ArtWay

De hint half geraden, de gift half begrepen, is de incarnatie. T.S. Eliot

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Materiaal voor kerkelijk gebruik - Aswoensdag t/m Pinksteren

Veertigdagentijd - Over de Veertigdagentijd
Veertigdagentijd - Hans Lambrechts: In de stilte
Veertigdagentijd - Het Angelus van Millet
Aswoensdag - Kruis van Madeleine Dietz
Aswoensdag - Anjet van Linge: Ik ben een woord
Aswoensdag - Hongerigen spijzigen
Veertigdagentijd - Of/of van Mark Sprinkle
Veertigdagentijd - Jonas in de walvis van Nic Jonk
Veertigdagentijd - Maria Magdalena G. de la Tour
Veertigdagentijd - Meditation van Bruce Herman
Veertigdagentijd - Zegen en schuld van Julia Krahn
Veertigdagentijd - Installatie van Madeleine Dietz
Veertigdagentijd - David Jones Flora in calixlicht
Veertigdagentijd - Janknegt: Rijke man en Lazarus
Veertigdagentijd - Christus en consumentisme
Veertigdagentijd - Lichtkruizen van Ludger Hinse
Veertigdagentijd - J.L. van Berlinde De Bruyckere
Veertigdagentijd - Paul van Dongen
Veertigdagentijd - Tweepeer van Eveline Kieskamp
Veertigdagentijd - Fallen Angel van Damien Hirst
Veertigdagentijd - Hongerdoek Haïti
Veertigdagentijd - VideoBeautiful Scandalous Night
C jaar veertigdagentijd 1 - Verzoeking in woestijn
C jaar, veertigdagentijd 1 - Uitnodiging/Decaloog
A jaar veertigdagentijd 1 - G. Van de Woestijne
B jaar veertigdagentijd 1 - Verzoeking in woestijn
C jaar veertigdagentijd 1 - Verzoeking in woestijn
A jaar, veertigdagentijd 2 - De 10 geboden
B jaar veertigdagentijd 2: Transfiguratie Olayinka
Veertigdagentijd 2 - De Transfiguratie van Rafaël
Veertigdagentijd 2 - Transfiguratie A.K. Olayinka
A jaar, veertigdagentijd 3 - De Samaritaanse vrouw
B jaar, veertigdagentijd 3 - Tempelreiniging
Veertigdagentijd 3, Zondag Oculi - werkboek Docete
C jaar, veertigdagentijd 3 - Anjet van Linge
A jaar, veertigdagentijd 4 - Genezing van blinde
B jaar veertigdagen 4 - vijf broden twee vissen
A jaar, veertigdagentijd 4 - zalving David
C jaar, veertigdagentijd 4 - De verloren zoon
A jaar, veertigdagentijd 5 - Lazarus Roger Wagner
A jaar, veertigdagentijd 5 - Lazarus Van Gogh
A jaar, veertigdagentijd 5 - Lazarus Van Gogh 2
A jaar, veertigdagen 5 - Jerry Dienes Lazarus graf
A jaar, veertigdagentijd 5 - Lazarus Van Gogh 3
B jaar, veertigdagentijd 5 - De korenaar
25 maart - De Annunciatie van Rembrandt
25 maart - Annunciatie van Rogier van der Weyden
25 maart - De Annunciatie van Fra Angelico
B jaar, Veertigdagentijd 6 - De balsemolie
A jaar, Palmzondag - Anneke Kaai: Psalm 22
Palmzondag - Intocht in Jeruzalem van Wasili Wasin
Palmpasen - Hans Memling: intocht t/m opstanding
Palmzondag - Intocht in Jeruzalem van Giotto
Stille week - De kruisweg van Halfweg
Veertigdagentijd - Jezus te midden van de vrouwen
Witte donderdag - Blinde Jezus door Alan Stewart
Witte donderdag - Last Supper van Stanley Spencer
Witte donderdag - Getsemane Book of Kells
Witte donderdag - Laatste Avondmaal M. Ackland
Witte donderdag - Caféterras bij nacht, Van Gogh
Witte donderdag - L. da Vinci Laatste avondmaal
Witte donderdag - Agnus Dei van Willem Zijlstra
Witte donderdag - voetwassing Maddox Brown
Witte donderdag - Getsemane van John Hacking
Witte donderdag - Martijn Duifhuizen
A jaar, Goede Vrijdag - Rembrandt: gevangenneming
Goede Vrijdag - Judas en onbekende soldaat
Goede Vrijdag - Mark Wallinger: Ecce homo
Goede Vrijdag - Pilatus van Luc-Peter Crombé
Goede Vrijdag - Jezus gegeseld, Brazilië
Goede Vrijdag - De geschiedenis van het kruis
Goede Vrijdag - Ignace Schretlen Je eigen kruisweg
Goede Vrijdag - Kruisweg 8 beelden en 8 gedichten
Goede Vrijdag - De kruisweg van Werner Klenk
Goede Vrijdag - Kruisweg van Sjef Hutschemakers
Goede Vrijdag - Kruiswegen van René Rosmolen
Goede Vrijdag - Kruisweg van Aad de Haas
Goede Vrijdag - Via Crucis van Ignace Schretlen
Goede Vrijdag - Kruisweg van Wasili Wasin
Goede Vrijdag - Het offer van Edward Knippers
Goede Vrijdag - Dominik Schleicher: Misbruikt
Goede Vrijdag - 5475 van Rinke Nijburg
Goede Vrijdag - Agnus Dei van Willem Zijlstra
Goede Vrijdag - Christus op de koude steen
Goede Vrijdag - Leviatan van Herrad von Landsberg
Goede Vrijdag - Fra Angelico: de Kruisiging
Goede Vrijdag - Kruisweg van Pierre Servat
Goede Vrijdag - De Matteüspassie van Manessier
Goede Vrijdag - De Witte Kruisiging van Chagall
Goede Vrijdag - Jan Tregot: Ik heb geen identiteit
Goede Vrijdag - Descent II van Christopher Clack
Goede Vrijdag - Menora van Roger Wagner
Goede Vrijdag - De kruisiging van Grünewald
Goede Vrijdag - Ik heb dorst van Sassandra
Goede Vrijdag - Kruisiging van Dinah Roe Kendall
Goede Vrijdag - Mij dorst, Lilian Moreno Sánchez
Goede Vrijdag - Dismas en Gismas (de twee dieven)
Goede Vrijdag - Ilya Repin: Golgotha
Goede Vrijdag - Paul gauguin: De gele Christus
Goede Vrijdag - Florentijnse Pieta, Michelangelo
Goede Vrijdag - Icoon van de Kruisiging
Goede Vrijdag - Paul van Dongen: Panorama Golgotha
Goede Vrijdag - Wout Herfkens Jésus a l Hopital
Goede Vrijdag - Kruisbeeld van Rik Van Schil
Goede Vrijdag - Zurbaran: Gekruisigde en schilder
Goede Vrijdag - Christus aan kruis van Velazquez
Goede Vrijdag - De Gekruisigde van L. Schelfhout
Goede Vrijdag - Ans Markus: scheurende voorhangsel
Goede Vrijdag - Jan Tregot en Masha Trebukova
Goede Vrijdag - Lastdier van Laurence Edwards
Goede Vrijdag - Pietà van Johan Maelwael
Goede Vrijdag - De Pieta door G. van den Bosch
Goede Vrijdag - Graflegging van Michael Jepkes
Goed Vrijdag en Pasen - Manessier
Goede Vrijdag - Executie van Christus van Gao Zhen
Hans Memling - Taferelen uit de passie t/m Pasen
Goede Vrijdag - De bewening door G. de Crayer
Paaswake - Dood en verheerlijking Frederick Franck
Stille zaterdag - Peter Howson Nederdaling in hel
A jaar, Paasnacht: Max van der Linden
Paasnacht - De Anastasis icoon
Pasen - Christus in voorgeborchte van Fra Angelico
Pasen - Opstandingsboek van Sandra Bowden
Pasen - Verrijzenis van Jeltje Hoogenkamp
Pasen - Verrijzenis van Paul van Dongen
Pasen - Grid Buster van Lynn Aldrich
Pasen - Opstanding van de geliefde van Deon Lemmer
Pasen - Paasmorgen van Caspar David Friedrich
Pasen - Reboot Universe van Ryan Laughlin
Pasen - Johannes en Petrus door Eugene Burnand
Pasen - Johannes en Petrus door Eugene Burnand 2
Pasen - Icoon van de Anastasis
Pasen - Uitzicht van Alma Knol
Pasen - Opstanding van Giorgio A. Calò
Pasen - John Giuliani: Christus vol mededogen
Pasen - Nieuwe aarde van Dimitri Jagtenberg
Pasen - De opgestane Christus van Rembrandt
Pasen - Vijftiende statie van Edward Otten
Pasen - Emergence van Bill Viola
Pasen - Vroegchristelijke Jonabeeldjes
Pasen - Jean-Léon Gérôme: Jeruzalem
Pasen - Zéphyrin Lendogno: Maria Magdalena
Pasen - Montagna Fontana van Ans Hey
Pasen - George Minne: Drie vrouwen bij het graf
B jaar Pasen - Maria Magdalena
Van Pasen naar Pinksteren - serie Harbert Booij
Pasen 2 - De opstanding van Grünewald
Pasen 2 - De Emmaüsgangers van Rob den Boer
Pasen 2 - Op de weg naar Emmaüs van Yuko Matsuoka
Pasen 2 - Christus in Emmaüs van John Piper
Pasen 2 - Op weg naar Emmaüs van Lyndel Littleton
Pasen 2 - Stilleven en Emmaus van Frans Snyders
A jaar, Pasen 2 - T. Zacharias: Ontvang de Geest
Pasen 2 - Emmausgangers van Karl Schmidt-Rotluf
Pasen 2 - It brea van Henk Pietersma
C jaar, Pasen 2 - De droom van Jakob van Chagall
A jaar, Pasen 3 - Jezus verschijnt aan discipelen
A jaar, Pasen 3 - Tegel bij Johannes 21:1-14
B jaar Pasen 4 - Ravenna De goede herder
B jaar, Pasen 3 - Weid mijn lammeren
C jaar, Pasen 4 - De goede herder
A jaar, Pasen 6 - Zak Benjamin: Come Dine
A jaar, Pasen 6 - Duccio bij Johannes 16:16-24
A jaar, Pasen 6 - Font van David Robinson
B jaar, Pasen 6: Blijf in mijn liefde
A jaar, Pasen 7 - Universal Solidarity
Hemelvaart - De hemelvaart van Rembrandt
Hemelvaart - Lynn Aldrich door MHR
Hemelvaart - Ngambuny vaart ten hemel S. Purdy
Hemelvaart - Hemelvaart van Henry Shelton
Hemelvaart - Evacuatie van Tyrus Clutter
Hemelvaart - Anish Kapoor
Hemelvaart - vroegchristelijke ivoren plaquette
Hemelvaart - Frans, 16e eeuw
Pinksteren - Beelden voor de Geest
Pinksteren - De heilige Geest van Soichi Watanabe
Pinksteren - Ramen Hella de Santarossa
Pinksteren - Pinksteren van El Greco
Pinksteren - Tilting at Giants van D. Castleman
Pinksteren - Jaarzuil van Dietrich Stalmann
Pinksteren - Boaz en Ruth van Karin Kraus
Pinksteren - Pinkstericoon
Pinksteren - De Geest zoekt van Donna Shasteen
Pinksteren - Pinkstervenster van Georg Meistermann
Pinksteren - Michelangelo: De vinger Gods
Pinksteren - De dromer van Gerhard Knell
Pinsteren - Pentecost van Makoto Fujimura
Pinksteren - Pinksteren door Sieger Köder
Pinksteren - Paul Benney: Speaking in Tongues
Pinksteren - Vuur, Roeli Willekes