ArtWay

Schoonheid zet de ziel aan tot actie. Dante

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, Paasnacht: Max van der Linden

A jaar, Paasnacht

Beeld bij Matteus 28:1-10

Max van der Linden: De verrijzenis, ca. 1970, keramieken gevelsteen, Groot Begijnhof, Leuven. 

De schriftlezing van deze zondag gaat over een van die spektakelmomenten in de Bijbel: een engel daalt af met bovennatuurlijk vertoon. Hij licht als een bliksem en zijn kleding is wit als sneeuw. Overdonderend licht is het. De aarde begint te beven, Jezus’ graf breekt open en de gewapende macht is weerloos: de bevende aarde doet de wachters beven en vervolgens als dood neervallen. De dode, Jezus, komt echter tot leven. Ook nu, juist nu, zet hij de wereld op zijn kop.

Dan richt de engel zich tot Maria Magdalena en de andere Maria, want ook daarvoor was hij afgedaald. ‘Wees niet bang,’ zegt hij. Dan vertelt hij in eenvoudige bewoordingen, zonder enige plechtstatige verhevenheid, dat Jezus is opgestaan en dat ze de discipelen moeten vertellen dat hij in Galilea op hen wacht.

Een vergelijkbare eenvoud trof me in deze keramische gevelsteen, die een van de huizen siert van het Groot Begijnhof in Leuven. Rond 1970 werden de beschadigde oude gevelstenen vervangen door keramieken reliëfs van Max van der Linden (1922-1999). Met zijn gematigd moderne keramische kunst was hij een geliefd kunstenaar, die ook veel opdrachten van kerken kreeg. De massieve witte engel en de enorme zon kondigen het aan: de steen is weggerold, hij is opgestaan!   

Marleen Hengelaar-Rookmaaker