ArtWay

Het doel van kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. Aristoteles

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

C jaar, 5e van de herfst, Jip Wijngaarden

C jaar, 5e van de herfst

  

De tekst van deze zondag behelst Jezus’ gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Jezus roept ons als het ware op om aan Gods hoofd te blijven zeuren, want dan zal hij het net als een aardse rechter zat worden en ons recht verschaffen. De donkere toon van het werk van Jip (Yanneke) Wijngaarden geeft aan dat het ook hier om een beklemmende situatie gaat. Als we goed kijken zien we links achterin twee schimmige mannen met twee donkere en twee lichte ogen. Rechts van haar hoofd zie ik nog een vaag gezicht. ‘Gebed’, de titel van het werk, vertelt ons dat de vrouw intens zit te bidden. Ze durft niet naar het licht te kijken dat de twee kaarsen vlak voor haar verspreiden. Uit de rechterkaars rijst een motief op dat ook de hoofddoek van de vrouw versiert. Dit zegt m.i. dat  wat van haar afgenomen is, wat het ook is, weer tot bloei zal komen. Ze mag het zien en geloven.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Bijbellezing: Lucas 18:1-8