ArtWay

Redemption rips through the surface of time in the cry of a tiny babe. Bruce Cockburn

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Advent - Matteüs 1:18-25, fresco uit 1400

Matteüs 1:18-25

Deze fresco uit ca. 1400 in de kerk van Panagia Kera op Kreta is gewijd aan de voorgeschiedenis van Jezus’ geboorte. Rechts zien we Maria op een vorstelijke stoel zitten, links Jozef in half-liggende houding. Ze zien er allebei moedeloos uit, want Maria blijkt zwanger te zijn. Wat zal Jozef nu doen? Maria ondersteunt haar wang met haar rechterhand, symbool van overpeinzing. Ook Jozef leunt met zijn wang op zijn hand. Hij lijkt te slapen, maar zijn ogen zijn open. Hij ligt te piekeren. Moet hij Maria heimelijk verstoten? Samen zijn ze hier één in hun vragen en angst. Dan tikt een engel Jozef aan. De twee vingers van de engel maken een gebaar dat eigenlijk aan God en Jezus is voorbehouden: het gebaar van zegen en goddelijk onderricht tegelijk. ‘Vrees niet,’ zegt hij, ‘want het kind is verwekt door de heilige Geest.’ Dan weet Jozef wat hem te doen staat.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker