ArtWay

Het doel van kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. Aristoteles

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Pinksteren - Paul Benney: Speaking in Tongues

Pinksteren

Beeld bij Handelingen 2:1-24

Dit schilderij van de Britse kunstenaar Paul Benney toont twaalf bestaande eigentijdse mannen met vlammen op hun hoofd. Doordat hij het pinkstergebeuren zo realistisch weergeeft, zou het er – afgezien van de kleding – die dag echt zo uitgezien kunnen hebben. Het schilderij lijkt op een oude foto met Rembrandteske licht-donker contrasten.

Benney is geen christen. De afgebeelde mannen, zegt hij, behoren tot verschillende religieuze achtergronden, daar vuur in al de grote religies voorkomt als beeld voor geestelijke transformatie. In Handelingen 2 gaat het echter niet zozeer om innerlijke bewustwording, maar om de gave van de Geest als een toerustende kracht van boven.

Net als Pinksteren zelf grijpen de vuurvlammen terug op het Oude Testament: op de gave van de tien geboden en de sluiting van het verbond tussen God en het volk Israël bij de berg Sinaï. Toen ging het verschijnen van God gepaard met donder en bliksem en daalde de Heer neer in vuur. Nu klinkt er een geluid van een geweldige windvlaag en verschijnen er vuurtongen. Ook Pinksteren is een grote mijlpaal in de heilsgeschiedenis. Het evangelie is niet meer alleen voor het volk Israël, maar is nu te horen in alle talen.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

**

Paul Benney: Speaking in Tongues, 2014, olieverf en hars op hout, 244 x 366 cm.