ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, Paasnacht: Max van der Linden

A jaar, Paasnacht
 
 
Max van der Linden: De verrijzenis
 
De schriftlezing van deze zondag gaat over een van de spektakelmomenten in de Bijbel: een engel daalt af met bovennatuurlijk vertoon. Hij licht als een bliksem en zijn kleding is wit als sneeuw. Overdonderend licht is het. De aarde begint te beven, Jezus’ graf breekt open en de bevende aarde doet de wachters beven en vervolgens als dood neervallen. De dode, Jezus, komt echter tot leven. Ook nu, juist nu, zet hij de wereld op zijn kop.
 
Dan richt de engel zich tot Maria Magdalena en de andere Maria, want ook daarvoor was hij afgedaald. ‘Wees niet bang,’ zegt hij. Dan vertelt hij in eenvoudige bewoordingen, zonder enige plechtstatige verhevenheid, dat Jezus is opgestaan en dat ze de discipelen moeten vertellen dat hij in Galilea op hen wacht. Een vergelijkbare eenvoud trof me in deze keramische gevelsteen, die een van de huizen siert van het Groot Begijnhof in Leuven. Rond 1970 werden de beschadigde oude gevelstenen vervangen door keramieken reliëfs van Max van der Linden (1922-1999). Met zijn gematigd moderne keramische kunst was hij een geliefd kunstenaar, die ook veel opdrachten van kerken kreeg.
 
De massieve witte engel en de enorme zon kondigen het aan: de steen is weggerold, hij is opgestaan!  
 
Max van der Linden: De verrijzenis, ca. 1970, keramieken gevelsteen, Groot Begijnhof, Leuven.
 
Bijbellezingen: Genesis 1:1-2:3; Psalm 33:6-9; Genesis 22:1-18; Psalm 16:5-11; Exodus 14:15-15:1a; Exodus 15:1b-3; Jesaja 54:4-14; Psalm 30:2-6; Jesaja 55:1-11; Jesaja 12:1-6; Ezechiël 36:24-28; Psalm 51:9-15; Sefanja 3:12-20; Psalm 126; Psalm 42:2-6; Romeinen 6:3-11; Matteüs 28:1-10
 
Marleen Hengelaar-Rookmaaker