ArtWay

Redemption rips through the surface of time in the cry of a tiny babe. Bruce Cockburn

C jaar, 12e van de zomer: Hlafira Shcherbak

C jaar, 12e van de zomer

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee, zo begint de lezing van deze zondag. En wat doet Jezus? Hij waarschuwt hen dat het volgen van hem vraagt om grote offers en om een leven dat hem volkomen is toegewijd. Hij spreekt over ‘je kruis dragen’. Wonderlijk eigenlijk, want wie kon toen weten wat hij daarmee bedoelde? De jonge Oekraïense kunstenares Hlafira Shcherbak gaf dit werk de titel Leidt mij [langs mijn belagers], Heer, door uw gerechtigheid (Psalm 5:8). We zien een mens tegen een helling omhoog klimmen. Achter deze persoon bevindt zich de grimmige kop van een dinosaurusachtig monster. De persoon en het steile pad worden echter ondersteund en omgeven door kruizen, die verwijzen naar Jezus’ kruisdood en naar al de gelovigen die hun kruis opnamen. Links onderaan zien we twee vissen. De een zwemt in het water, de ander is op het strand beland en zal sterven. Het werk stelt ons net als Jezus voor een keuze. Kunnen we volharden, ook als het ons veel of zelfs alles kost?

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Bijbellezing: Lucas 14:25-33

Voor meer materiaal bij het kerkelijk jaar tot Advent, klik hier