ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Kunstenaars

Abramovic, Marina - BM - Aniko Ouweneel

 Marina Abramovic: The Artist Is Present

LIEFDE = TIJD + AANDACHT

door Anikó Ouweneel-Tóth

Met een maandenlange fysieke en mentale training bereidde Marina Abramovic zich voor om zich 3 maanden lang, 6 dagen per week, 7 ½ uur per dag, bewegingsloos te kunnen concentreren op de bezoekers die voor haar gingen zitten. Deze performance was onderdeel van de tentoonstelling die het Museum of Modern Art in New York in 2010 aan haar werk wijdde. De tentoonstelling heetteThe Artist Is Present.

Ondanks of juist dankzij de negatieve media-aandacht voor haar controversiële kunst kwamen er 850.000 bezoekers op af. Mensen sliepen op straat voor het museum. Meteen bij sluiting vormde zich al een rij voor de volgende ochtend. De bewakers gingen onder de indruk van het gebeuren na hun werktijd zelf in de rij staan.

De reacties waren dan ook verbijsterend. Mensen werden geraakt door de mogelijkheid dat er iemand was die zonder woord of beweging alleen maar diep in hun ziel keek. Tijd deed er niet toe. Zomaar. Geen veroordeling, alleen maar woordeloos luisteren. Het ‘schone lei aspect’ noemde een van de bezoekers het. Abramovic creëerde sereniteit, stilte en harmonie door haar volledige aandacht op de ander te richten.

Aandacht en tijd schenken aan iets of iemand anders is een schaars goed in onze cultuur. Like me! schreeuwen de duizendenberichten en reclames die iedere dag op ons afkomen. En soms lukt het een kunstenaar de tijd waarin wij leven een spiegel voor te houden en samen met de bezoeker/kijker een antwoord te zoeken – en soms zelfs te vinden.

Abramovic begreep wat de mens van de 21e eeuw nodig heeft: uniek, schoon, persoonlijk contact. Present in het nu voor de ander. Dat is geen kunst meer, maar pure levenskunst. Liefde vertaalt zich in tijd en aandacht!

*******

Marina Abramovic, The Artist Is Present, performance MoMa New York, 2010.

Marina Abramovic (1946) is een Servische performancekunstenaar. Zij begon haar carrière in de jaren ’70. In haar werk onderzoekt zij de relatie tussen de performer en het publiek, de grenzen van het lichaam en de vermogens van de geest. Van 14 maart – 31 mei 2010 wijdde het Museum of Modern Art in New York een retrospectief aan het werk van Abramović getiteld 'Marina Abramović: The Artist Is Present.' De tentoonstelling bevatte ook heruitvoeringen van oudere performances van Abramović. Het was de eerste solotentoonstelling in het MoMA die volledig in het teken stond van performancekunst, en tevens een van de succesvolste tentoonstellingen in de geschiedenis van het museum. Voor meer informatie, ga naar www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/marinaabramovic en http://nl.wikipedia.org/wiki/Marina_Abramovi%C4%87.  

Anikó Ouweneel-Tóth is cultuurhistoricus en kunstconsulent. Zij studeerde Engelse literatuur en taalkunde en Finse cultuur en taal in Budapest. Later studeerde zij Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte mee aan het internationaal project ‘Converting Sacred Spaces’ in opdracht van Museum Catharijneconvent. In haar werk focust ze zich op hedendaagse christelijke kunst. Haar passie ligt bij het creëren van broedplaatsen en platformen waarin kunst en inspiratie voor het leven elkaar versterken. 

ArtWay beeldmeditatie 11 januari 2015