 10, Maria en Marta - Krijnie Ederveen
Lucas 12:49-56 - Paul van Dongen
Lucas 13:1-9, Kyrie Eleison van Anjet van Linge
Matteus 8 - Storm, Vissersvrouwen Roeland Koning
Lucas 14, Jezus troost een arme Luca della Robbia
Lucas 14:25-33 - Je kruis dragen H. Shcherbak 
Lucas 15:5, Vroegchristelijk beeld Goede Herder
Lucas 15, De verloren zoon - Charles Eyck
Lucas 15, De verloren zoon - Max Beckmann
De Verloren zoon - door Egbert Modderman
Lucas 16, Mammon - George F. Watts
Lucas 16:19-31: De rijke man en de arme Lazarus
Lucas 17, genezing 10 melaatsen - Codex aureus
Lucas 18:1-8 - Jip Wijngaarden
Lucas 19, Zacheüs - Soichi Watanabe
Lucas 19, Jezus huilt - James Janknegt
Lucas 19:41, Jezus huilt - Franz Gutmann
Lucas 21:15-19 - Sandra Ceas
Jezus en de overspelige vrouw - Cranach de Jongere
Marcus 9 - Wie is de grootste, Otto Dix
Marcus 9, de Transfiguratie - Jan Verdonk
Marcus 10: Bartimeüs - Kees de Kort
Marcus 12:28-34 - Het grootste gebod
Marcus 12:41-44: Het penninkske van de weduwe
Marcus 13:27 - Roger Wagner
Matteüs 9:35–10:15 - Apostel van Frans Verhaak
Matteüs 9:36 - Verloren schaap - Joan Bohlig
Matteus 10 - Als duif en slang, Maaslands doopvont
Matteüs 11:25-30 - De gelovige van Ernst Barlach  
Matteüs 13, De zaaier - Emil Nolde
Mosterdzaad - Imre Szakács
Matteüs 13 - De schat in de akker - Gerard Dou
Matteus 13 - Zaaiende man van Janpeter Muilwijk
Matteüs 13:44-52 - Joep Nicolas Gelijkenis visnet
Matteus 14 - Lifeboat van Erica Grimm
Matteus 14, 5 broden en 2 vissen - Erland Sibuea
Matteüs 14:23, Jezus alleen op de berg, J. Tissot
Matteus 16, je kruis opnemen - Carol Aust
Matteüs 17, de Transfiguratie - Rafaël
Matteus 18, 70 maal vergeven - Gerald Folkerts
Matteüs 18:1-6: Wie is de grootste van Otto Dix
Matteus 21, gelijkenis pachters - miniatuur
Matteus 25 - De zeven werken van barmhartigheid
Matteüs 25 - De zeven werken van barmhartigheid 2
Matteus 25:14-30 - Gelijkenis talenten, Afrikaans
Jezus zegent de kinderen - Cranach de Jongere
Johannes 5 - Zillis: De genezing van een verlamde
Johannes 6 - Vijf broden en twee vissen
Johannes 8, De overspelige vrouw - Hicks-Jenkins
Johannes 9, genezing van blinde - Gijs Frieling
Johannes 10 - Ravenna: De goede herder
Johannes 10, De goede herder - Rudolf Marschall
Johannes 11, opwekking van Lazarus - Roger Wagner
Johannes 12:23 De graankorrel - Henri Lindegaard
Johannes 15:1 - Ik ben de ware wijnstok
Johannes 15:9-17 - Blijf in mijn liefde
Lucas 21:25-31 - De wederkomst
Thomas - abdij Santo Domingo de Silos
Maria Magdalena - Paul van Dongen
Maria Magdalena - El Greco
Johannes 21 - Opdracht aan Petrus van Rafael
Stefanus - Steniging van Stefanus van Ed Knippers
Handelingen 8:26-39 - Philippus en de Ethiopiër
Handelingen 9, de bekering van Paulus - Caravaggio
Hebreeën 13:2 - T. Schmalz: Angels Unaware
Openbaring, Apokalyps - Marc Mulders
Openbaring, Het laatste oordeel - John Martin
Openbaring, Het laatste oordeel - Torcello
Openbaring, Het laatste oordeel - Anthony Caro
Openbaring - Tapijt van Licht - Irene Barberis
Openabring - Francois Peltier: Apocalyps
Openbaring 12, vrouw bekeed met de zon - N. Gangi
Openbaring 12, Teken aan de hemel - M. Streefland
Openbaring 14, de oogst - Beatus Facundus
Openbaring 21, het nieuwe Jeruzalem - Tanja Butler
Openbaring 21, nieuw Jeruzalem - Beatus Facundus
Openbaring 21, New Jerusalem - André Pelgrim