ArtWay

Redemption rips through the surface of time in the cry of a tiny babe. Bruce Cockburn

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

C jaar, Allerheiligen - Frans Nackaert

C jaar - Allerheiligen: De zaligsprekingen

Op deze houtsnede van de Belgische kunstenaar Frans Nackaert (1884-1948) zit Jezus tussen een vroeg 20ste-eeuwse menigte. We zien verschillende reacties op Jezus’ zaligsprekingen en bergrede, hoewel de meesten van de arbeiders en boerenbevolking zich aangesproken weten. Aan de mondaine rokende rijken rechts vooraan zijn Jezus’ woorden niet besteed. Jezus zit hier niet op een berg, maar midden tussen de mensen. Ook springt Hij er in zijn heiligheid duidelijk tussenuit. Hij wijst omhoog, want zijn woorden passen bij een radicaal op God gerichte levensstijl. Dan zul je gelukkig worden, als je er een dagelijkse praktijk van maakt om van binnenuit te veranderen. Om arm van geest te worden, innerlijk vrij van begeerte naar geld en goed. Om te treuren en te troosten vanuit de aanvaarding dat verdriet bij deze wereld hoort. Om rein van hart te worden, zodat er niets tussen jou en God in staat en je God kunt zien. Zo komt het koninkrijk van God deze wereld binnen.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker