ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Stephan Ruigrok: I Today

 
www.artway.eu

Stephan Ruigrok: I Today

 
 
Een persoonlijke reis
 
door Grady van den Bosch

Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Romeinen 14:7

Het zelfportret is in de kunstgeschiedenis voor veel kunstenaars een geliefd onderwerp. Zo zijn velen van ons vertrouwd met de zelfportretten van Vincent van Gogh en Rembrandt. Iets recenter is het werk van Chuck Close en de fotografie van Cindy Sherman. Elk van deze kunstenaars heeft heel eigen redenen om zichzelf regelmatig te portretteren. Voor de Haagse beeldend kunstenaar Stephan Ruigrok is het maken van een zelfportret de essentie van het kunstenaarschap: het is de meest directe manier om je uit te drukken.

Stephan schildert al vele jaren bijna dagelijks een zelfportret. Het is een onderwerp dat altijd voorhanden is. En er is een element van ‘warming up’, het beginnen van de dag met een studie, in zijn geval een zelfportret. Maar er zijn ook veel fundamentelere redenen om juist zichzelf te portretteren.

Stephan Ruigrok begon met zijn zelfportretten in zijn tijd op de kunstacademie, in wisselende perioden van activiteit. Een fase na zijn afstuderen toen het minder goed met hem ging, leidde tot een nieuwe start en een nieuw inzicht. Het schilderen van zijn kop werd een bewustwording dat het zelfportret de enige manier was om zichzelf kenbaar te maken. Elk portret was een bewijs dat hij ook die dag bestond.

Stephan groeide op in een katholiek gezin. In zijn vroege puberteit wendde hij zich af van religie, na het overlijden van zijn moeder: ‘Het was Gods schuld.’ Juist het overlijden van zijn vader, toen Stephan begin 30 was, bracht hem een nieuw inzicht in God: leven en dood zijn er niet voor niks. Een bijbeltekst die hij nog kende uit zijn jeugd, kreeg voor hem weer betekenis: Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zo lang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer (Romeinen 14:7).

Stephan verdiepte zich verder in de literatuur. Zo kwam hij via Plato, Nietzsche, Schopenhauer, Augustinus en Meister Eckhart uit bij het Nieuwe Testament. Vooral de preken en andere geschriften van kerkvader Augustinus bestudeert hij tot op de dag van vandaag. Inmiddels volgt hij ook een cursus theologie.

We zien deze omkering terug in de aanleiding voor zijn nieuwste periode van het schilderen van zelfportretten. In 2019 was Aswoensdag voor hem reden om ze weer dagelijks te schilderen. Als invulling van de vasten, als vormgeving van een stuk inkeer, als contemplatie over het waartoe van de mens.

Stephan schildert zijn zelfportretten tot op de dag van vandaag. Vanaf het moment dat hij zijn project op Instagram ging publiceren ontstond ook de titel: I Today (Ik vandaag).

I Today is een kunstzinnige en persoonlijke reis waarin Stephan zichzelf beschouwt in het licht van de filosofische en religieuze kaders die voor hem betekenisvol zijn. Met alle golfbewegingen die het leven met zich meebrengt. Tastend naar zijn betekenis en naar de betekenis van God daarbij.
 
 
Stephan gaat bij het schilderen heel intuïtief te werk. Een kenmerk van zijn zelfportretten is de spontaniteit. Het mag in een half uur klaar zijn en dan “is het wat het is”. Daarbinnen is er de abstracte laag van filosofie en religie. Hij schildert niet bewust de geestelijke dimensie, maar die is er als vanzelf in verweven.

Het zo lang bezig zijn met het schilderen van jezelf levert een body of work op waarin zich een evolutie aftekent. Door de jaren heen zien we een ontwikkeling van stijl, artistieke opvatting, materiaalgebruik etc. I Today is inmiddels een kunstzinnig en persoonlijk monument van enkele duizenden zelfportretten.

Stephan is in zijn kunst sterk geïnspireerd door het Duitse expressionisme uit de eerste helft van de 20e eeuw, met name door Max Beckman. Een zwarte lijnvoering zie je vaak in zijn oeuvre terug alsook een heldere kleurstelling en directe uitstraling. Hierbinnen heeft hij zijn eigen beeldtaal ontwikkeld. Zoals hij het zelf noemde in zijn studie aan de kunstacademie: waar Lüpertz en Asterix & Obelix elkaar ontmoeten.
 
Ook in dit opzicht laat hij zichzelf zien. In zijn academietijd in Rotterdam had een tekst van Lucebert, die hij steeds uit het raam op een gebouw zag, betekenis voor hem: Alles van waarde is weerloos. Ik moet zelf denken aan de uitspraak van Okke Jager: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. Stephan, een mens met heel eigen talenten, die zichzelf telkens herschept, in het voetspoor van zijn Schepper.
 
*******
 
Stephan Ruigrok: I Today (1991 – heden), een doorlopend project van bijna dagelijkse zelfportretten door Stephan Ruigrok (1966), beeldend kunstenaar in Den Haag, expressionistisch schilder. De portretten worden meestal geschilderd met gouache op papier, op A4-formaat. Stephan Ruigrok is opgeleid aan de Willem de Kooningacademie in Rotterdam (1989 – 1994) bij de afdeling autonome schilderkunst. Hij hanteert in zijn werk verschillende materialen en technieken, zoals olieverf op doek, inkt en krijt op papier, gouache en linosneden. Thema’s zijn, naast het zelfportret, o.a. stillevens, de natuur en literaire onderwerpen. Stephan is lid van de Haagse Kunstkring, waar hij regelmatig exposeert. Naast schilder is Stephan cartoonist. Hij heeft een vaste bijdrage met een cartoon in het buurtmagazine van het stadsdeel Het Oude Centrum in Den Haag en bracht in eigen beheer het conceptuele cartoonverhaal Metropolis Now uit. Ook in zijn schilderwerk herkennen we vaak een cartoonistische inslag, met name als hij mensen schildert. Behalve als kunstenaar werkt Stephan als professioneel inrichter van exposities bij Pulchri Studio in Den Haag. Stephan is een fervent lezer van filosofie, religie en wereldliteratuur en heeft van Augustinus inmiddels zo’n 30 boeken in de boekenkast staan. Hij bezocht studiedagen van het Augustijns Instituut, totdat deze werd opgeheven.
Volg I Today op Instagram: Stephan_Ruigrok
Meer van zijn kunst op:
www.stephanruigrok.com

Grady van den Bosch werkt vanuit haar eigen bedrijf Studio Grady als kunsteducator en kunstenaar. Ze is bestuurslid van Platform Kerk & Kunst en de christelijke leergemeenschap De Blauwe Koepel en heeft een ondersteunende rol bij kunstcollectief Arsprodeo. In 2023 bracht ze haar boek Alles wat zacht was uit, 40 tweeluiken met kunst en poëzie rondom kwetsbaarheid en geborgen zijn. Levensthema’s en geloofsthema’s. Uitgeverij Anderszins.
Stephan Ruigrok is haar vriend.

www.gradyvandenbosch.nl
www.alleswatzachtwas.nl
 
*******
 
 KUNSTNIEUWS
 
NIEUW OP ARTWAY – ArtWay kreeg onlangs een prachtig aanbod van de maker/ontwerper/eigenaar van website beeldmeditaties.nl. Deze website wordt niet meer aangevuld en alleen nog maar door hem in de lucht gehouden. Ons werd namelijk de vrije hand gegeven om de beeldmeditaties op deze website op de ArtWay website te zetten. Beeldmeditaties.nl is een katholieke website met ca. 450 meditaties, voor het merendeel geschreven door Dries van den Akker s.j. (overleden in 2022). Met name de meditaties bij het kerkelijk jaar (A, B en C jaar) vormen een mooie aanvulling op ons materiaal. Momenteel vullen we het (huidige) B jaar aan, zodat er nu voor iedere zondag van deze zomer een kunstwerk met meditatie beschikbaar is. In de komende tijd vullen we ook de rest van het B jaar aan. Wij hebben er de afgelopen week de volgende meditaties op gezet:
AFRONDING BARMHARTIGHEIDSERIE VAN EGBERT MODDERMAN – Egbert Modderman levert het achtste en laatste grote schilderij af voor de Martinikerk in Groningen. De serie schilderijen van Egbert Modderman in de Martinikerk in de stad is compleet. Op 7 juni werd het laatste werk gepresenteerd. Het is het achtste werk van een serie grote schilderijen waaraan Modderman al sinds 2017 werkt. Ze gaan allemaal over barmhartigheid en blijven permanent in de Martinikerk hangen. ‘Het achtste werk gaat over het verhaal van Jona', zegt Modderman. 'Een heel klassiek christelijk oud Bijbelverhaal. Er groeit een wonderboom. Dan zit hij in de schaduw. En dan verdort die boom dezelfde nacht nog.' Hierop volgt volgens Modderman een mooi poëtisch gesprek met God waarin God hem zegt dat het niet zijn boom was en hij zich daarbij de vraag moet stellen of zijn boosheid wel terecht is. Lees meer en bekijk video
 
DE BLAUWE KOEPEL ESSAYWEDSTRIJD 2024 – Wij nodigen je uit om een visie te schrijven over de plaats van kunstonderwijs in het christelijk voortgezet onderwijs. Zowel binnen de kunstvakken, als toepassingen in andere vakken en ook buiten de lessen. Op welke manier kan het bijdragen aan de vorming van de leerlingen? We willen zowel docenten en leidinggevenden binnen het onderwijs, alsook mensen buiten het onderwijs aanmoedigen om hun visie te verwoorden en met een frisse blik de plek van kunst in het christelijk onderwijs uit te werken. We zijn enthousiast over de aanbevelingen die we krijgen en over onze jury. In de jury zitten: Dhr. Frankemölle (voorzitter Katholieke Schoolraad), Wolter Huttinga (wetenschappelijk medewerker PThU), Henk Reitsema (L’Abri), Arjan de Visser (voorzitter De Blauwe Koepel). Aanbevelingen zijn er o.a. van beeldend kunstenaar Ans Markus, priester en auteur Antoine Bodar en Els van Dijk, voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool Amersfoort. Kijk vooral ook in je netwerk of er mensen zijn die een sterk out-of-the-box essay zouden kunnen en willen schrijven. De deadline voor inzending is 1 september 2024. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Conferentie op 17 oktober 2024 en ontvangt 400,- euro. Lees meer over de inhoud en criteria voor deze essaywedstrijd op onze website. Hier vind je ook meer over het comité van aanbeveling en waar je essay naartoe mag. De Blauwe Koepel is een christelijke leergemeenschap die vorming binnen en buiten het onderwijs wil versterken door een integratie van kunst, filosofie en theologie. www.deblauwekoepel.nl
 
DE BLAUWE KOEPEL CONFERENTIE 2024 – 17 oktober 2024, Thema: Kleur jouw identiteit. In deze conferentie willen we ons samen verdiepen in het thema hoe je kunstonderwijs als meerwaarde kunt vormgeven in het christelijk onderwijs, voor vorming van de leerlingen. Keynote spreker zal zijn Dr. Gert Biesta. Hij is misschien wel de bekendste pedagoog van Nederland en heeft veelvuldig gepubliceerd over (kunst)onderwijs. Tijdens de conferentie wordt de winnaar bekendgemaakt van onze Essaywedstrijd. Dr. Gert Biesta zal met zijn bijdrage aansluiten bij de resultaten van deze wedstrijd.
Locatie is de Sacristie in de Domkerk in Utrecht.
Aanvang is 14.30 uur.
Kosten van 20,- tot 100,- euro, afhankelijk van of je kunt declareren en hoe lang je blijft (zie voor de details onze website). Naast de bijdrage van hoogleraar pedagogiek Dr. Gert Biesta, is er een interactief gedeelte. Hierin gaan we praktisch en inhoudelijk aan de slag. Afrondend is er voor belangstellenden een gesprek over concrete plannen n.a.v. de conferentie. Aanmelden:
info@deblauwekoepel.nl
 
REMBRANDT EN DE WERELD – t/m 13 oktober, Rembrandthuis Amsterdam: Rembrandt & de wereld. Typisch Nederlands – zo zien veel mensen Rembrandt en zijn werk. Anders dan veel andere kunstenaars uit zijn tijd, heeft Rembrandt nooit een buitenlandse reis gemaakt. Maar vergis je niet. Je kunt op zijn etsen heel wat van de wereld zien, van leeuwen, exotische schelpen en tulbanden, tot bergachtige landschappen en Italiaanse gebouwen. In de tentoonstelling Rembrandt & de wereld ga je op reis langs meer dan veertig etsen van Rembrandt uit de collectie van Museum Rembrandthuis, etsen waar steeds iets niet-Nederlands te zien is. Ontdek waar Rembrandt zijn kennis en inspiratie vandaan haalde, en hoe wereldwijs (of wereldvreemd?) hij daadwerkelijk was. Lees meer
 
BOEK REMBRANDT EN DE WERELD – Nathalie Maciesza en Epco Runia, Rembrandt & de wereld. Amsterdam: Rembrandthuis, 2024. Bij de tentoonstelling Rembrandt & de wereld verschijnt een mooi vormgegeven publicatie waarin alle tentoongestelde etsen worden omschreven. De publicatie is de tweede in een thematische serie over Rembrandts etsen uit de collectie van Museum Rembrandthuis. De publicaties Rembrandt & de liefde en Rembrandt & de wereld zijn los en als cadeausetje verkrijgbaar. Tekst en redactie zijn van Nathalie Maciesza en Epco Runia, beiden verbonden aan het museum. De publicatie Rembrandt & de wereld is mogelijk gemaakt dankzij genereuze steun van Zadelhoff Cultuurfonds. 
 
REMBRANT DE FOTOGRAAF IN HOORN – 22 juni t/m 3 november, Westfries Museum Hoorn: expositie Rembrandt, de fotograaf. Het is de grootste collectie Rembrandt-etsen die ooit in Nederland te zien is geweest. Meer dan 200 meesterlijke etsen uit de collectie van Rembrandt-verzamelaar Jaap Mulders vullen van 22 juni tot en met 3 november 2024 het leeggeruimde museum aan het Roode Steen. Vanwege de vertraagde verbouwing grijpt het museum de kans om vier maanden lang een Rembrandtmuseum te zijn. De expositie belicht naast Rembrandts magistrale techniek ook zijn haast fotografische composities. Rembrandt had als geen andere kunstenaar uit zijn tijd namelijk oog voor het perfecte plaatje: als een fotograaf avant la lettre. Lees meer
 
KANDINSKY IN H'ART MUSEUM AMSTERDAM – t/m 10 november, H’ART Museum, Amstel 51, Amsterdam: Kandinsky (1866-1944). Speciaal voor deze tentoonstelling reizen meer dan 60 kunstwerken uit de Parijse collectie van het Centre Pompidou naar Amsterdam. Het belooft een bijzondere overzichtstentoonstelling te worden: van Kandinsky’s vroege figuratieve werk tot aan zijn wereldberoemde abstracte schilderijen. Een persoonlijke reis die hem tot een van de pioniers van abstracte kunst maakte. Kandinsky is te zien vanaf woensdag 19 juni tot en met zondag 10 november 2024. Dagelijks geopend van 10:00 - 17:00. Tickets zijn hier verkrijgbaar. Lees meer
 
DE TUIN DER LUSTEN REVISITED IN BREDA – t/m 25 augustus, STDLK Museum Breda: De Lusten van Engelbrecht; Visies op een meesterwerk. De tentoonstelling De Lusten van Engelbrecht geeft een nieuwe kijk op De tuin der lusten van Jheronimus Bosch. Bekijk het iconische drieluik door de ogen van hedendaagse kunstenaars. Van digitale paradijzen tot een gameachtige afdaling naar de hel, Eelco Brand, Margit Lukács & Persijn Broersen, SMACK en Floris Kaayk brengen het meesterwerk op een nieuwe manier tot leven. Duik in de spannende geschiedenis van De tuin der lusten. Hoe belandde het uiteindelijk in het Museo del Prado in Madrid? Wat was de rol van de waarschijnlijke opdrachtgever, Engelbrecht II van Nassau? Waarom koos deze hoge edelman aan het Bourgondische hof en ridder van het Gulden Vlies voor het thema Lust? Koop je tickets online. Lees meer
 
HELMANTEL IN SLOT ZEIST – 23 juni tot en met 25 augustus, Slot Zeist: ‘Stil Leven’ een expositie van het werk van de Groningse kunstschilder Henk Helmantel, die als geen ander kans ziet om de puurheid van eenvoud op een schilderij vast te leggen. Zijn technisch volmaakte oeuvre, geïnspireerd op de tradities van 500 jaar West-Europese schilderkunst, leidde en leidt tot vele nationale en internationale tentoonstellingen en maakten Helmantel tot één van Nederlands meest succesvolle hedendaagse kunstenaars. Bij de expositie zal een documentaire van JAV studio’s getoond worden over leven en werken van Henk Helmantel. De kunstenaar zelf zal een aantal lezingen geven en er worden diverse rondleidingen georganiseerd. Lees meer
 
CHRISTENDOM EN SLAVERNIJ IN CATHARIJNECONVENT – 29 juni t/m 22 september, Catharijneconvent, Utrecht. Kom deze zomer naar Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal. Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke reflecties, onderbelichte perspectieven en hedendaagse kunst biedt de tentoonstelling inzicht in de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij.  Dit is de grootste en meest omvattende tentoonstelling ooit over dit onderwerp ooit. Lees meer
 
JOHANNES WICKERT IN UTRECHT – 30 juni tot eind juli in de Janskerk in Utrecht: Johannes Wickert – Het wachtende blauw. Als afsluiting van het jaarthema Levenskunst stelt de Oecumenische Janskerkgemeente in Utrecht werk van Johannes Wickert ten toon. Wickert – naast kunstenaar ook wetenschapper, psycholoog en filosoof – is al zijn leven lang op zoek naar wijsheid en schoonheid, en naar het ontdekkend vormgeven daarvan. Als zodanig is hij in gesprek is met de veelkleurigheid van de christelijke traditie, met Newton, Einstein en mystici. Om van daaruit steeds opnieuw de wereld en de mens in het licht van de Eeuwige te bezien. In zijn werk zien we de hedendaagse mens afgebeeld in een bijbels gekleurde, vaak rauwe werkelijkheid. Omgeven door het wachtende blauw. Opening: zondag 30 juni, 13.30 uur met een bijdrage van o.a. Laurens de Man, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. Bij de expositie verschijnt een catalogus. Toegang: vrij; een gift is welkom. Openingstijden: dagelijks van 10–17uur; op zondag van 13-17 uur.
 
JOHANNES WICKERT CATALOGUS – Kees van der Zwaard en Elise Woertman, Het wachtende blauw – Johannes Wickert. Leeuwarden: Uitgeverij Zilt, 2024. Tentoonstellingscatalogus bij het werk van Johannes Wickert in de Janskerk in Utrecht (30 juni-28 juli 2024). In deze catalogus staan de werken van Wickert die bij de expositie te zien zijn. De werken worden toegelicht door Kees van der Zwaard en Elise Woertman. In het werk van Johannes Wickert zien we de hedendaagse mens afgebeeld in een bijbels gekleurde, vaak rauwe werkelijkheid. Omgeven door het wachtende blauw. In zijn zoektocht naar waarachtigheid nodigt Wickert de kijker uit om het eigen bestaan te laten weerspiegelen in de door hem zichtbaar gemaakte essentie. https://uitgeverijzilt.nl/product/het-wachtende-blauw/. € 15,-
 
JAN PIETER GOOTJES IN KAMPEN – 1 juli t/m 15 september, Bovenkerk Kampen: Tentoonstelling KNOWN van Jan Pieter Gootjes. KNOWN, je wordt gekend, wat er is kent jou. In de kooromgang bij het hoogkoor van de Bovenkerk en in een aantal straalkapellen die grenzen aan de kooromgang worden de werken tentoongesteld. Vanuit het thema KNOWN laat Gootjes negen werken zien die een verbinding hebben met verhalen uit de bijbel. Ook de installatie VUUR (op basis van deze beelden) maakt onderdeel uit van deze tentoonstelling. Er zijn nieuwe beelden bij die voor het eerst worden geëxposeerd. In augustus en september worden enkele ontmoetingsmomenten georganiseerd. In de kerk is informatie aanwezig met een toelichting op de aanwezige werken. Openingstijden: maandag en dinsdag 13.30-17.00 uur, wo tot zaterdag woensdag   11.00-17.00 uur. Bovenkerk, Koornmarkt 28, 8261 JX Kampen
 
CORNELIS KRUSEMAN – Op 25 juni verschijnt de RKD Study Cornelis Kruseman (1797-1857): Aardse roem en hemelse ambitie. Deze digitale publicatie geeft onder meer een overzicht van Krusemans levensloop en zijn oeuvre van ruim driehonderd schilderijen. Eva Geudeker, conservator beeldende kunst 1700-1900 bij het RKD, deed uitgebreid onderzoek naar Kruseman in archieven in Nederland, België en Italië. Samen met haar vondst bij nazaten van het Archief Familie Kruseman en de vele door Kruseman geschreven brieven kreeg ze een goed beeld van zijn ideeën, opvattingen en klantenkring. Geudeker traceerde bovendien ongeveer twee-derde van Krusemans oeuvre dat uit ruim driehonderd schilderijen bestaat. Meer dan tweehonderd daarvan zijn portretten, enkele tientallen betreffen genrestukken en tot slot zijn er ruim dertig bijbelse onderwerpen. Deze online publicatie bevat de oeuvrecatalogus van de schilderijen van Kruseman, voorafgegaan door acht inleidende hoofdstukken. Beluister hier de aflevering van de RKD podcast waarin Eva Geudeker vertelt over haar onderzoek naar de levenswandel van Kruseman en hoe ze de kunstenaar en zijn beweegredenen en ambities leert kennen door het lezen van zijn brieven.
 
BOEK – Scott James, De zaaier. Utrecht: KokBoekencentrum, 2024.  De Zaaier van Scott James is een prachtig geïllustreerd cadeauboek voor jong en oud dat Gods creativiteit viert. Een poëtische vertelling aan de hand van het centrale personage: de Zaaier. Vanaf de schepping tot het uiteindelijke herstel schetst de Bijbel een levendig beeld van God als tuinman: Hij zaait zaden, plant tuinen en brengt leven door kracht van zijn woord. Met fraaie illustraties van Steven Crotts en vertaald door ‘Droominee’ Rik Zutphen. Hardback, 40 p., € 14,99 Lees meer
 
BOEK DE SCHEPPING VAN DE WETENSCHAP – Lieke Wijnia (red.), De schepping van de wetenschap. Zwolle: Waanders, 2024.Hoewel de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap op 2 juni de laatste dag zag, is de publicatie er gelukkig nog steeds. Het boek, dat verscheen bij de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent, bestaat uit bijdragen van vele geweldige auteurs en prachtig is vormgegeven door studio frederik de wal. Het neemt je mee op een ontdekkingstocht langs de veelzijdige relatie tussen religie en wetenschap. De mens heeft altijd vol verwondering en vragen naar zichzelf en zijn omgeving gekeken. Zowel religie als wetenschap bieden manieren om de wereld te begrijpen en vat te krijgen op de plek van de mens daarin. Opvallend genoeg wordt de onderlinge verhouding tussen religie en wetenschap, vooral de laatste anderhalve eeuw, als vijandig en conflictueus gezien. Het zouden gezworen vijanden zijn, die niet naast of met elkaar kunnen bestaan. Dit hardnekkige idee is echter eenzijdig en daardoor onterecht. De Schepping van de Wetenschap neemt de lezer mee naar de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in West-Europa, vanaf de zestiende eeuw tot nu. De ontwikkeling van de astronomie, anatomie, biologie en geologie blijkt niet te begrijpen zonder de rol van het christendom in ogenschouw te nemen. De onderlinge verhouding tussen religie en wetenschap, zo laten de experts in hun bijdragen in dit boek zien, is al eeuwenlang juist heel dynamisch, veelzijdig en kleurrijk. Waanders Uitgevers, Zwolle. € 34,95
 
VIDEO PODCAST INTERVIEW –  Dr. David Taylor on Worship, Embodiment, and the Value of Beauty in Church Buildings. Sara Joy Proppe is the founder of Proximity Project, which helps churches discover real estate and placemaking solutions that fit their mission in the neighborhood. Here she speaks with liturgical theologian and author W. David O. Taylor on how we’re shaped by the physical spaces we worship in. I appreciate the charitable attitude of Taylor, who is Anglican, toward a variety of Christian traditions and aesthetic expressions, not holding any single one up as the only right way but rather inviting us to consider how our notion of “church” plays out in the buildings we construct and how we use them. The conversation starts at the 11:48 timestamp.
 
INTERVIEW WITH JOSH TIESSEN – During his retrospective exhibition "Creation Longs" at Wycliffe College/University of Toronto, a video crew from the Canadian Bible Society came to document the show. He was interviewed by veteran journalist Lorna Dueck (Globe & Mail, Yes TV) about how Scripture informs his artistic practice and environmental stewardship. He also discussed the importance of beauty and imagination for the contemporary church. CLICK HERE to watch; CLICK HERE for the podcast version
 
PRAYING WITH ART SERIES – On YouTube the Jesuits in Britain have posted the Praying with Art series consisting of 23 entries and commentary by Geoff Wheaton SJ. Find and watch them here
 
REIZENDE EXPOSITIE HEEL DE AARDE – Christelijk kunstcollectief ArsProDeo heeft een nieuwe reizende expositie Heel de aarde. Deze expositie vraagt aandacht voor het klimaat en hoe wij omgaan met de schepping. Hiervoor werken zij samen met Groene Kerken. Bent u op zoek naar een creatieve en inspirerende manier om aandacht te vragen voor het klimaatvraagstuk in uw kerk of gemeenschap? Dan kunt u ons uitnodigen met de expositie ‘Heel de Aarde’ om uw activiteiten te ondersteunen. Op deze site vind je meer informatie en hoe je deze expositie kunt aanvragen voor jouw kerk of instelling.
 
SYMPOSIUM EN EXPOSITIE PLATFORM KERK & KUNST – zaterdag 5 oktober. Zoals een mantel om mij heen geslagen. Deze regel komt uit een lied van Huub Oosterhuis en dit lied heeft het Platform Kerk & Kunst geïnspireerd om samen met de Jacobikerk in Utrecht in het najaar een expositie te organiseren. Op zaterdag 5 oktober wordt deze expositie geopend met een symposium en jij kunt daar bij zijn. Noteer de datum alvast in je agenda, meer informatie over het aanmelden volgt. In onze tijd van veel eenzaamheid neemt de behoefte aan echt contact toe. Al eeuwenlang speelt de kerk een rol in contact: de zichtbare ontmoeting tussen mensen onderling en de ontmoeting tussen God en mens. Daarom willen de Jacobikerk en het Platform Kerk & Kunst met een expositie aandacht vragen voor het verlangen naar echt contact en geborgenheid. www.platformkerkenkunst.nl
 
SYMPOSIUM FIGURA DIVINA: IS KUNST WOKE? – 19 september in de Geertekerk te Utrecht: een symposium over moraal in kunst en literatuur. Twee voorbeelden uit februari 2023. De kinderboekenauteur Pim Lammers trad terug als dichter voor de komende Kinderboekenweek. Hij werd geattaqueerd van radicaal-rechtse en conservatief-katholieke zijde, maar ook door een organisatie als ‘Free a Girl’, omdat hij pedofilie zou verheerlijken. In dezelfde maand ontstond heftige discussie over het besluit van de Britse erven van Roald Dahl om zijn kinderboeken te onderwerpen aan correctie door ‘inclusive sensitivity readers’. In het verleden speelden zich heftige morele debatten af rond het werk van een componist als Richard Wagner, beeldend kunstenaars als Emil Nolde, Pablo Picasso, Ai Weiwei, Judy Chicago, auteurs als Louis-Ferdinand Céline, Knut Hamsun, Vladimir Nabokow, Gerrit Achterberg, Lucebert. Alle reden om de ingewikkelde thematiek rond kunst, literatuur en moraal bespreekbaar te maken – een debat dat vooral in de literatuurwetenschap al geruime tijd gaande is. Door een subsidie zijn de deelnamekosten verlaagd naar 25 euro. https://figuradivina.org/2024/03/26/symposium-is-kunst-woke-inschrijving-geopend/
 
Bekijk meer actuele tentoonstellingen, symposia, lezingen, boeken, podcasts, video's, ArtWay nieuws en meer, hier 
 
ArtWay is een website met materiaal voor kerken en individuen die kunst en geloof met elkaar willen verbinden.
 
ARTWAY: OPENING EYES, HEARTS AND MINDS


Andere recente meditaties:
- juli 2024: Jan Brueghel: Paulus vertrekt uit Caesarea
- juni 2024: Franz Marc: Lotgevallen van de dieren
- mei 2024: Gustav Hagelstange: Jezus en Nicodemus
- mei 2024: Lynn Aldrich: Hemelvaart

Voor meer beeldmeditaties, klik onder Kunstenaars