ArtWay

Schoonheid zet de ziel aan tot actie. Dante

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, 6e van de zomer - raam Oude Kerk Delft

A jaar, 6e van de zomer

Beeld bij Matteüs 13:44-52

Dit raam van Joep Nicolaas (1897-1972) gaat over de gelijkenis van het visnet, die Jezus vertelt aan zijn discipelen in Matteüs 13:47-50. Jezus geeft zijn leerlingen middels een aantal gelijkenissen les over het koninkrijk van God. Met het verhaal over het visnet gaat hij in op wat er zal gaan gebeuren bij de voltooiing van de wereld. Engelen zullen de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, zoals bij de visvangst de goede van de slechte vis gescheiden wordt.

Het afgebeelde raam over dit laatste oordeel maakt deel uit van een serie ramen over gelijkenissen in het koor van de Oude Kerk in Delft. Twee tracés verdelen het venster in drieën, zodat er drie scènes ontstaan. In het midden houdt een visser een net wijd open met vissen en andere zeedieren. Rechts doet een man de grote vissen in kuipen en links gooit een man de kleine vissen, schelpen en een zeester terug in zee. De gezichten van de vissorteerders verraden dat ze zich bewust zijn van de ernst van hun taak. Twee mannen kijken ons aan en willen ons, net als de gelijkenis zelf, aansporen te kiezen voor een rechtvaardig leven. Wie oren heeft, die hore.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

**

Joep Nicolas: Gelijkenis van het visnet, 1957, raam in de Oude Kerk in Delft.