ArtWay

Quality is the first norm for art, but its final norm is love and truth, the enriching of human life, the deepening of our vision.

Articles

Bibliography (about H.R.R.)

List of books and articles (English and Dutch) about H.R. Rookmaaker

Books that go into the work of H.R.R. (chronologically):
W. Meijer, Nieuwe ommetjes (Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1971).
L. Martin, Hans Rookmaaker, A Biography (Hodder and Stoughton, London 1979).
C. Seerveld, Rainbows for the Fallen World (Toronto Tuppence Press, Toronto 1980).
C.T . McIntire, ed., The Legacy of Herman Dooyeweerd; Reflections on critical philosophy in the Christian tradition (University Press of America Inc., Lanham 1985), chapter 3, by C.G. Seerveld: ‘Dooyeweerd's Legacy for Aesthetics: Modal Law Theory.’
T. Dean and David Porter (ed.) Art in Question (Marshall Pickering, Basingstoke 1987).
J.S. Begbie, Voicing Creation’s Praise (T&T Clark, Edinburgh 1991).
D. Porter, The Story of Nigel Goodwin (Hodder and Stoughton, London 1993).
P.S. Heslam, Creating a Christian Worldview; Abraham Kuyper's Lectures on Calvinism, Eerdmans Publ. Co, Grand Rapids1998).
H. Brand and A. Chaplin, Signposts for Christians in the Arts (Piquant, Carlisle 2001).
J. Douma, Over beelden en beeldenstormers (Kok, Kampen 2001).
W.A. Dyrness, Visual Faith. Art, Theology and Worship in Dialogue (Baker Academic, Grand Rapids 2001).
J. de Wal, Kunst zonder kerk (Amsterdam University Press, Amsterdam 2002).
M. de Klijn: De doden zullen herrijzen. Een persoonlijke verwerking van de shoah (Kok, Kampen, 2004).
L. Gasque, Art and the Christian Mind. The Life and Work of H.R. Rookmaaker (Crossway Books, Wheaton 2005).
M. te Velde en H. Werkman (red.): Vrijgemaakte vreemdelingen (De Vuurbaak, Barneveld 2007).
D.A. Siedell, God in the Gallery. A Christian Embrace of Modern Art (Baker Academic, Grand Rapids, 2008).
 
Articles about H.R.R. (chronologically):
Author unknown, ‘Vluchtig portret’ (interview with HRR), Trouw (around 1958).
Author unknown, ‘Kunsttheorieën der synthetisten’, Trouw (July 1959).
H. de Jongste, ‘Een belangrijke promotie’, Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (September 1959), pp.3,4.
Author unknown, ‘Vol verwachting van ’n spreker over jazz’, H.D. (April 14, 1961).
Author unknown, ‘Causerie over jazz in Wilhelminakerk’, H.C. (April 14, 1961).
W. Meijer, ‘Over de normen in de kunst’ 1,2 , Nederlands Dagblad (1962).
H. Wiersma, ‘Dr. Rookmaaker strijdt voor nieuwe gereformeerde levensstijl’, Spiegel (June 29, 1963), pp.44-45.
A.Zijlstra, ‘De christen en de cultuur’, Gereformeerd Gezinsblad (May 17, 1965).
Author unknown, ‘De kunstenaar een profeet?’, Gooi en Eemlander (May 28, 1965), p.3.
Author unknown, ‘Prof. Rookmaaker aan V.U.: Negeren van kunst is onmogelijk’, newspaper unknown (May 29, 1965).
Author unknown, ‘Prof. Rookmaker sprak voor A.R. Oegstgeest’, NLC (February 1966).
K. Vollmans, ‘De geest van de revolutie, de mens van de wetteloosheid’, NUK (February 1968).
Author unknown, ‘Bourgeoismentaliteit sterft nooit uit’, Zwolsche Courant (March 1, 1968).
Author unknown, ‘Professor Rookmaaker zoekt meer in Beatles-songs dan er inzit’, Parool (October 26, 1968).
A. Landsbury, ‘The Absurdity of Man’, British Weekly (December 6, 1968).
P. Cousins and A. Long, “‘Rook’ on art”, Crusade (April 1970).
M. Robinson, ‘Will there be Martyrs?’, The Vancouver Sun (July 11, 1970).
D. Dijksman, ‘Prof. Rookmaaker ziet heil in rock en beat tegen de ontkerstening’, Haagse Post 36 (1971), pp.18-19.
M. Ozmer, ‘Man Trapped in a Closed System, Dutch Art History Teacher Says’, The Chattanooga Times (March 19, 1971).
Author unknown, ‘Geloof opnieuw integreren in leven van alledag’, Nieuwe Haagse Courant (September 1, 1971).
Author unknown, ‘Nog meer boekjes óver het geloof zijn niet nodig’, Trouw (September 1, 1971), p.5.
N. Wolterstorff, ‘On Looking at Paintings: A Look at Rookmaaker’, Reformed Journal (February 1972).
G. van der Walt, ‘Moderne kuns aftakeling van menslike waardes’, Litografiese Bylae tot die Oosterlig (December 10, 1974).
Author unknown, ‘Kunstwerk ontmoeting van kunstenaar en medemens’, Reformatorisch Dagblad (January 4, 1975), p.2.
Author unknown, ‘Christenen moeten kunst scheppen vanuit bewogenheid’, Friesch Dagblad (February 21, 1976).
G.M. Birtwistle, ‘In memoriam prof. Rookmaaker’, Trouw (March 15, 1977).
Author unknown, ‘Prof. H.R. Rookmaaker onverwachts overleden’, Reformatorisch Dagblad (March 15, 1977).
Gratia, ‘Prof. Rookmaaker, de christen en de kunst’, Friesch Dagblad (March 1977).
W.G. Rietkerk, ‘Ter herdenking van Prof.Dr. H.R. Rookmaaker’, Opbouw (March 25, 1977), pp.92-93.
M. de Klijn, ‘Bij het heengaan van prof. H.R. Rookmaaker’, Opbouw (March 25, 1977), pp.92-93.
J. Bulens, ‘Bij het heengaan van Hans R. Rookmaaker, Kunstzinnig (March 1977), p.21.
H. Algra, ‘In memoriam prof.dr. H.R. Rookmaaker’, Friesch Dagblad (March 1977).
T. Wales, ‘H.R. Rookmaaker’, Third Way 1,6 ( March 1977), p.10.
P. Clowney, ‘Dr H.R. Rookmaaker’, Christian Graduate (U.C.C.F., June 1977), pp.47-48. 
H.G. Geertsema, ‘In memoriam’, Beweging 41, 2 (April 1977), p.20.
C.A. van Swigchem, ‘Bij het heengaan van prof. dr. H.R. Rookmaaker’, VU Magazine (April 4, 1977), p.39.
C. de Jong-Ofeissen, ‘Prof.Dr. H.R. Rookmaaker als ‘baas’, STUK (publication of the art history subfaculty at the V.U.), (April 1977).
G.M. Birtwistle, ‘In memoriam’, Philosophia Reformata 42, 1 (1977).
P. Smith and H.G. Geerstsema, ‘Hans Rookmaaker: An Appreciation’, IARFA Journal (1977).
Author unknown, ‘Twee nieuwe christelijke academies’, Centraal Weekblad (October 8, 1977), p.3.
H.C.L. Jaffé, ‘In memoriam H.R. Rookmaaker’, Lier en Boog (January 1978).
C. Rijnsdorp, ‘Rookmaaker en het programmatisch christendom’, Trouw (January 9, 1979).
L. Gasque, ‘Hans Rookmaaker: A Biography – A Review Article’, Crux 16, 2 (June 1980), pp.24-29.
Author unknown, ‘Two Men – One Vision’, Sound (June/July 1984).
Th. Peppink, ‘De relatie Evangelie en kunst bij de kunsthistoricus prof.dr. H.R. Rookmaaker’ 1, 2’, De Wekker 94, 95 (December 1984, January 1985), pp.80-81; 109-110.
J. Leaf, ‘Not Forgotten or Passed Over, the Treasured Lives of Hans and Anky Rookmaaker’, Strait 18 (January 1985), p.21.
J.I. Packer, ‘All That Jazz’, Christianity Today 30, 18 (December 12, 1986), p.15.
B. Hyatt, ‘Letter’, The Cut (Arts Centre Group), (Autumn 1989).
A.J. Koekkoek, ‘De kritiek op de moderne kunst bij Evert van Uitert en Hans Rookmaaker. Een vergelijking van hun inaugurele redes’, Radix 17, 3 (1991), pp.160-170.
W. and G. Rietkerk, ‘Rookmaaker en l’Abri’, Opbouw 45, 24 (December 2001), p.489.
G. Birtwistle, ‘Het internationale gezicht van H.R. Rookmaaker, Opbouw 45, 24 (December 2001), p.490-491.
M. de Klijn, ‘Rookmaakers blijvende inspiratie’, Opbouw 45, 24 (December 2001), p.491-492.
B. Wikström, ‘Een korte reactie’, Beweging 65, 4 (December 2001), p.12.
H. Helmantel, ‘De blijvende betekenis van Rookmaaker’, Beweging 65, 4 (December 2001), p.13.
T. Ramaker, ‘Rookmaaker: Art needs no justification’, Impact 3 (May 2002), pp.29-30.
T. Goudriaan, ‘Rookmaaker, een internationale eye-opener’, Reformatorisch Dagblad (June 10, 2002), p.15.
J.J. Burger, ‘H.R. Rookmaaker’, Nader Bekeken 9, 1 (January 2002), p.27.
Author unknown, ‘Rookmaaker’ 1, 2 (Kunstgrepen), Reformatorisch Dagblad (September 23, 2002).
D. Porter, ‘His Very Speaking Likeness’, Now (October 2002), p.18.
G.M. Birtwistle, ‘Henderik Roelof Rookmaaker’, Biographical Dictionary of Evangelicals (IVP, Leicester England / Downers Grove USA 2003), pp.563-565.
G. Birtwistle, ‘Rookmaaker en de kunst van het combineren’, LEV 8, 2, Magazine of Dutch L’Abri (August 2003).
H. Veenhof, ‘Rookmaakers openheid is nu hevig actueel’, Nederlands Dagblad (November 3, 2003).
Nederlands Dagblad redactie cultuur, ‘Rookmaaker was uniek, maar geen heilige’, Nederlands Dagblad (November 3, 2003).
T. Goudriaan, ‘Uitgave verzameld werk aanleiding voor symposium over christenkunsthistoricus’, Reformatorisch Dagblad (November 3, 2003).
L. Gasque, ‘H.R. Rookmaaker, kunsthistoricus en calvinistisch denker’, in R. Kuiper and W. Bouwman (ed.): Vuur en Vlam, kinderen van de vrijmaking III (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2004).
D.B. Hegeman, ‘The Importance of Hans Rookmaaker, in Art and in the Life of Francis Schaeffer’, Comment (online) Magazine (November 2004).)
W.L. Meijer, ‘Hans Rookmaaker’, Gereformeerd Kerkblad 58, 9 (April 29, 2005).
W.L Meijer, ‘Hans Rookmaaker and the Struggle for a Christian View of Art and Culture’, Lux Mundi 24 (September 3, 2005).
C. Duriez, ‘Hendrik (Hans) Roelof Rookmaaker (1922-1977)’, in: W.C. Campbell-Jack, G.J. McGrath, C.S. Evans (ed.), New Dictionary of Christian Apologetics (IVP, Downers Grove Ill. 2006). 
D. B. Hegeman: ‘The Importance of Hans Rookmaaker’, https://comment.org/the-importance-of-hans-rookmaaker/
 
Reviews of books and record series by H.R.R. (chronologically):
P.A. Hekstra, ‘Synthetist Art Theories’, Opbouw (October 1959), pp.228-229.
J.W. Mojet and D.M. Bakker, ‘Kanttekeningen bij twee kunsthistorische dissertaties (van Rookmaaker en Stellingwerff )’, Sola Fide 13, 5 (1960), pp.17-24.
Author unknown, ‘Jazz, blues an spirituals’, Disco Discussies (March 1960).
Author unknown, ‘Jazz, blues en spirituals’, De Gooi en Eemlander (October 11, 1960).
Author unknown, ‘Platen en plaatjes’ (about Treasures of North American Negro Music), Elsevier (October 22, 1960).
D.K., ‘Treasures of North American Negro Music’, Luister (November 1960).
R. ten Kate, ‘Nothing but the Blues’, Disco Discussies (November 1960).
H.K., ‘Nieuwe studie over jazz, blues en spirituals’, Friesch Dagblad (November 26, 1960).
J. Wisse, ‘Jazz, blues en spirituals’, Elsevier (November 1960).
D. Oman, ‘Jazz, blues, spirituals’, Sola Fide (September 1960).
D. Oman, ‘Supplement to previous review’, Sola Fide (November 1960).
M. de Ruyter, ‘“Jazz, blues, spirituals” boek vol inconsequenties’, Parool (October 14, 1960).
K. Deddens, ‘Jazz-blues-spirituals’, Gereformeerd Gezinsblad (October 19, 1960).
R.N., ‘Jazz, blues, spirituals’, Trouw (October 22, 1960).
Author unknown, ‘Op zoek naar schoonheid in Jazz, Blues en Spirituals’, Signaal (November 1960).
Author unknown, ‘Kundige gids in jazzwereld’, Leeuwarder Courant (November 12, 1960).
Author unknown, ‘Jazz Blues Spirituals’, Idil (November 25, 1960).
Sas Bunge, ‘Jazz, Blues, Spirituals’, Prisma-Lectuurvoorlichting (December 1960). 
A.D.G., ‘Jazz, Blues en Spirituals. Boek dr. Rookmaaker met te subjectieve inslag’, Het Vaderland (December 6, 1960).
Author unknown, ‘Jazz-Blues-Spirituals’, De Geldelander (December 2, 1960).
Cornet, ‘Weer een boek over jazz’ 1, 2, Christelijk Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs 38 (1961), pp.499-503.
Author unknown, ‘Jazz Blues Spirituals’, Mens en Boek (Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland), (January/February 1961).
M. Lok, ‘Jazz, Blues, Spirituals’, Poortwake (Gereformeerde Meisjesvereniging Nederland), (February 10, 1961).
J.W. Scheurer, ‘Jazz, blues, spirituals’, Jong Gereformeerd 4 (March 1961), pp.733-734.
J. Wit, ‘Jazz Blues Spirituals’, Wending 15, 12 (March 1961).
H.J., ‘Een pijnlijke vergissing’, Salvo (Katholiek Weekblad voor de Nederlandse Strijdkrachten), (March 6, 1961).
v. G., ‘Jazz, Blues, Spirituals’, De Open Deur (March 17, 1961).
J.M., ‘Jazz-blues-spirituals’, Kerkbode van Noord Holland (March 18, 1961).
Author unknown, ‘Jazz, blues, spirituals’, N.R.C., Boek vandaag (Date unknown).
J. v.d. Burgh, ‘Jazz-Blues-Spirituals’, Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de classis ’s-Gravenhage (date unkown).
A. Groeneveld, ‘Jazz, Blues en Spirituals’, Libertas ex Veritate (April 1961), p.187.
A.v.D., ‘Jazz, blues, spirituals’, Philips Koerier (May 20, 1961).
Author unknown, ‘Wat is echte jazz?’, Wij houden van zangen (May/June 1961).
Author unknown, ‘Misverstanden rond de jazz’, Overijsselse en Zwolse Courant (May 19, 1961).
Author unknown, ‘Eenzijdig boek over jazz-muziek’, Friese Koerier (June 23, 1961).
A. Huizinga, ‘Jazz, blues, spirituals’, Calvinistisch Jongelingsblad (September 1, 1961).
Author unknown, ‘Enkele vragen over jazz’, Calvinistisch Jongelingsblad (October 13, 1961).
B. Broeren, ‘Jazz-Blues-Spirituals’, Jeugd en Evangelie 4, 3 (1962).
Author unknown, ‘Jazz: van oerwoud-dreun tot modern ritme’, Nieuwe Provinciale Groninger Courant (August 8, 1962).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Hervormd Amersfoort (December 7, 1962).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Delftsche Courant (December 7, 1962).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Rotterdamsch Nieuwsblad (December 8, 1962).
G.D. Jonker, ‘Twee soorten liefde en de ‘Carcer Terreno’, Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (December 1962).
G.T. Rothuizen, ‘Kunst en Amusement’, Sermo 10, 4 (January 1963), pp.6-7.
J. Bosch, ‘Kunst en Amusement’, Opbouw (January 11, 1963), pp.302-303.
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Gereformeerde Kerkbode voor de classes Barendrecht en Dordrecht (January 12, 1963).
B., ‘Kunst en Amusement’, Hervormd Apeldoorn (January 12, 1963).
Author unknown, ‘Christelijke visie op kunst en amusement’, Zondagsblad (January 19, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Hervormd Leeuwarden (January 25, 1963).
J.W.v.H., ‘Kunst en Amusement’, Correspondentieblad De Christelijke Onderwijzer (January 30, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Leidse Kerkbode (Gereformeerd Synodaal), (February 1, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Christelijk Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs (February 2, 1963).
C. Huizinga, ‘Kunst en Amusement’, Calvinistisch Jongelingsblad (February 8, 1963).
W., ‘Kunst en Amusement’, Ons kerkblad (Gereformeerde Kerken in de classis Arnhem), (February 16, 1963).
W.G.d.V., ‘Kunst en Amusement’, Petok-ja (February 1963).
K.v.Duinen: ‘Kunst en Amusement’, Polemistes (February 1963).
L.D. Steefel, Jr., ‘Synthetist Art Theories’, The Art Bulletin 45 (1963), pp.168-169.
W.C.F. Scheps, ‘Kunst en Amusement’, Kerknieuws 20, 1019 (March 9, 1963).
J. Kwekkeboom, ‘Een deskundig vakman, maar geen goede gids’, Daniël (March 15, 1963), p.144.
J.v.d.M., ‘Kunst en Amusement’, Stentor 17, 10 (S.S.R. Utrecht, March 15, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, De Wekker 72, 20 (March 15, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, De Geldelander (March 18, 1963).
C. Rijnsdorp, ‘Het boek van Rookmaaker’, Gereformeerd Weekblad (March 29, 1963), p.302.
M.V., ‘Kunst en Amusement’, De Zondagsbode (Hervormd Kerkblad voor Maassluis e.o.), (May 24, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Gereformeerd Kerkblad Haarlem (June 8, 1963).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Ons Kerkblad (Gereformeerde Kerken in Utrecht (January 10, 1964).
B. Molenaar, ‘Kunst en Amusement’ 1-6, De Sleutel (September 1964 – April 1965), pp.271-273; 302-304; 47-49; 78-80; 141-146; 167-170. 
D.S.-B., ‘Georgia Tom Dorsey’, Jazz Journal (December 1964).
J. Postgate, ‘The Legendary Bix Beiderbecke’, Jazz Monthly (December 1964).
S.T., ‘Bix Beiderbecke’, Jazz Journal (December 1964).
G.M., ‘Blind Blake’, Jazz Journal (December 1964).
P. Oliver, ‘Georgia Tom... and Friends’, Jazz Monthly (December 1964), pp.25-26.
K. Harrison, ‘Georgia Tom and Friends’, P. Oliver, ‘Blind Blake Blues in Chicago’ and ‘Honky Tonk Train’, journal unknown (date unknown).
G.E. Lambert, ‘New York Jazz Scene 1917-1920’, Jazz Monthly (January 1965).
Author unknown, ‘Honky Tonk Train’, Jazz Monthly (Januaty 1965).
Author unknown, ‘Blind Blake, Georgia Tom’, Jazzbeat (January 1965).
Author unknown, ‘Kunst en Amusement’, Evangelisch Luthers Weekblad (January 16, 1965).
J. Schrier, ‘Historische jazz-opnamen in Riverside’s Classic Jazz Masters’, Luister (May 1965), pp.200-202.
Author unknown, ‘De kunstenaar een profeet?’, Vaderland (May 29, 1965).
Author unknown, ‘Is de kunstenaar profeet?’, Leidsch Dagblad (May 31, 1965).
R. van Reest, ‘De kunstenaar een profeet?’, Gereformeerd gezinsblad (July 22, 1965).
J. van Noort, ‘In het grensgebied van kunst en amusement (over filmvorming)’, School en Huis (November 1965, pp.174-176.
S.H. Spanjaard, ‘Kunst en Amusement’, Hervormd Weekblad (January 20, 1966).
P.van Loo, ‘De kunstenaar een profeet?’, Philosophia Reformata 31 (1966), pp.182-192.
Author unknown, ‘De kunstenaar een profeet?’, Haagsche Courant (January 17, 1966).
L.J. Schalekamp, ‘Jazz, Blues, Spirituals’, De Nederlandse Krijgsman 78, 1678 (April 1967), p.71.
R.E. Baker, ‘Art and the Public Today’, The Gordon Review 11, 4 (1968), p.259.
Author unknown, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Christian Book News (Autumn 1970).
Author unknown, ‘Death of a Culture’, Crusade (October 1970), pp.12-13.
Author unknown, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Weekend Scotsman (December 5, 1970).
M. Muggeridge, List of books of the year, The Observer (December 20, 1970).
D. Wollen, ‘Prophets of Despair’ (about Modern Art and the death of a Culture), Methodist Recorder (January 7, 1971).
Author unknown, ‘Modern art and the Death of a Culture’, The Harvester (January 1971).
J. Pridmore, ‘God’s Gift of Art’ about Modern art and the Death of a Culture, CWN Group (January 29, 1971). In November and December 1971 three extracts of Modern Art and the Death of a Culture were published in CWN Group.
R. Andrew, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Spectrum (January 1971).
Author unknown, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, The Reaper (February 1971).
M. Shepherd, ‘Review of Modern Art and the Death of a Culture’, Art News (1971).
M. Muggeridge, ‘Books’ (review of Modern Art and the Death of a Culture), Esquire 75 (March 1971), p.16.
Author unknown, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Christian News (March 1, 1971).
C. Boddington, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, English Churchman (March 12, 1971).
Author unknown, ‘Since the Enlightenment’ (about Modern Art and the Death of a Culture), The Tablet (April 10, 1971).
Author unknown, ‘Modern art and the Death of a Culture’, The Iliff Review (Spring 1972).
W. Edgar, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Christianity Today  (May 1971), p.844.
C. Sutherland, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, The Living Church (June 6, 1971).
M. de Klijn, ‘Modern Art and the Death of a Culture, Opbouw (June 4, 11, 18, July 2, 1971).
B. Rietveld, ‘In de spiegel van de kunst’, Centraal Weekblad 19, 25 (June 1971).
M. Selman, ‘Modern art and the Death of a Culture’, journal unknown (July 1971).
R. Kirk, ‘Alternatives to Decadence’ (about Modern art and the Death of a Culture), various newspapers in the USA (October 1971).
W. Edgar, ‘Modern art and the Death of a Culture’, The Westminster Theological Journal 34 (1972), pp.179-183.
D.J. van den Berg, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Tydskrif vir Christelike Wetenskap (1972).
N. Matheis, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, International Reformed Bulletin (Winter 1972), pp.49-51.
H. Amelink, ‘Macht en onmacht van de twintigste eeuw’, Opbouw (January 1975).
E. van Donselaar, ‘Macht en onmacht van de twintigste eeuw’, N.B.L.C. lektuurinformatiedienst, Den Haag (date unknown).
v. Esch, ‘Macht en onmacht van de twintigste eeuw’, Radix 1,3 (1975), pp.171-174.
Author unknown, ‘Y a-t-il un art chrétien?’ (about L’Art moderne et la mort d’une culture), Jeunesse Liberée 44 (1975). 
M. Lahellec, ‘L’Art moderne et la mort d’une culture’, journal unknown (1975).
Author unknown, ‘L’Art moderne et la mort d’une culture’, Vie Protestant (1975).
P.S. ‘L’Art moderne et la mort d’une culture’, Christ Seul (1975).
A. Venditti, ‘L’Art moderne et la mort d’une culture’, Etudes Evangeliques (Faculté Réformée d’Aix en Provence), (date unknown).
P. Brouwer, ‘Macht en onmacht in de 20ste eeuw’, Nieuw Nederland (December 1975).
W.L Meijer, Kunst…spreekt vanzelf. Een handreiking voor de christenkunstenaar (II)’, Nederlands Dagblad-Variant (December 9, 1978).
W. Edgar, ‘Art Needs No Justification’, Westminster Theological Journal 42 (1979), pp.203-208.
Author unknown, ‘The Creative Gift’, Radix (March/April 1982).
R. Beechick, ‘Creativity: “In” for the 1980s’ (about The Creative Gift), Success (Spring 1982).
W. Edgar, ‘The Creative Gift’, The Westminster Theological Journal 55 (1983), pp.473-475.
E. Myers, ‘The Creative Gift’, CSSH Quarterly (Summer 1983), pp.22-24.
J.D. Tangelder, ‘Needed: A conscious effort to establish Christian culture’ (about The Creative Gift), journal unknown (date unknown). 
N. Shaw, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Monthly Record (December 1994). V. Byfield, ‘Whither Christian Art?’ (about Modern Art and the Death of a Culture), Western Report (March 13, 1995), p.37.
I. McKillop, ‘Modern Art and the Death of a Culture’, Alpha (April 1995).
P. Smith, ‘The Complete Works of Hans Rookmaaker’, AM, the ArtsMedia Journal 3 (ACG, Autumn 2002).
P. Smith, ‘Peter Smith over Complete Works van Rookmaaker deel 1-4’, LEV 8, 1, Magazine of Dutch L’Abri (March 2003) (
J.J. Mulder, ‘Rookmaaker compleet’, JazzFlits 18 (November 26, 2006).
W. Edgar, ‘Why All This? Rediscovering the Witness of Hans Rookmaaker’, Books & Culture (January/February 2006).
W. Edgar, ‘Review of Laurel Gasque, The Art and the Christian Mind: The Life and Work of H.R. Rookmaaker’, Reformation 21, The online magazine of the Alliance of Confessing Evangelicals (January 2006).
Byron Snapp, ‘Art and the Christian Mind: The Life and Work of H. R. Rookmaaker by Laurel Gasque’, Calvary Herald (09/08/2006).
 
Theses about H.R.R.:
Th. Peppink, ‘Evangelie en kunst’ (M.Th. thesis, Kampen 1980).
R. Cameron, ‘A Study of Rookmaaker (influences on him, his works, as applied to art education in Australia)’ (M.A. thesis, Perth, around 1980).
C. Meier, ‘Aspekte einer Theologie der Kunst bei Hans Rookmaaker’ (M.Th. thesis, Basel 1986).
M. Otter, ‘Christelijke visies op kunst uit de twintigste eeuw’ (M.A. thesis art history, VU Amsterdam 1989).
 
Inaugural address that discusses H.R.R.:
W. Stoker: God, meester in de kunsten. Een herweging van de theologische esthetiek, VU Amsterdam, 2006.
 
Articles not only about H.R.R., but that do go into his work (chronologically):
Author unknown, ‘Kerstnummer Drukkersweekblad’, Pen en Pers (January 1961).
Author unknown, “Prenten Aad Veldhoen ‘zinneprikkelend’?”, Leidsch Dagblad (December 12, 1964).
E. Hoffmann, ‘Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende’, Neue Zürcher Zeitung (August 24, 1969).
J.M. Houston, ‘The Christian and the Arts in Contemporary Society’, The Witness (April 1969), pp.140-141.
F.F. Bruce, ‘Regent College, Vancouver’, The Witness (November 1970), pp.418-419.
K.L. Poll, ‘Geestelijke strijd’, NRC Handelsblad, Cultureel Supplement (February 12, 1971).
Author unknown, ‘Evangelisatie-congres: Morele kick voor eenzame werkers’, Bijlage Leeuwarder Courant (September 4, 1971).
Author unknown, ‘Evangelisatie vereist training, zegt rev. Gilbert W. Kirby’, Haarlems Dagblad (September 18, 1971).
G. Hoffman, ‘Waking up to Reality; A Report on the European Congress on Evangelism’, Crusade (October 1971), p.32.
H.R. Blankesteijn, ‘Christelijk geloof en moderne kunst’, Mededelingen van de Prof. Dr G. van der Leeuw-Stichting 43 (1971).
H.M. Conn, ‘What is Religious Art?’, The Presbyterian Guardian (Summer 1972), p.78.
M. Fergus, ‘From Birmingham: kunst van jonge Engelse christenen’, Ad Valvas (V.U.) (December 6, 1974), p.12.
M. Fergus, ‘Peter Smith – Just an Ordinary Painter’, Salt 1 (Autumn 1974).
S.T. Kimbrough, ‘The Art of Re-presentation’, Pacific Theological Review (Winter 1975).
Gratia, ‘Christenen en kunst’ (about the C.C.S.), Friesch Dagblad (1976).
Author unknown, ‘Arts Festival Highly Successful’, Bulletin of Westminster Theological Seminary (1976).
C. Forbes, ‘Affirming the Arts’, Christianity Today (February 13, 1976).
K.C. Harper, ‘Francis A. Schaeffer: An Evaluation’, Bibliothecasacra (Dallas Theological Seminary), (June 1976).
B. de Jong, ‘In plan christelijke academie beeldende vorming komt tekening’, Trouw (September 2, 1976).
J.M. de Jong, ‘Enkele kritische opmerkingen over christelijke moderne kunst’, Radix 3, 4 (1977), pp.218-229.  
Author unknown, ‘The Rookmaaker Lecture, The Truth about Romanticism’, Festival 7 (Arts Centre Group), (Autumn 1977).
C. Rijnsdorp, ‘Schaeffer als culturele Jeremia’, Trouw (December 14, 1977).
G.M. Birtwistle, ‘Boekbespreking Willem L. Meijer Kunst en maatschappij’, Radix 4, 3 (1978), pp.177-179.
C. Lynn Hostutler, ‘Walford Stresses Dignity of Art’, Wheaton Record (September 25, 1981).
D.T. Koyzis, ‘Herman and Francis’, The Reformed Journal (August 1982).
N. Halliday, ‘Where There’s Art There’s Meaning, the Significance and Obscurity of Modern Art’, Third Way (June 1983), pp.16-18.   
A. Chaplin, ‘Monk Music’, Strait 21 (1985).
W.G. Overbosch, ‘Prof. Dr G. van der Leeuw als minister en kunstminnend theoloog’, Mededelingen van de Prof. Dr G. van der Leeuw-Stichting 62 (1985).
R. van Woudenberg, ‘Abstractie, kennis en kunst, een gesprek met G. Birtwistle en P. Blokhuis’, Beweging 50, 5 (October 1986), pp.91-94.
A.M. Rookmaaker-Huitker, ‘Persoonlijke herinneringen aan Francis Schaeffer’, Bijbel en Wetenschap, Schaeffer Special (May 1987), pp.121-123.
L. Gasque, ‘The Religious Sensibility of Paul Gauguin’, Third Way (April 1989).
L. Gasque, ‘Gauguin: Apparenzae Introspezione’, Certezza (Rome), (September/October 1991), pp.13-16.
A.J. Koekkoek, ‘De vloek van de schoonheid. Een verkenning in de esthetica van de Wijsbegeerte der Wetsidee’, Radix 19, 2 (1993), pp.109-127.       
A.J. Koekkoek, ‘Moderne kunst en christelijke verantwoordelijkheid’, Radix 20, 2 (1994), pp.108-125.       
W.L. Meijer, ‘Wat die wind betekent’, Radix 20, 2 (1994), pp.126-130.       
J. Bulens, ‘Christelijk Cultureel Studiecentrum, 1964-1994 dertig jaren’, Schering en Inslag 7, 4 (1994), pp.8-18.
K. van Noppen, ‘Kunst en de dynamiek van deze tijd, Marc de Klijn in gesprek met G. Birtwistle’, Cahier 21, 8 (ICS, June 1994).
R. Kuiper, ‘Het gedecimeerde studentenleven’, in R. Kuiper and W. Bouwman ed., Vuur en vlam. Aspecten van het vrijgemaakt-gereformeerde leven, 1944-1994 (Amsterdam 1994).
G.M. Birtwistle, ‘Filosofie van de kunst en de esthetica’, in R. van Woudenberg (ed.), Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie (Amsterdam, Kampen 1996), pp.342-370.
P.S. Heslam, ‘A Theology of the Arts: Kuyper’s Ideas on Art and Religion’, in: C.v.d. Kooi and J. De Bruijn (ed.), Kuyper Reconsidered: Aspects of his Life and Work (V.U. Uitgeverij, Amsterdam 1999), pp.3-29.
A.C. Bronswijk, ‘Kunst en creativiteit – symbolen van een nieuwe tijd’, in J.P. Balkenende, R. Kuiper and L. la Rivière (ed.), De kunst van het leven. De cultuuruitdaging van de 21e eeuw (Boekencentrum, Zoetermeer 1999), pp.184-193.
T. Ramaker, ‘Kunst als verhaal van de ziel’ (LEV 3, 3, 1999).
G.M. Birtwistle, ‘Wegwijzers voor christen-kunstenaars van nu’ (Review H. Brand and A. Chaplin, Art and Soul), Beweging 65, 4 (December 2001), pp.43-45.
A. Amelink, ‘Waarom Kuypers denken ook nu nog grote openheid verdient’ (interview with Peter Heslam), Trouw (1998).
T.R. Tjerkstra, ‘De eerste acht jaren van de VGSA volgens de notulen. Een summa notularum’, Heen is de tijd, vijfenvijftig jaar vereniging VGSA-VCSA (VCSA publication 2002), pp.7-15.
F. van der Wal, ‘Gun talent een carrière’, Impact 3 (May 2002), pp.28-29.
R. van Luijk, ‘GRV – quo vadis? Ethisch conflict en doorgaande reformatie op vakantie: de Gereformeerde Reisvereniging, 1954-2000’ Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (DNK) 58 (July 2003).
Govert Buijs, ‘Hoera voor het leven. Calvinistische levenskunst’, in: Koert van Bekkum (red.), Toekomst voor de gereformeerde traditie pp.19-42, Uitg. Nederlands Dagblad – Barneveld, 2004.
Hans Hopman, ‘GRV was belangrijke huwelijksmarkt’, Nederlands Dagblad (6 januari 2004).
Nederlands Dagblad redactie kerk, ‘Bundel opstellen rond zestig jaar Vrijmaking’, Nederlands Dagblad (12 augustus 2004).
Hans Hopman, ‘Probleem van het lijden dé vraag aan l'Abri’, Nederlands Dagblad (12 maart 2005).
W. Stoker, ‘God, meester in de kunsten: de verhouding van kunst en religie’, Tijdschrift voor Theologie (2006/4), pp.377-395.
 
About Anky Rookmaaker-Huitker, H.R.R.’s wife:
P. van Kampen: ‘Mevrouw Anky Rookmaaker-Huitker’, in Door Zijn hand. Gods leiding in ons leven, Kok Voorhoeve – Kampen, 1993.
W. Rietkerk, ‘In memoriam’, LEV  7, 3, Magazine of Dutch L’Abri (December 2003).
Nederlands Dagblad redactie samenleving, ‘Oprichtster Redt een Kind overleden’, Nederlands Dagblad (12 februari 2003) 
 
By Anky Rookmaaker-Huitker:
‘Lifting Up Holy Hands’, in: Lane T. Dennis ed.: Francis A. Schaeffer. Portraits of the Man and his Work, Croosway Books – Westchester, Ill (1986)
 
About H.R. Rookmaaker sr., the father of H.R.R.:
L.C. Rookmaaker, ‘The Life of H.R. Rookmaaker (1887-1945), Pioneer of Nature Conservation in the Dutch East Indies’, Säugetierkundliche Mitteilungen 41, 1 (1998)