ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

Kunstenaars

Schobbe, MMC

MMC SCHOBBE

door MMC Schobbe
 
Geboren en getogen in het roomse zuiden, maken formele rooms-katholieke elementen regelmatig onderdeel uit van mijn werk. De architectuur, de natuur en de natuurwetenschappen zijn mijn belangrijkste inspiratiebronnen.
 

 Shall the Twain Ever Meet?

Ik speel met onze waarneming van licht, maat, verhoudingen en ruimte, wat kan leiden tot vragen omtrent de waarheid en de werkelijkheid. Met mijn werk reik ik naar de wereld van de ideeën (volgens Plato de werkelijke wereld) en probeer ik een verlangen op te wekken naar die wereld. De wiskunde en het licht zijn bewoners.
 
 Plato’s altaar
 
Als motto voor mijn kunstenaarschap gebruik ik een citaat van de Franse schrijver Gustave Flaubert: ‘Wat mij in de kunst het hoogste (en het moeilijkste) lijkt, is niet het publiek een lach of een traan te ontlokken, noch het bronstig te maken ofwel tot razernij te brengen, maar het tot mijmeren te brengen, zoals de natuur dat doet.’
 
 Bologna revisited
 
Biografie
 
MMC Schobbe koos na haar studie psychologie en drie jaar werk als psycholoog voor de beeldende kunst. Zij studeerde aan de afdelingen Vrije Kunst en Architectonisch-Monumentaal van de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Na haar studie heeft zij zich in Amsterdam gevestigd als beeldend kunstenaar. Sindsdien heeft zij regelmatig exposities in Nederland en het buitenland en is haar werk opgenomen in diverse privé- en bedrijfscollecties, waaronder een grote installatie in de collectie van de HEMA. Naast haar vrije werk, werkt zij regelmatig in opdracht van kerkelijke instanties, de overheid, bedrijven en particulieren.
 
 Kapel OLV Ter Nood, Heiloo, 2005
 
Monumentale muurschilderingen heeft zij gemaakt voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (KLC) in Utrecht en het MAC (Mercedes showroom) in Amersfoort. Overheidsopdrachten heeft zij o.a. gerealiseerd bij een open jongerencentrum in Arnhem en in het stadskantoor van Zaandam. In 2004 won Schobbe een ontwerpprijsvraag voor een monumentale muurschildering in de kapel O.L.V. ter Nood in Heiloo. Deze schildering is gereed gekomen in 2005. In Noord Scharwoude voltooide zij in 2008 de herinrichting van twee zijkapellen in de RK kerk St. Jan de Doper. Zij maakte niet alleen de muurschilderingen maar ontwierp ook drie gebrandschilderde ramen en het meubilair en kaarsenhouders van de kapellen. Voor de faculteit Electronica, Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit in Delft maakte Schobbe een zestal objecten gebaseerd op de visualisaties van de Van Der Waerden getallen.
 
Mariakapel St. Jan de Doper, Noord-Scharwoude, 2006
 
In haar werk verloochent Schobbe haar achtergrond als wetenschapper en haar afkomst uit het katholieke Maastricht niet. Voor haar is beeldende kunst een volkomen open terrein, dat beslist niet noodzakelijk is voorbehouden aan de intuïtie en het irrationele. De natuurwetenschappen en wiskunde zijn evenzeer inspiratiebronnen als Vermeer, Michelangelo, Leonardo da Vinci en de architectuur. De scheiding tussen verschillende kunstdisciplines vindt zij even merkwaardig als de gedachte dat wetenschap en kunst gescheiden gebieden zouden zijn. In de loop van haar kunstenaarschap werd zij zich bewust van de invloeden van het rijke roomse leven in haar werk en ging zij elementen en symbolen uit het katholicisme bewust verwerken.
 
Kapel van het Leven, St. Jan de Doper, Noord-Scharwoude, 2008
 
Voor meer over MMC Schobbe en haar werk, ga naar www.mmc-schobbe.nl en