ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

Kunstenaars

Bakkenes, Willemina

Willemina Bakkenes 

Ruim 100 jaar geleden kwam in plaats van de historische of alledaagse werkelijkheid een traditie op gang met de spirituele werkelijkheid als uitgangspunt. Denk aan Wassily Kandinsky, Jan Toorop en Piet Mondriaan. Zij putten uit de westerse en oosterse mystiek, het occultisme, de pracht en praal van de Byzantijnse rituelen en zeker óók uit de theosofie. Vooral de schilderkunst werd het voertuig om stof en geest in harmonie te laten samengaan. In 1985 werd in het Haags Gemeentemuseum een baanbrekende expositie ‘The Spiritual in Art’ gehouden, non-figuratieve werken die vanuit een ‘innerlijke zielenklank’ of in reflectie op hogere werelden ontstonden. 

Deze langere traditie ligt ten grondslag aan mijn werk. ‘Sieraden van de menselijke ziel’ noem ik mijn schilderijen, waar je aandachtig naar kan blijven kijken om steeds iets nieuws  te zien. 

 

Openbaring

In het Expositiehuis Den Ham heb ik een expositie gehouden met het thema Pasen, ‘Het onzienlijke uitgebeeld’. Pasen betekent opnieuw beginnen, nieuwe inzichten. 

 

Hemelwoningen 

Mijn abstract-lyrische schilderijen zijn vaak van groot formaat en veelal zijn het series over mens en aarde. 

 

Mijn werken zijn zeer geschikt voor palliatieve ruimten. Het bovenstaande werk hangt in de palliatieve ruimte van het ZGT in Hengelo. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Links Rafaël; Paulus  

Ik schilder ook ikonen. Ik leerde de Griekse methode in een kloosster te Tilburg en de Russische methode in het klooster te Huissen. In 2013 vierde ik het 10-jarig bestaan van mijn eigen opgerichte Lukas Hodikon ikonenschool. Ik geef ook les in kerken en geef lezingen over de geschiedenis, inhoud en beleving van ikonen. 

Ik woon en werk in Hengelo. 

Website: www.willeminabakkenes.nl