ArtWay

Redemption rips through the surface of time in the cry of a tiny babe. Bruce Cockburn

Kunstenaars

Alexander, Henriëtte

HENRIËTTE ALEXANDER 

Levensloop 
Ik ben geboren in 1943 en opgegroeid in Velp (Gld). Als kind hield ik er al van om beeldend bezig te zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik de HBO lerarenopleiding tekenen en textiel in Arnhem ging volgen. Na de huwelijksdag en de geboorte van onze twee dochters gaf ik veel workshops privé aan huis en op verschillende creativiteitscentra. Ondertussen diende zich een lerarenplek aan op een MBO school in Amersfoort, waar ik vervolgens 11 jaar tekenen en textiele vakken heb gegeven.

Tijdens deze tijd van lesgeven hield ik steeds de behoefte zelf creatief bezig te zijn. Ik merkte echter dat de schoolactiviteiten als een stoorzender in mijn hoofd werkten. Ik ervoer dit als een belemmering. In deze periode (1970-1985) weefde ik grote wandtapijten, waarmee ik exposeerde en waarvoor ik geregeld opdrachten kreeg van gemeenten, scholen, bedrijven en particulieren. In 1889 nam ik ontslag en wijdde me helemaal aan schilderen, eerst aan aquarel en later aan acryl-mixed media, en het geven van workshops. Ook dienden zich andere technieken aan: boetseren t.b.v. bronzen beelden en later de digitale uitdaging van beeld en het werken met eigen fotomateriaal op de computer. Dit resulteerde in prints op papier, textiel (banners), plexiglas en dibond. Hiervoor volgde ik verschillende cursussen.

Gedurende al die jaren stond ik open voor vernieuwing en experiment. Ik probeerde veel uit en diepte verder uit wat me beviel.
Stijl en Thematiek Mijn werk heeft zich ontwikkeld tot een stijl die semi-abstract en gestileerd genoemd kan worden. ‘Less is more’, geen extra franje. Dit hoop ik in mijn werk toe te kunnen passen om de zeggingskracht te versterken.

De thematiek gaat vaak over interactie tussen mensen en de zoektocht naar innerlijke vrede en bescherming. En ook de verwondering over de schepping daagt me geregeld uit. Deze thematiek komt voort uit mijn innerlijk beleven, het gevoel van afhankelijkheid van onze Schepper en allergrootste Kunstenaar. Ik ben dankbaar dat ik altijd uit deze rijke bron mag putten om beelden te maken. Mijn wens is dan ook dat mijn werk bij mensen ‘binnenkomt’, hen op een spoor zet waarbij woorden te kort schieten, een andere invalshoek. Dat is de kracht van beeldende kunst.

 

1. Eindelijk thuis, brons, oplage 2 van 6, 28 x 34 cm
De vader sluit liefdevol zijn lang verwachte kind weer in zijn armen. N.a.v. de gelijkenis van de verloren zoon en het boek Eindelijk Thuis van Henri Nouwen. Aandachtspunt: de verloren zoon kan ook de verloren dochter zijn.

 

2. Wegen en meten, acryl/mixed media, 2-luik op doek, 240 x 90 cm
N.a.v. Daniël 4:9. Koning Belsazar ziet tijdens een groot feest de woorden ‘Mené Mené Tekèl Urfarsim’op de wand verschijnen, d.w.z. ‘God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Uw koningschap is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.' De bekers op het schilderij laten de heilige bekers, gestolen uit de tempel zien, die voor de braspartij werden gebruikt. Gods straf werd door Daniël uitgelegd. De titel van dit schilderij heb ik aangepast met ‘Wegen en meten’. 

 

3. Verrijzenis, acryl/mixed media op doek, 75 x 90 cm
Dit schilderij is tweeduidig: opstanding na de dood, maar ook het ten hemelvaren van Jezus. De tocht door het universum naar boven toe.

 

4. Ichthus I, acryl/mixed media op doek, 100 x 120 cm 
De vis is een van de oudste symbolen in het christendom. Allereerst staat de vis symbool voor Christus. De letters van het Griekse woord ICHTHUS (= vis) vormen een geloofsbelijdenis: Iesous CHristos THeou Uios Soter ( Jezus Christus Gods Zoon Verlosser). De vis leeft bij de gratie van water. Daardoor is de vis ook het symbool van de gedoopte gelovige die door het doopwater nieuw leven vindt. Bovendien gaf Christus de opdracht aan Petrus om mensen te vissen, wat vissen een beeld maakt voor gelovigen in het algemeen. Het anker is het symbool van het houvast dat je krijgt door Christus en daardoor ook van de hoop.

 

5. Reiniging I en ‘Reiniging II, hand- en voetwassing, digital art, prints op plexiglas, oplage 10, 20 x 30 cm
Water is het teken van rein worden. In de Joodse traditie moesten handen en voeten voor de maaltijd worden gewassen. In Johannes 13 wast Jezus de voeten van zijn discipelen, een gebaar van nederige dienstbaarheid.

Exposities 
Mijn werk is naast in galeries ook regelmatig te vinden in kerken in exposities georganiseerd door Platform Kerk en Kunst, Ars Pro Deo en Feest van de Geest.

Internet
www.henriettealexander.nl